01.10.2018

Научно – практическа конференция „Добри практики в областта на здравословния живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции“.

 

Изх. № РУО1-24719/26.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община № СОА18-ДИ04-975(1)/18.09.2018 г., вх. № РУО1-24438/ 21.09.2018 г. Ви уведомявам, че Столична община в партньорство с фондация „София – Европейска столица на спорта“, национално издателство за образование и наука “Аз Буки“, Българска национална телевизия и РУО София-град, организира научно – практическа конференция „Добри практики в областта на здравословния живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции“.

Конференцията предоставя възможност за представяне на добрите практики, иновативните методи и педагогическите идеи на учители от детската градина, и училище, експерти, общественици, специалисти, ангажирани с физическото възпитание и спорта.

Конференцията ще се проведе на 11 октомври /четвъртък/ 2018 година от 14:00 часа в Софийски университет „Св.Климент Охридски“, Аула. Пълна информация за събитието можете да намерите на електронния портал на София – www.sofia.bg, вътрешна страница Спортни и младежки дейности – Новини спорт.

За контакти:02/9810343; 0884322643 – Десислава Темелкова – гл.експерт, дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ на Столична община.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.09.2018

Провеждане на Национален празник на детското изкуство „Вълшебният свят на Родопите – Кърджали 2018“.

Изх. № РУО1- 24677/ 26.09.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на  госпожа Златка Стайкова – директор на ЦПЛР – Общински детски комплекс гр.Кърджали, с вх. № РУ0 1-24509/21.09.2018 г., Ви уведомявам за единадесетото поред провеждане на Национален празник на детското изкуство „Вълшебният свят на Родопите – Кърджали 2018“, който ще се състои на 27-28.10.2018 г. Празникът е посветен на Деня на Кърджали – 21 октомври. Тази проява е включена в Националния календар за изяви по интереси  на МОН за 2018/2019 г.

Националният празник на детското изкуство включва:

  • Национален конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят на Родопите“
  • Национален конкурс по фотография  „Фотоприказки“

Целта на празника е да запознае участниците с разнообразието, колорита, богатата духовна култура на Източните Родопи и да създаде подходяща творческа атмосфера за изява на талантливите деца от цяла България.

Наградените и селектирани от журито рисунки и творби ще бъдат експонирани в Националната изложба „Вълшебният свят на Родопите", която ще се открие на 27.10.2018 г. от 17.30 часа в Детската картинна галерия на ОДК - Кърджали.

Класираните участници и техните ръководители ще бъдат уведомени предварително за участие в откриването на изложбата и награждаването.

Срокове:

Рисунките и творбите трябва да пристигнат в срок до 19.10.2018 г. на адрес: гр.Кърджали ПК6600

ул."Полковник Дервингов" №1, п.к. 102; ЦПЛР - Общински детски комплекс, За конкурса; тел. за информация: 0361 6 2324, e-mail: odk_ki@abv.bg

Организация и финансови условия:

Оценяването на творбите ще се извърши от компетентно жури. Наградените ученици се придружават от един ръководител.

Неполучените награди се изпращат с куриерска служба за сметка на получателя след поискване.

Организаторите осигуряват нощувка /хотелска част на манастирски комплекс “Успение Богородично"/ и вечеря на 27.10.2018 г. на участниците и един ръководител. Пътните разходи са за сметка на участниците.

 

Приложение:

1. Условия и критерии за участие в национален конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят на Родопите“

2. Общи условия за участие в национален конкурс по фотография „Фотоприказки“

3. Примерна програма

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.09.2018

Тренировка за оповестяване на населението с реално задействане на сирените на система за ранно предупреждение на населението при бедствия, въздушна опасност и аварии

 

Изх. № РУО1-24676/26.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА / ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Областния управител на област София, с рег.№ 24/17-004/25.09.2018 г. с вх.№ РУО1-24597/25.09.2018 г. Ви уведомявам, че на 01.10.2018г. от 13:00 ч. ще се извърши тренировка за оповестяване на населението с реално задействане на сирените на система за ранно предупреждение на населението при бедствия, въздушна опасност и аварии.

Моля, да създаде необходимата организация  по време на провеждането на тренировката, с цел предприемане на мерки за недопускане на стресови ситуации на децата и учениците в повереното Ви учебно заведение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ОТНОСНО:

26.09.2018

Популяризиране на платформата „МАРТИН-ФАНФАРИ“, предназначена за ръководителите на мартин-тромпетни /фанфарни/ оркестри.

 

Изх. № РУО1- 24620 / 25 .09.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на  сдружение с нестопанска цел АртЦентър „Компас“ с вх. № РУ0 1-24344/20.09.2018 г., Ви уведомявам за новосформираната платформа „МАРТИН - ФАНФАРИ“, която е създадена с цел да оказва съдействие по всички въпроси и възникнали проблеми по окомплектоването, сервизното обслужване, организацията, обучението на ръководители и методическо ръководство на мартин-тромпетните /фанфарни/ оркестри.

Сдружението предоставя преференции за своите партньори:

I. Финансово подпомагане при закупуване на инструменти.

II. Заплащане на хонорар за ръководителя на оркестъра.

III. Донорства за малки проекти и др. – според нуждите на партньора.

„МАРТИН – ФАНФАРИ“ доставя:

I. Мартин-тромпети /фанфари/:

1/ Сигнални фанфари /мартин-тромпети/ - за тържествени ритуали /вдигане и сваляне на знаме, марш на знаменни групи, приемане на строй от представителни лица, поднасяне на венци и други официални поводи и ритуали/.

2/ Оркестрови мартин-тромпети – всички видове диатонични и хроматични фанфари.

3/ Ударни инструменти – барабани, чинели, лира /глокеншпил/ и други.

4/ Аксесоари и принадлежности за тях.

II. Пълно окомплектоване на камерни, средни по състав и представителни мартин-тромпетни /фанфарни/ оркестри.

„МАРТИН – ФАНФАРИ“ осигурява:

I. Обслужване: 1/ Гаранционно поддържане; 2/ Профилактика; 3/ Ремонт;

II. Абонамент – обикновен и при преференциални условия;

„МАРТИН – ФАНФАРИ“ организира:

1/ Семинари, презентации;

2/ Консултации на място;

3/ Практически обучения /уоркшопи/ за начинаещи ръководители на фанфарни оркестри;

 Технология на партньорските взаимоотношения:

1/ Училището изпраща информация до „Мартин-фанфари“ за:

   а/ вида и броя на търсените инструменти и аксесоари или цялостно оборудване за оркестър;

   б/ необходимите услуги – ремонт, профилактика, консултации, обучение и др.

Информацията се изпраща на email: martin-fanfari@abv.bg или на „съобщения“ във Фейсбук – страницата „Фанфари“ /в Гугъл – потребителско име @fanfarite/.

2/ „Мартин-фанфари“ изпраща писмен отговор-предложение с възможните варианти и параметри.

3/ Уточняват се окончателно доставката и вида преференции и се сключва договор за партньорство.

Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Цар Асен I” №47, тел.: 087 88 29 958, 087 76 56 775;

Лице за контакт: Емануил Арнаудов – Председател на АртЦентър „Компас“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.09.2018

Европейска нощ на учените в НСА

Изх. № РУО1-24675/26.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Национална спортна академия „Васил Левски“ с вх.№РУО1-24613/25.09.2018 г. Ви информирам, на 28.09.2018 г. от 17.00 до 21:00 часа Национална спортна академия „Васил Левски“ е домакин и организатор на Европейска нощ на учените – 2018. Събитието е насочено към популяризиране на спорта и занятията, свързани със спорт при максимално широка публичност.

На територията на академията ще се състоят разнообразни дейности – презентация на най – новите достижения на спортната наука, спортни демонстрации, научни измервания и включване на участниците в предпочитани игри и спортове.

 

За контакт с организаторите Ваня Йорданова – 02/4014 352

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.09.2018

Национално многоезично състезание

 

Изх. № РУО1-24678/26.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2018/2019 година, областният кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език ще се проведе на 20.10.2018 г. Училищата,  желаещи да участват в състезанието, е необходимо да заявят това в срок до 17:00 ч. на 5 октомври 2018 година по електронен път на адрес rio_nlukanova@abv.bg като изпратят трите имена на участниците, разпределени по езикови комбинации, както и копия на декларации от родители/настойници/попечители или от ученици, навършили 16 години, в които е изразено несъгласие за публикуване на резултати и лични данни. Всяко училище, заявило участие, е необходимо да осигури един член на комисията за засекретяване, както и по един квестор на всеки до седем участници от езикова комбинация. Списъците с трите имена и длъжността на членовете на комисията за засекретяване и на квесторите трябва да бъдат изпратени на посочения по-горе електронен адрес в същия срок.

Училищата домакини на състезанието ще бъдат обявени след обобщаване на заявките за участие.

ВАЖНО:

  • В състезанието могат да вземат участие само ученици, които през учебната 2018/2019 година са в XI клас и изучават в училище чуждите езици според определените в регламента на състезанието езикови комбинации.
  • Участниците в състезанието създават текстове на изучавания ВТОРИ чужд език.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.09.2018

Одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката предназначени за ученически шкафчета

 

Изх. № РУО1- 24667/26.09.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ОБЩИНСКИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ

УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА  НА

ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-299/21.09.2018г. на министъра на образованието и науката с вх. № РУО1-24527/25.09.2018 г., Ви информирам, че с постановление № 200 на Министерски съвет от 18.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката са осигурени средства, предназначени за ученически шкафчета. Средствата за осигуряване на ученически шкафчета се предоставят на държавни и общински училища, в които се обучават ученици от I до VII клас включително, като училищата следва да заявят необходимостта от предоставяне на средства за закупуване на шкафчета само за тези ученици, за които не са осигурени.

С цел своевременното осигуряване с ученически шкафчета за всички ученици от I до VII клас включително е необходимо в срок до 28.09.2018 г. 17:00 часа (включително) да попълните и да внесете приложената Заявка за предоставяне на средства (Приложение № 1) на хартиен носител в деловодството на РУО – София-град стая 401.

 

Приложение:

1. Изисквания за разпределение и предоставяне на средства, одобрени с Постановление № 200 на Министерския съвет от 18.09.2018 г., на държавни и общински училища за осигуряване на ученически шкафчета за учениците от I до VII клас включително определени със заповед № РД 09-2705/21.09.2018 г. на министъра на образованието и науката. 

2. Заявка от училище – Приложение №1

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.09.2018

Отпускане на месечна помощ

 

Изх. № РУО1-24615/25.09.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с разпоредбите на чл. 37, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД) (Нова-ДВ, бр. 89 от 2017 г., в сила от 07.11.2017 г.) Ви уведомявам, че в случай че е налице основание за отпускане на месечната помощ по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца в натура, когато детето е в задължителна предучилищна и училищна възраст, нейният вид се определя въз основа на предложение на директора на училището или детската градина, в които детето е записано.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

26.09.2018

„Космическо сафари“ – в рамките на Европейската нощ на учените 2018 г.

 

Изх. РУО1 – 24605/ 25.09.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Факултетът по математика и информатика, Физическият факултет и Центърът по технологии на информационното общество на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ кани учителите по природни науки, заедно с техните ученици или самостоятелно, да посетят и вземат участие в събитието наречено „Космическо сафари“, което ще се проведе в рамките на Европейската нощ на учените‘2018 (https://rn.fmi.uni-sofia.bg/bg/node/20).

Събитието ще се състои на 28.09.2018 г. /петък/ от 16:00 часа в зала 018 на ФМИ на СУ и представлява експеримент с ученици 4-6 клас (10-12 год.), сред които и деца на бежанци, учители и родители предлагащ съвременни методи и средства за преподаване и учене на природни, технически, инженерни и математически науки (STEM) чрез съчетаване на класически средства (звездни карти), изследователски подход на учене (DojoIBL система), виртуална реалност (Google Cardboard – очила за виртуална реалност), интерактивни методи и инструменти (интерактивна бяла дъска).

За учителите: обогатяване на преподавателския опит чрез непосредствено участие в демонстративно иновативно мета-обучение, включващо изследователски подход, учене чрез традиционни и нови технологии (интерактивна дъска, устройства за виртуална реалност), споделяне на опит, създаване на контакти с колеги и учени с цел бъдещо сътрудничество при реализиране на иновативни училищни и извънучилищни учебни занятия.

Крайният срок за потвърждение за участие в събитието е 26 септември 2018 г. /сряда/.

Всички включили се в събитието – ученици, учители и родители, ще получат сертификат за участие.                                                                       

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.09.2018

Подаване на заявка до СУУНЗ „Луй Брайл“ за осигуряване на специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП в детските градини и училищата в област София-град

 

Изх. № РУО1- 24582/25.09.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-24511/21.09.2018 г., Ви уведомявам, че на основание чл. 74 от Наредбата за приобщаващото образование Специално училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“, има готовност да осигури специалисти за работа с ученици с нарушено зрение ( брайлово ограмотяване, зрително подпомагане, ориентиране и мобилност) за учебната 2018/2019 година на деца и ученици със специални образователни потребности – с нарушено зрение, които са одобрени за предоставяне на допълнителна подкрепа, в случаи, че детските градини и училищата имат необходимост от участие на горепосочените специалисти в екипите за подкрепа за личностно развитие и не са ги осигурили самостоятелно.

С оглед гореизложеното, директорите на детските градини и училищата следва да изпратят заявка по образец за осигуряване на специалисти до директора на  СУУНЗ „Луй Брайл“ на посочения електронен адрес udnzsofia@yahoo.com

 

Приложение: Заявка за осигуряване на необходимите специалисти

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД