08.11.2019

“Инкубатор на интегрирани образователни мрежи в големия град“ на 09.11.2019 г.

Изх. № РУО1-31494/08.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Междууниверситетския институт по мениджмънт на образованието „Интераула“ (МИМО-Интераула) с вх. № РУО1 – 31418/07.11.2019 г. и писмо с изх. № РУО1-30942/ 01.11.2019 г., Ви напомням, че на 09 ноември 2019 г., с начален час 9,30 ч., в Националната финансово-стопанска гимназия, гр. София, ул. Розова долина №1, ще се проведе заключително събитие по проект “Инкубатор на интегрирани образователни мрежи в големия град“.

Повече информация за проекта можете да намерите на сайта на МИМО-Интераула: https://ciinobg.wixsite.com/mimointeraula

Приложено Ви изпращам покана с график на дейностите за тематичните ателиета и финалното събитие.

 

Приложение:

  1. Покана.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.11.2019

Ученически конкурси – Чирпан, 2020 г.

Изх. № РУО1-31493/ 08.11.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-31421/ 07.11.2019 г. от къща музей „Пейо К. Яворов” Ви информирам за предстоящи ученически конкурси – Чирпан, 2020 г.

Моля да запознаете учителите и учениците с приложените регламенти на двата конкурса и да съдействате за участието им.

 

Приложения:

Национален литературен конкурс „И ти си в мене – ти, родино моя“, 2020 г. – регламент

Национален конкурс за рисунка „Недорисуван свят“, 2020 г. – регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.11.2019

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНА ОТ „ROI“, ГЪРЦИЯ РОЛЕВА СИМУЛАЦИЯ „УЧЕНИЦИТЕ КАТО ДИПЛОМАТИ“

Изх. № РУО1-31456/07.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

                                                                                 

        

Във връзка с писмо на МОН, с вх. № РУО1-31393/07.11.2019 г., приложено Ви изпращам писмо на г-н Владимир Писанчев, генерален консул на Република България в Солун, свързано с  инициативата за включване на български ученици в ролевата симулация  „Учениците като дипломати“ на гръцката неправителстване организация „ROI“.

 

Приложение: Писмо на г-н Владимир Писанчев, генерален консул на Република България в Солун

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.11.2019

Организационна среща

 

Изх. № РУО1-31463/07.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И УЧИЛИЩА С ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 11.11.2019 г. /понеделник/ от 14.00 часа в ПГТЕ „Хенри Форд“ ще се проведе организационна среща по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.11.2019

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМ “VOICE IT: МОЯТ ЖИВОТ В УЧИЛИЩЕ“ НА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА ПО СЛУЧАЙ 30 ГОДИШНИНАТА ОТ ПРИЕМАНЕТО НА КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО НА 20 НОЕМВРИ

Изх. № РУО1-31454/07.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

                                                                                 

Във връзка с писмо на Национална мрежа за децата /НМД/, с вх. № РУО1-30067/22.10.2019 г., Ви уведомявам, че тазгодишното издание на младежкия форум „Voice it: Моят живот в училище“ – ежегоден форум, организиран от Национална мрежа за децата (НМД) в партньорство с Младежка мрежа „Мегафон“ ще се проведе на 20 ноември, за да се отбележи годишнината от приемането на Конвенцията за правата на детето и Международния ден на детето.

Всяка година ключов акцент във форума е стремежът да се популяризира и демонстрира на практика правото на мнение на децата,  съгласно основен принцип, заложен в Конвенцията за правата на детето.

Като форум Voice it създава пространство за среща между ключови засегнати страни по проблемите на децата и техните права: около сто деца в юношеска възраст с интерес към темите и форматите на събитието, специалисти от множество организации, работещи с и за деца и държавни институции. Чрез събитието Национална мрежа за децата се стреми да въвлече тези групи в продуктивен

диалог за бъдещето на политиките, дейностите и практиките, насочени към децата и техните права.

„Voice it 2019: Моят живот в училище“ ще се проведе на 20 ноември 2019 г., сряда, между 14:00 и 17:30 часа в Зала 7 на Национален дворец на културата.

Темата на фокус за тазгодишното издание e Образование, която беше избрана след консултации с Младежка мрежа „Мегафон“. Подтемите, по които ще говорят младежите са:

• Достъпът до образованието: достъп до училище, учебници и учебни пособия; паралелната подготовка в образователния процес; могат ли всички деца да ходят на училище?

• Ученето като процес и резултат: интересно ли е в училище; интерактивно образование; знанията, които се дават; как училището допринася за това да сме готови за живота след това;

• Училището като общност: взаимоотношенията ни в училище; насилие и дискриминация и какво можем да направим, за да живеем заедно в училище по един добър начин.

Децата от Младежка мрежа „Мегафон“ отново имат дейно участие в цялостната организация на форума. Освен избора на темата на фокус, те ще бъдат участници в дискусия по нея, ще бъдат водещи, ще представят себе си и своите дейности като Мегафон на специален щанд . И тази година се очаква Voice it 2019 да събере над 150 участници от цялата страна. Специална покана за участие е отправена към държавните институции, ангажирани с темите на форума – Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето.

Програмата на събитието се предвижда да бъде, както следва:

14:00 - 14:15 – Официално откриване

14:15 - 15:30 – Дискусия с децата от младежка мрежа Мегафон по темите за образованието

15:30 - 17:30 – „Пазар на идеи“ – изложение на организации. Очакването е над 20 организации с различни програми и практики, свързани с правата на децата, правото на мнение и образование, да представят своята работа и да включат децата и гостите в ангажиращи и продуктивни дейности.

 

За допълнителна информация можете да се обръщате към Белла Динкова, координатор „Детско и младежко участие“ на e-mail: [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.11.2019

Годишна конференция на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България

Изх. № РУО1-31426/07.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА, В КОИТО СЕ ПРЕПОДАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо от МОН с вх. № РУО1-31364/06.11.2019 г. Ви уведомявам, че от 22 до 24 ноември 2019 г. в град Благоевград ще се проведе годишна конференция на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България (АПФБ) на тема „За по-динамично, по-творческо, по-новаторско преподаване на френски език".

Тази конференция е най-големият форум, на който учителите по и на френски език у нас имат възможност да повишат квалификацията си и да обменят идеи и информация по важни за обучението по и на френски език въпроси.

Разходите за нощувки и транспорт на участниците се поемат от Асоциацията. За участие са поканени заинтересовани учители по и на френски език, директори на училища с преподаване на френски език. За повече информация и регистрация заинтересованите учители и директори следва да се обърнат към председателя на АПФБ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.11.2019

Национален кръг на Националното многоезично състезание

Изх. № РУО1-31411/07.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПЪРВА АЕГ, II АЕГ, 105. СУ, 73. СУ, 157. ГИЧЕ, 91. НЕГ, 9. ФЕГ, СМГ, ЧСУНЕ „ВЕДА“, АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ, 164. ГПИЕ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Съгласно заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, националният кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език ще се проведе на 16.11.2019 г. в град Ловеч. Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, РУО – Ловеч и ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч. Официалното откриване ще се състои на 15.11.2019 г. от 18:00 ч., в зала „Америка на България“ на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, ул. „Шишман“ № 7. Моля, в случай на установена грешка в изписването на данните на участниците, класирани за национален кръг на състезанието, в срок до 11.11.2019 г. на електронен адрес: [email protected]  да се посочи правилното изписване.Заявки за участие в състезанието по приложения образец се изпращат във формат Word в срок до 12.11.2019 г. на електронен адрес: : [email protected] . Всички участници в Националното многоезично състезание могат да се възползват от хранене в столовата на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, като в заявката си посочат обяд/вечеря .Резервациите се извършват самостоятелно от ръководителите на групите в срок до 13.11.2019 г. Финансовите средства, необходими за командироване на участниците, са за сметка на заявителите, училищата, общини и други спонсори. Необходима информация за фактура: трите имена на ръководителя, дати за нощувки, както и данни за изпращащото училище. Хотелът може да осигури настаняване само за заявения в МОН брой участници и придружители.Националният кръг на състезанието започва на 16.11.2019 г. в 10:00 часа в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч. Участниците в състезанието ще се допускат в сградата срещу документ за самоличност съгласно изискванията за участие в олимпиадите и състезанията. Същите следва да заемат местата си в залите до 9:30 часа.За допълнителна информация и съдействие: Маргарита Николова – старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО – Ловечна тел. 0887 406 170.

Приложение:

1. Програма за провеждане на състезанието.

2. Формуляр за заявка.

3. Информация за хотелите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.11.2019

Система за управление на лицензите за софтуерни продукти на Майкрософт

Изх. № РУО1- 31410/07.11.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че порталът https://licenses.mon.bg за заявяване на лицензи за продукти на Майкрософт вече е активен.

 

Във връзка с това, Ви уведомявам, че:

 

-          Поддръжката на лицензите, съответно на платформата за предоставянето им, както и за технически проблеми и въпроси свързани с портала ще бъде достъпен 24/7 на следните канали: на телефон +35970010488 и имейл [email protected];

 

-          При използването, на който и да е посочен комуникационен канал, потребителите следва да предоставят информация за училището и позицията, от която се обаждат, както и код по НЕИСПУО на образователната институция;

 

-          При възникнали затруднения, свързани с автентикацията чрез Evrotrust, следва да използват телефон +359 2 448 58 58;

 

 Достъп до платформата имат директорите на всички образователни институции, като потребителско име и парола може да получите на място в РУО – София-град, стая 510.

 

Директорите, които са заявили, или ще заявят, че не разполагат със смартфон и няма да могат да използват приложение за двуфакторна идентификация, трябва предварително да попълнят декларация и да я подадат в РУО – София-град, стая 510.

 

Приложения:

  1. Декларация;
  2. Ръководство за работа в портала.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО  СОФИЯ-ГРАД

07.11.2019

Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“

Изх. № РУО1-31401/ 07.11.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-31399/06.11.2019 г. от РУО – Стара Загора моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище със статута на ученическия конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“, включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 година на МОН.

 

Приложение: статут

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.11.2019

Заповед на министъра на образованието и науката за утвърждаване правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните и чуждестранните училища на територията на Република България

Изх. № РУО1- 31378/07.11.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо № 9105-385/01.11.2019 г. на МОН с вх. № РУО 1-30978/01.11.2019 г., приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните и чуждестранните училища на територията на Република България.

 

Приложения:

  1. Заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката.
  2. Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката.
  3. Декларация за информираност и съгласие.
  4. Декларация за безпристрастност и поверителност.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД