28.02.2018

Списък с резултатите от областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика на учениците от V до VII клас

 

Списък на учениците от V до VII клас с резултатите от областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика, съгласно протоколите, получени в РУО – София-град и неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09–5411/12.10.2017 г.на министъра на образованието и науката.

28.02.2018

Изложба „Освобождението - поглед от Космоса“

 

Изх.№ РУО 1-4748/27.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 191/22.02.2018 г.,  вх. № РУО 1-4590/26.02.2018 г., Ви уведомявам, че Институтът за космически изследвания и технологии към БАН организира по повод 140 години от Освобождението на България изложба „Освобождението - поглед от Космоса“.

Изложбата е организирана по линия на образователна инициатива „Космическо училище“ и ще се проведе в периода 6 - 16 март 2018 г. в сградата на БАН, ул. 15 ноември № 1 (срещу Народното събрание) от 9 до 17 часа всеки работен ден в посочения период, като откриването на изложбата е на 6 март от 11 часа.

Изложбата цели да представи чрез спътникови изображения местата, където по време на Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.) са се състояли важни събития. Изложбата е уникална и се провежда за първи път. Тя е част от дейността на образователната инициатива „Космическо училище“, която цели да популяризира науката и дистанционните изследвания и да запознае учениците със съвременните достижения в областта на аерокосмическите изследвания и технологии, и географските информационни системи като технологии, наука и бизнес, имащи широко приложение в съвременния свят.

За контакти и запитвания свързани с посещението на изложбата:

Доц. д-р Ваня Стаменова - тел.: 0887 435 050; vanya_stamenova@yahoo.com

Гл. ас. д-р Стефан Стаменов - тел.: 0877 856 559; stamenovstefan@yahoo.bg

Моля за Вашето съдействие информацията за изложбата да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.02.2018

Краткосрочни курсове за педагогически специалисти

Изх. № РУО1-4747/27.02.2018г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-4298/21.02.2018 г. от Академия НИКЕ ООД – организация, която предоставя краткосрочни курсове за професионална квалификация на педагогически специалисти Ви уведомявам, че по програма Европа, съвместно със Столична община и Фондация „Заедно в час“ и  участие в проект „Развиване на гражданска грамотност у учениците“ е предоставена възможност за педагогическите специалисти, които работят с ученици от V до XII клас  да се включат в квалификационни дейности.

За регистрация в курса е необходимо да попълните формуляр в срок до 01.03.2018 г.: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeh1VtO71x_dilPDOmiutPaXzFxUYM3yQ4TuNImndBcqce7w/viewform

Проектът включва: Присъствено обучение на 16-17 март 2018 г.; Провеждане на симулация на европейски институции с учениците в рамките на 2-3 астрономически часа в периода 10 април - 10 юни 2018 г.; Финална конференция за споделяне на резултатите на 20 юни 2018 г. За повече информация: http://akademianike.eu/webfiles/EvropaCivilEdu.pdf

Академия НИКЕ ООД има одобрени програми от министъра на образованието и науката, които са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Списъкът на одобрените програми е публичен и информация за всяка от програмите може да намерите на адрес: http://iropk.mon.bg/public/search

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.02.2018

Национална конференция „Приобщаващи образователни практики“ 2018 г. и Конкурс за педагогически практики

 

Изх. № РУО1- 4601/26.02.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 4330/21.02.2018 г., Ви уведомявам, че Център за приобщаващо образование организира Национална конференция „Приобщаващи образователни практики“ - 2018 г., част от национална кампания „Дни на приобщаването“- 2018 г. Събитието ще се състои на 14.04.2018 г. във Велико Търново. Целта на форума е да отвори пространство за споделяне на успешен опит, ресурси, успехи и предизвикателства, пред които педагозите и специалистите, работещи с деца ежедневно се изправят в училище. В тази връзка ще се проведе и конкурс на който се  канят учители, директори и специалисти в училище да споделят своите вдъхновяващи и успешни практики в три тематични области:

„Успешна работа в екип“(практиките в тази тематична област ще имат приоритет).

„Приобщаващи практики за директна работа с ученици“.

„Приобщаващи практики за партниране с родители и общности“.

Краен срок за участие в конкурса 15.03.2018 г.

Повече информация за програмата, регистрацията и такса за участие, може да бъде намерена тук: http://priobshti.se/category/konferenciya-praktiki-2018

Повече информация за конкурса може да бъде намерена тук: http://priobshti.se/article/kampaniya-2018/izpratete-ni-svoyata-dobra-praktika-i-ya-predstavete-pred-kolegi-ot-cyalata

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.02.2018

Работни срещи със заместник-директори на тема: „Взаимодействие на училището с родителите за задържане на децата и учениците в образователната система“

 

Изх. № РУО1- 4644/26.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/2018 г., Ви уведомявам, че от 06.03. 2018 г. (вторник) до 09.03.2018 г. (петък) от 10:00 часа,  ще се проведат  работни срещи със заместник-директорите по учебна дейност на столичните училища на тема  „ Взаимодействие на училището с родителите за задържане на децата и учениците в образователната система“, по график както следва:  

 

       ДАТА

                          УЧИЛИЩЕ-ДОМАКИН:

   ЗА РАЙОНИТЕ:

06.03.2018  г.                                  вторник

44 СУ „Неофит Бозвели“, район Подуяне, ул. „Плакалница“ №45

Изгрев, Кремиковци, Оборище, Подуяне, Слатина и Сердика

07.03.2018  г. сряда

104 ОУ „Захари Стоянов“, район Триадица, кв. „Гоце Делчев“, ул. Костенски водопад“ №60  

Възраждане, Лозенец, Панчарево, Средец, Студентски и Триадица

08.03.2018 г.  четвъртък

26 ОУ „Йордан Йовков“, район  Витоша, кв. Княжево, ул. „Кореняците“ №40

Витоша, Искър, Красна поляна, Красно село, Младост  и Овча Купел

 09.03.2018 г. петък

56 СУ „  Професор Константин Иречек“,       ж.к. „Люлин 8“, ул. „Търново“ № 37

Банкя, Връбница, Илинден, Люлин, Надежда и Нови Искър

 

На работните срещи училищата домакини ще представят добри практики по темата.

Вашето училище също може да покаже своя добър опит относно ефективността на взаимодействието и сътрудничеството между училището и родителите в кратка презентация в рамките на 10 мин., като предварително заявите участие на посочения по-долу линк.

Моля, да уведомите заместник-директорите от повереното Ви училище и да осигурите тяхното присъствие на посочената дата за Вашия район. 

Регистрация за участие на заместник-директор и за участие с презентация можете да направите в срок до 28.02.2018 г. на линк:

https://goo.gl/forms/9negnig8eSNnz35l2

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.02.2018

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ СРЕД СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА „ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ“

 

Изх. №  РУО 1-4600/26.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА: 136 ОУ, 135 СУ, 25 ОУ, 156 ОУ, 35 СУ, 37 СУ, 39 СУ, 145 ОУ,  15 СУ, 16 ОУ, 14 СУ, 7 СУ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,    

Във връзка с писмо на МОН № 9105 -71/21.02.2018 г., постъпило с вх. № РУО 1 - 4409/22.02.2018 г., Ви уведомявам, че Центърът за приобщаващо образование ще проведе национално представително изследване сред седмокласниците от поверените Ви училища в рамките на програма „Едно училище за всички“.

Целта на изследването е  да даде информация за субективното усещане на децата за благополучието в училище и за условията, които са важни за това учениците да се чувстват добре в училище.

Моля да окажете съдействие на представители на фирма „Г-консулт“, съгласно ангажимент на МОН за провеждане на социологическото изследване през месеците март и април 2018 г.   

Напомням Ви, че анкетирането на учениците трябва да бъде проведено само след писмено съгласие от страна на родителите на учениците.

                                                                                  

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 НАЧАЛНИК НА РУО —  СОФИЯ-ГРАД

 

 

26.02.2018

Специализирано обучение за професионалното развитие на директори, на заместник-директори по административно-стопанска дейност и счетоводители

 

Изх. № РУО1-4572/26.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ                

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на служебните си задълженията, директорът на образователната институция има задълженията да планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.

В тази връзка РУО - София-град съвместно с „Интеринтелект“ ООД организира специализирано обучение за професионалното развитие на директори, на заместник-директори по административно-стопанска дейност и счетоводители (главни счетоводители) в областите на управление на финансовата дейност на бюджетните организации и прилагане на трудовото законодателство на тема  „Управленска отговорност на ръководителите за финансова дейност на бюджетните организации. Промени в трудовото законодателство 2018 г.“ 

Ще бъдат издадени свидетелства за участие в проведеното обучение.

Обучението ще се проведе в периода 14.03.2018 г. - 16.03.2018 г. в Гранд хотел „Велинград“,  град Велинград.

Заявки за участие се приемат до 07.03.2018 г. (сряда) включително на тел.

 (02) 974 57 22, 975 32 22, 875 11 92, GSM 0888 405 651 и 0888 391 213, както и на e-mail: intelect@interintelect.com.

Предварителното записване е задължително, тъй като улеснява организирането на семинара и гарантира своевременна информация относно провеждането на курса.

Приложение: програма на квалификационния курс

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

 

26.02.2018

Провеждане на 20 Юбилеен национален конкурс „ Млади таланти “ 2018

 

Изх. № РУО1-4444/23.02.2018 г.  

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-69/20.02.2018 г., вх. №РУО1-4343/21.02.2018 г., Ви уведомявам, че от 1999 г. Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти”. Тази година юбилейният 20 конкурс ще се проведе в периода 16-18 април 2018 г. Информацията за обявяването на конкурса, регламентът и формулярите за участие в него са публикувани на страницата на Министерството в рубрика „Наука“.

Класиралите се на първите три места проекти получават парично възнаграждение по 1 500 лв. и правото да представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който ще се проведе в периода 14-19 септември 2018 г. в гр. Дъблин, Ирландия.

Три проекта получават право на участие в Международното младежко научно изложение EXPO Science Europe 2018 г., което ще се състои в периода 16-22 юли 2018 г. в гр. Гдиня, Полша.

Министерството присъжда и три поощрителни награди по 1 000 лв. на отличили се проектни предложения. Официалната церемония по награждаване на отличилите се участници ще се проведе на 18 април 2018 г. от 12.00 ч. в Националния археологически музей, София.

Крайният срок за подаване на проекти в електронен формат на български език и на английски език е до 5 април 2018 г. на имейл: vesela.vasileva@mon.bg.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.02.2018

Квалификация на педагогическите специалисти

 

Изх. № РУО1- 4521/23.02.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-3596/12.02.2018 г. от Сдружение „Център за обучение и квалификация“ Ви уведомявам, че в периода 13.04. – 15.04.2018 г. гр. София, Парк-хотел „Москва“ ще се проведе квалификационен курс за развитие на педагогическите специалисти на тема:“Компютърни умения за специалисти в системата на образованието“.

За повече информация: https://centar-ok.com/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.02.2018

Семинар на тема ,,Организация и управление на екипите за подкрепа за личностно развитие в детската градина и училището“

 

Изх. № РУО1- 4441/22.02.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на   Годишния план за учебната 2017/2018 г.,  РУО – София-град, съвместно с  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град,  организира провеждането на семинари с директорите на столичните детските градини и училища на тема ,,Организация и управление на екипите за подкрепа за личностно развитие в детската градина и училището“.

Дати и място за провеждане на семинарите:

На 15.03.2018 г.  от 09:00 ч. до 17:00 ч. в  ПГТЕ "Хенри Форд", зала 201, гр. София, ул. "Хайдут Сидер" №8 – за директори на детски градини.

На 21.03.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч.  в  ПГТЕ "Хенри Форд", зала 201, гр. София, ул. "Хайдут Сидер" №8 – за директори на училища.

Желаещите за участие в семинарите следва да се регистрират до 07.03.2018 г., като  попълнят електронен формуляр на посочения линк

https://docs.google.com/forms/d/1EceEW6kbV3beFkrlCtgi0KTegriNJLPKofdE-Eo3Ehw/viewform?edit_requested=true#responses

Участниците в семинарите ще получат удостоверение с присъден 1 квалификационен кредит.

Приложение: Програма на семинарите

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД