15.11.2018

Коледно математическо състезание

Изх. № РУО1- 29062/14.11.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с постъпило писмо с вх. № РУО1-28858/13.11.2018 г., Ви уведомявам, че Съюзът на математиците в България, секция „Изток“, организира провеждането на XXVI Коледно математическо състезание за ученици от І до XII клас.

 

Състезанието ще се проведе на 08 декември 2018 г. (събота) от 8.30 до 10.00 часа за учениците от І и II клас и от 10.30 до 12.30 часа за учениците от III до XII клас. Темата за XI и XII клас е обща във вариант за зрелостен изпит, а за VII клас – във формат на изпита за НВО.

 

Заявки за участие се приемат в 119 СУ, 125 СУ или 2 СУ до 04 декември 2018 г.

 

Резултатите от състезанието ще се публикуват на http://iztok-smb.com.

 

За повече информация на телефони: 0885932393 и 02/8720008 в 119 СУ и 0988903025 в 125 СУ.

 

Моля да уведомите учениците и учителите по математика в повереното Ви училище за състезанието.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-2572/13.11.2018 г.

на началника на РУО – София-град/

 

14.11.2018

15.11. - международен ден без тютюнев дим

Изх РУО1 – 28924/ 13.11.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Международният ден без тютюнев дим – 15.11.2018 г. ще бъде отбелязан от сдружение „България без дим“ с Национална акция, която има за цел да накара пушачите да се откажат от цигарите поне за един ден.

Можете да се включите в Международния ден без тютюнев дим, като споделите видео или снимки от акцията Ви на един от следните адреси:

Представителите на най-сполучливите акции ще бъдат наградени на Международен форум за живот без тютюнев дим през пролетта на 2019 в град София.

Напомням Ви, че действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование предоставят значителна свобода на директорите на училищата да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците, при спазване на изискванията определени в чл. 11 а, ал. 1 от закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7., ал.1“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.11.2018

Провеждане на осми международен фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“

Изх. № РУО1- 28985/ 14.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

 Във връзка с писмо на  МОН № 9105-399/13.11.2018 г., с вх. № РУО1-28856/13.11.2018 г., Ви уведомявам за предстоящо осмо поред издание на международен фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“., който ще се проведе от 07.06.2018 г. до 11..06.2018 г. в гр. Варна.

Фестивалът за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“ се осъществява с подкрепата на Община Варна, ДАБЧ, БНТ, БНР, БДЖ, вестник „България сега“ (Чикаго), Италианския културен институт.

Регламентът за участие предвижда две конкурсни програми-национална и международна. Право на участие имат деца и младежи на възраст до 20 години, като могат да участват индивидуално или в група, а категориите, в които могат да представят своите разработки са кино, анимация, радио, интернет медии, фотография, като в рамките на фестивала се предвижда и песенен конкурс „Киното – моя любов, моя песен“.

Етапите от фестивалния процес започват със заявка за участие за идея на филм, подадена чрез попълване на електронен формуляр, публикуван на сайта на фестивала: arlekinfest.com до 20 декември 2018 г., и приключват с предаване на финалните версии на продуктите – 20 май 2019 г. Международно жури от доказали се в областта професионалисти ще излъчи победителите в националната и международната програма на 09.06.2019 г. и на 10.06.2019 г.

 

Приложение: 1. Програма на фестивал „Арлекин“ 2019.

2. Статут на осми международен фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“.

14.11.2018

Информационни табели по проект „Твоят час“

Изх.№ РУОПР – 259 /14.11.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с предоставяне на информационни табели и материали по проект „Твоят час“ е необходимо на 16.11.2018 г. да изпратите представител на училището да получи материалите в стая 406 на РУО – София-град при спазване на следния график:

09:00 – 10:00 – райони Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица

10:00 – 11:00 – райони Банкя, Връбница, Витоша, Възраждане, Панчарево

11:00 – 12:00 – райони Изгрев, Илинден, Искър, Красна поляна, Кремиковци

13:00 – 14:00 – райони Лозенец, Люлин, Надежда, Нови Искър

14:00 – 15:00 – райони Младост, Оборище, Овча купел, Подуяне, Красно село

 

Материали ще получат всички, участвали в проекта училища, независимо дали са участвали само в първата година или и в двете.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгл. заповед № РД02-2572/

13.11.2018 г. на

Началника на РУО – София-град/

14.11.2018

Представяне в НПТМ на нови технологии за резервна електрическа енергия

Изх.№ РУО 1-28927/13.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-28732/12.11.2018 г., Ви уведомявам, че на 24.11.2018 г. (събота) от 11:00 ч. в Националния политехнически музей учени от Института по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ при Българската академия на науките (ИЕЕС-БАН), ще представят развитието, усъвършенстването и създаването на нови технологии за резервна електрическа енергия.

Всички ученици, техните преподаватели и родители, които са любопитни да намерят отговори на въпросите: що е електричество и електрически ток; как работят батериите; какво е оловен акумулатор и какво е неговото бъдеще; възможна ли електрическата енергия от вода и още много други, са добре дошли на представянето!

Предвидени са любопитни демонстрации на познати и непознати видове батерии; водородни коли (играчки); модели на системи с горивни клетки; добиване на водород от вода и още много интересна информация за водородната енергетика като технология на бъдещето.

Събитието е част от инициативите на НПТМ, предвидени в рамките на модул „Музеите като образователна среда“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.11.2018

Открита педагогическа практика по история и цивилизации

Изх.№ РУО 1-28926/13.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

на вниманието на учителите по

история и цивилизация              

                                                                                                                                                             

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Моля да информирате учителите по история и цивилизация, че на 30.11.2018 г. (петък) от 12.30 ч. в 121 СУ, район „Триадица“, ж.к. „Гоце Делчев“, ул. „Георги Измирлиев“ № 24, ще се проведе открита педагогическа практика в VІ клас на тема „Средновековното общество в Западна Европа“. 

Желаещите да присъстват учители е необходимо да заявят участие на e-mail: rio_agrigorova@abv.bg в срок до 28.11.2018 г.  включително.

Във връзка с това Ви моля да окажете необходимото съдействие на желаещите да присъстват учители.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

14.11.2018

Национално многоезично състезание

Изх. № РУО1-28925/13.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2018/2019 година, протоколът за резултатите на учениците, допуснати до националния кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език е публикуван на електронната страница на Министерството на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.11.2018

Образователна конференция Microsoft Edukation Day 2018 Bulgaria

Изх. № РУО1- 28929/13.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 28838 /13.11.2018 г., Ви уведомявам, че Майкрософт България, в партньорство със Столична община и РУО – София-град организират образователна конференция Microsoft Edukation Day 2018 Bulgaria.

 

Конференцията е посветена на последните тенденции в технологиите и тяхното незаменимо място в съвременното образование, модерните иновативни училища, уменията на бъдещето, мястото на роботите в класните стаи и още много актуални към бързоразвиващите се образователни тенденции теми.

 

Първата част на събитието, специално организирана за директори на училища, ще се състои на 19 ноември 2018 г. (понеделник) в Sofia Youth Lab в гр. София, ул. Сердика 1, ет. 3 от 09,00 часа.

 

Вторият официален панел на Microsoft Edukation Day 2018 Bulgaria ще е с начало 14,00 часа и ще се проведе в Аулата на Софийски университет.

 

Необходимо е да заявите своето участие на e-mail: eduday@feb.uni-sofia.bg  или на телефон 0884355492.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.11.2018

НП “ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЗА 2018 г. – Изграждане на безжични мрежи

Изх. № РУО1- 28930/13.11.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПОЛУЧАВАЩИ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕЗЖИЧНА МРЕЖА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-365/07.11.2018 г. вх. № РУО1 – 28456/07.11.2018 г., Ви уведомявам, че след публикуването на Списъка на училищата, одобрени с  Решение №720 от 11.10.2018 г. на Министерски съвет за изграждане на безжични мрежи и утвърдените минимални изисквания към изграждане на безжични ( тип WiFi) мрежи в училищата, в Министерството на образованието и науката са получени сигнали, че директори на училища са отправили покани за предоставяне на оферти, които не съответстват с изискванията за изграждане на безжични мрежи, като се вписват допълнителни условия за:

  • обезпечаване на доставка на интернет за едногодишен срок;
  • извършване на ремонтни дейности в училището;
  • предоставяне на преносима компютърна техника – лаптопи, таблети и др.;
  • изисквания относно професионална подготовка на специалистите, които ще работят по изграждането на мрежата и др.

При така завишените условия съществува риск да не бъдат покрити минималните технически изисквания за изграждане на безжичните системи на съвременно технологично ниво в рамките на одобрения бюджет.

Във връзка с гореизложеното, Ви уведомявам, че директорът на училище, одобрено за изграждане на безжични мрежи е длъжен да осигури максималното разходване на средствата съобразно конкретните условия и натоварване, без да се допуска компромис на качеството и в рамките на предоставените им средства, като не се поставят допълнителни изисквания и критерии за оценяване, несвързани с конкретната дейност.

Предложените варианти от доставчиците на услугата трябва да покриват изискванията за професионални решения, като оптимално се използва предоставеното финансиране и при спазване на изискванията, публикувани на страницата на МОН.

Недопустимо е да се изискват допълнителни услуги и да се поставят допълнителни условия към доставчиците, които биха компрометирали качеството на изградените безжични мрежи или оскъпили предлаганото решение.

Напомням Ви, че съгласно т.8 от Решение №720 от 11.10.2018 г. на Министерски съвет неизразходваните целеви средства, предоставени за изграждането и развитието на безжични мрежи, подлежат на възстановяване по бюджета на Министерството на образованието и науката в срок до 30 ноември 2018 г. С цел осигуряване на прозрачност и отчетност и за да се избегне несъответствие с оферираното оборудване, в приемно-предавателните протоколи, които следва да бъдат прикачени на страницата на МОН в срок до 31.03.2019 г., да бъдат вписани серийните номера на предоставената техника.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.11.2018

Семинар „Прилагане на ИКТ в обучението в начален етап“

Изх. № РУО1-28884/13.11.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план за учебната 2018/2019 г., Ви уведомявам, че РУО – София-град организира семинари за учители от начален етап на 21.11.2018 г.,– от 10.00 ч. и от 14.00 ч., в залата на 18. СУ „Уилям Гладстон“ – район Възраждане, ул. „Пиротска“ №68 (транспорт: метростанция „Опълченска“, тролейбуси №№ 1 и 5, автобуси №№ 60 и 74, трамваи №№ 20 и 22), на тема: „Прилагане на ИКТ в обучението в начален етап“.

 

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите от повереното Ви училище.

 

За участие в семинара се изисква предварителна регистрация на следния линк: https://goo.gl/forms/ZuxdVb1X1lLR7Oxl2

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД