14.05.2018

НВО 7 клас / ДЗИ

Изх. № РУО1-11627/14.05.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА ПРОВЕЖДАЩИ НВО VII КЛАС и ДЗИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН вх.№РУО1-11626/14.05.2018 г. за тестването на системата за НВО 7 клас и ДЗИ 12 клас, приложено Ви изпращам инструкциите за изтегляне на материалите от сайта http://admin.priem.mon.bg.

 

Приложение 1

Приложение 2

 

 

 

ВАНЯ КАСТРЕВА

 

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

14.05.2018

За провеждане на НВО за 7 клас и ДЗИ 2018 година

Изх. № РУО1-11627/14.05.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН вх.№РУО1-11626/14.05.2018 г. за тестването на системата за НВО 7 клас и ДЗИ 12 клас, приложено Ви изпращам инструкциите за изтегляне на материалите от сайта http://admin.priem.mon.bg.

 

Приложение 1

Приложение 2

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

14.05.2018

Събитие по случай Празника на детето – 1 юни, организирано от ДАЗД

Изх. № РУО1- 11479/11.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 –11398/11.05.2018 г. Ви информирам, че  на 01.06.2018 г. от 17,00 часа Държавна агенция за закрила на детето организира събитие „Д@!ЗДр“. За първи път едни от най-популярните влогъри и ютюбъри ще се качат на една сцена заедно: The PACT, The CLASHERS, АйдеБГ и Майко Мила!. Специални участници са ГДБОП, отдел "Киберпрестъпност", а Еx-Crew, VS Dance, Shifters, Estreia и Skip a Beat ще разтърсят залата със зашеметяващ хип-хоп. По време на събитието ще бъдат излъчени и представени уникални авторски видеоклипове, създадени специално за "Д@!ЗДр".

 

Място: зала „АСИКС АРЕНА“, бивша зала „ФЕСТИВАЛНА“,

София, кв. Гео Милев, ул. Манастирска 35

Начален час: 17:00 ч.

Краен час: 19:00 ч.

Билетите са безплатни, с ограничено количество и могат да бъдат изтеглени онлайн на адрес:

https://www.eventbrite.com/e/45926978830?aff=es2

Малолетни и непълнолетни лица ще бъдат допускани само с предварително попълнена декларация на хартиен носител и с пълнолетен придружител. Декларацията може да бъде изтеглена от тук: ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИДРУЖИТЕЛ<https://sacp.government.bg/%D0%B4%D0%B7%D0%B4%D1%80/>

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.05.2018

ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2017/2018 г.

ВАЖНО!!!

Изх. № РУО 1-11579/14.05.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Служебните бележки на зрелостниците за допускане до ДЗИ се получават в училищата след подаване на информация в РУО – София-град на електронен адрес c.karaleeva@edusofia.bg за недопуснатите ученици (ако няма такива, в справката се попълват нули). Справката с недопуснатите ученици се подава в РУО, ет. V, ст. 512 и на хартиен носител.

Приложение: Справка за недопуснати ученици.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.05.2018

Ваканционни форми и инициативи – Лято 2018

Изх. № РУО1-11447/11.05.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-157/ 04.05.2018 г. на МОН с вх. № РУО1-11041/ 09.05.2018 г., относно предстоящо оповестяване на лятната ваканционна програма за децата и учениците, е необходимо в срок до 16.05.2018 г. да предоставите информация за безплатни ваканционни форми и инициативи, които ще предложите на децата и учениците през Лято 2018 на следния линк:

https://goo.gl/forms/yyRNPmQonYjgLNf83

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

11.05.2018

ВАЖНО!!! Тест на системите за НВО за 7 и ДЗИ за 12 клас

 

Изх. № РУО1- 11477/11.05.2018г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА НВО и ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждане на тестове със системите за НВО за 7 и ДЗИ за 12 клас с цел сваляне на изпитните материали от сайтовете, на  14.05.2018 г. (понеделник), е необходимо да направите тест на системата от Вашето училище, както следва:

 

  • от 11 до 12 часа ще бъдат качени тестови материали в системата за 12 клас на адрес: https://admin.zamaturite.bg/login
  • от 12 до 13 часа ще бъдат качени тестови материали в системата за 7 клас на адрес: https://admin.priem.mon.bg/login

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

11.05.2018

Математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас

Изх. № РУО1-11458/11.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД09-5411/12.10.2017г.на министъра на образованието и науката във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, общинските и частите училища на територията на Република България и съгласно Приложение № 1 и Приложение № 3 на съшата заповед Ви уведомявам, че математическото състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас ще се проведе на 09.06.2018 г.(събота) от 09:00 ч. в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и 1. СУ „Пенчо Славейков“.

Заявления за участие в състезанието и декларации по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г.на министъра на образованието и науката (за непубликуване на резултатите) ще се приемат от 14.05.2018 г. до 06.06.2018 г. в Софийска математическа гимназия (СМГ) „Паисий Хилендарски“, ул. „Искър“ № 61. На 08.06.2018 г. на сайта на СМГ „Паисий Хилендарски“ ще бъде публикувана информация в кое от двете училища следва да се явят учениците, заявили участие в състезанието.

Учениците заемат местата си не по-късно от 08:30 ч. на 09.06.2018 г.(събота), като ще бъдат допускани в сградата само срещу документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка.

Протокол с резултатите се публикува на сайта на РУО – София-град и на сайта на СМГ „Паисий Хилендарски“ при спазване на изискванията за защита на личните данни на учениците. Резултатът от оценяването е окончателен и не подлежи на обжалване.

Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник в СМГ „Паисий Хилендарски“ в срок до 3 дни от обявяване на резултатите по ред, определен от директора на СМГ „Паисий Хилендарски“ и обявен на сайта на училището.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.05.2018

ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2017/2018 г.

Изх. № РУО1-11440/11.05.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

На 14.05.2018 г. (понеделник ), В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА 5 ЕТАЖ, ще получите изпитните материали за ДЗИ, съгласно следния график:

 

12:30-13:30 ч. – училища с код по ДЗИ от 4001 до 4033

13:30-14:30 ч. – училища с код по ДЗИ от 4034 до 4070

14:30-15:30 ч. – училища с код по ДЗИ от 4071 до 4104

15:30-16:30 ч. – училища с код по ДЗИ от 4105 до 4141

16:30-17:30 ч. – училища с код по ДЗИ от 4142 до 4198

 

При невъзможност за получаване на материалите от директора на училището, моля материалите да бъдат получени от упълномощено от Вас лице.

 

Моля за спазване на графика.

Разчитам на Вашия професионализъм и чувство за отговорност!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.05.2018

Четвърта международна среща на учителите и специализиралите в СССР и Русия

 

Изх. № РУО1-11152/10.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-10984/08.05.2018 г., Ви информирам, че Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД и  Фондация „Славяни“ организират Среща на дружбата – Четвърта международна среща на учителите и специализиралите в СССР и Русия. На срещата са поканени за участие представители на 80 страни от цял свят. От руска страна ще участват представители на повече от 20 руски висши учебни заведения и бизнес организации. Срещата е посветена на 140-годишнината от Освобождението на България от османско иго и възстановяването на българската държавност и ще се проведе под патронажа на Президента на Република България – г-н Румен Радев.

Моля да информирате желаещите да вземат участие учители от поверените Ви училища.

Приложение:

1. Програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.05.2018

Предстоящото провеждане на Национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците в X клас

Изх. № РУО1- 11367/10.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИ В X КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с предстоящото провеждане на Национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците в X клас, на 17.05.2018г. в залата на Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд", ул."Хайдут Сидер" №8, ще се проведе обучение-инструктаж на училищните координатори за провеждане на онлайн оценяването, както следва:

  • от 10.00 ч.  - за учителите, които са втора смяна;
  • от 14.00 ч. - за учителите, които са първа смяна.

Напомням, че съгласно Приложение 2 на заповед № РД 09-4131/29.08.2017 г. на министъра на образованието и науката с утвърдени изисквания за провеждане на национално външно оценяване на учениците в Х клас през учебната 2017/2018 година, училищният координатор трябва да бъде учител по информационни технологии или ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“.

Моля да осигурите присъствието на училищния координатор, определен с Ваша заповед.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД