28.01.2020

Отсъствие на децата от подготвителните групи

Изх. № РУО1-2274/28.01.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Напомням, че съгласно чл.10, ал. 3 от Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование отсъствие на децата от подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката. Съгласно заповед № РД 09-155/ 24.01.2020 г. на министъра на образованието и науката, дните от 27 януари до 4 февруари 2020 г. са неучебни за територията на област София-град. 5 февруари 2020 г. е обявен за междусрочна ваканция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.01.2020

Фестивал на авторската драматургия и театър на английски език

Изх. № РУО1- 2269/28.01.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-1913/24.01.2020 г. Ви уведомявам, че областният кръг на  Фестивала на авторската драматургия и театър на английски език следва да бъде проведен до 23.02.2020 г. Заявки за участие се приемат до 07.02.2020 г. на следните адреси: [email protected] и [email protected] .

 

Приложение:

  1. Регламент.
  2. Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.01.2020

Конкурс за художествена творба по мисъл на Елиас Канети

Изх. № РУО1-2276/ 28.01.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1925/ 24.01.2020 г. от РУО  Русе моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с регламента на конкурса за художествена творба на тема „Да превърнеш страха в надежда“, Елиас Канети (из. „Записки 1942-1985“). Конкурсът е насочен към ученици от VIII до XII клас.

Приложениe: регламент

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.01.2020

Провеждане на националната олимпиада „Знам и мога“ за учениците от IV клас

Изх. № РУО1-2199/ 28.01.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО Е ПРОВЕДЕН ОБЩИНСКИ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА

„ЗНАМ И МОГА“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която е утвърден график за организирането и провеждането на ученическите олимпиади за учебната 2019/2020 година, на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-483/07.10.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и на организацията за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания,  заповед № РД 01-633/22.11.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2019/2020 г., и на Регламента на олимпиадата, Ви уведомявам, че:  

За участие в областния кръг не се допускат ученици, които са получили по-малко от 30 точки. В него участват учениците, класирани на първо, второ и трето място в общинския кръг на олимпиадата.

До 05.02.2020 г. директорът изпраща на училището-координатор протокола за класираните за областния кръг ученици и техните резултати в електронен вид (без да се променя таблицата), подписан с електронен подпис (Приложение 1), списък на учениците, които са изразили несъгласие за публикуване на резултатите и предложение за квестор за областния кръг, който да не е начален учител (три имена и предмет, по който преподава) на email: [email protected]

В изпълнение на заповед № РД 01-633/ 22.11.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2019/2020 г. за училище-координатор за Националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас е определено 81. СУ „Виктор Юго“.

Регламентът за провеждане на Националната олимпиада „Знам и мога“ за учебната 2019/2020 г. e публикуван на сайта на МОН - mon.bg,  в рубриката  „Олимпиади и състезания“.

      

Приложение: протокол за класираните за областен кръг ученици.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

28.01.2020

V Национален конкурс „ Децата на България пеят, танцуват, рисуват“

Изх. № РУО1-2198/28.01.20 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

   Във връзка с писмо с вх. №РУО1-31586/08.11.2019 г., приложено Ви изпращам регламент за провеждане на V Национален конкурс „ Децата на България пеят, танцуват, рисуват“, които ще се проведе в периода от 27 март до 29 март 2020г. в град Шумен.

 

Приложение: 1. Регламент

                         2. Заявка за участие в конкурса

                       

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

28.01.2020

Състезание за икономисти на английски език за ученици от XI и XII клас

Изх. № РУО1- 2197/28.01.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1458/20.01.2020 г. Ви уведомявам, че за четвърта поредна година  Американският университет в България в партньорство с Професионална гимназия по икономика „ Иван Илиев“-  Благоевград организират Състезание за икономисти на английски език за ученици от XI  и XII клас на професионалните гимназии по икономика и училища с икономически специалности в България.

Допълнителна информация за състезанието, регламент и критерии за оценяване можете да намерите в прикачения файл и на адрес:   https://www.aubg.edu/ecocompetition

Моля да информирате заинтересованите учители и ученици от повереното Ви училище, че крайният срок за регистрация на участниците в първи кръг е 14.02.2020 г. на адрес: https://www.aubg.edu/ecocompetition-registracion

 

ПриложенияПроект – Национално състезание за икономисти на английски език.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.01.2020

Иновативни училища

Изх. № РУО 1-2093/27.01.2020 г.   

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СОФИЙСКИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-1904/23.01.2020 г. в съответствие с чл. 71, ал. 1 от Наредба № 9/19.08.2016 г. на МОН за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, в срок до 31.01.2020 г. може да подавате училищни проекти за кандидатстване за иновативно училище за учебната 2020/2021 година.

Формулярът се попълва в електронната платформа на иновативните училища https://ischools.bg и ще бъде отворен до 31.01.2020 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО - СОФИЯ-ГРАД

27.01.2020

Националната училищна конференция ,,Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки"

Изх. РУО1 – 1639/ 21.01.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

На 13-14 март 2020 г., за втора поредна година, ще се проведе  Националната училищна конференция „Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки" организирана от 51 СУ „Елисавета Багряна“.

През 2019 година Националната училищна конференция ,,Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки" постави началото на ежегодни срещи на преподаватели по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, човекът и природата и информатика, а от тази година и география. Целта е да се популяризират множество добри практики, които вече съществуват, като участниците имат възможност да представят пред колеги от цялата страна своя опит, инструментариум, техники за стимулиране на интереса и креативността на учениците. Ще бъдат показани нестандартни подходи, ще се обсъждат алтернативни канали на комуникация, нови техники за преподаване в интерактивна учебна среда. Участниците във форума ще получат сборник /на хартиен носител/ с всички споделени педагогически практики. При желание от страна на участниците ще бъдат издадени удостоверения с кредити.

Важна информация:

Капацитетът на конференцията е 150 участници и регистрационната форма ще бъде затворена при достигането му.

Регистрационната форма за участие с педагогическа практика ще бъде отворена до 01.03. 2020 г.

Регистрационната форма за участие като гост ще бъде отворена до 06.03.2020 г.

Линк към сайта на конференцията: https://conference.51school.bg/

Моля да уведомите учителите от повереното Ви училище за предстоящото събитие и да съдействате за тяхното участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

27.01.2020

Открита педагогическа практика по чужд език

Изх. № РУО1- 2095/27.01.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че в изпълнение на Годишния план за дейността на РУО – София-град за учебната 2019/2020 година като част от конкурса „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“ през месец февруари ще бъдат проведени следните открити педагогически практики:

1.      На 13.02.2020 г. от 09:40 часа в 39. СУ „Петър Динеков“, ж.к. Младост-2, ул. „Васил Карагьозов“ № 6, по английски език в VII клас с учител Вера Влахова на тема „Любовта е във въздуха“.

2.      На 18.02.2020 г. от 10:30 ч. в ЧСУ „Увекинд“, район „Витоша“, ул. „Владайска“ № 48, по английски език в IX клас с учител Ива Досева на тема „ Доброволци“.

Желаещите да вземат участие е необходимо да попълнят приложената заявка:

https://forms.gle/TQq4okTuHXsR7GyB7

 

Моля да уведомите заинтересованите учители по чужди езици и при възможност да осигурите тяхното присъствие без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.01.2020

Подготовка за осигуряване на подкрепяща среда

Рег. № РУО1-2088/ 27.01.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Уведомявам Ви, че съгласно писмо на МОН, №9105-31/23.01.2020 г. с вх. № РУО1-1823/23.01.2020г., във връзка с   подготовката и осигуряването на подкрепяща среда при провеждане на националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити на учениците и зрелостниците със специални образователни потребности през учебната 2019/2020 година, е необходимо да ни предоставите предварителна актуална информация за учениците и зрелостниците с нарушено зрение от всички училища на територията на областта, като попълните приложените формуляри  в срок до 30.01.2020 г.

Приложения:

Таблица 1. Справка за учениците с нарушено зрение от IV клас – НВО: https://forms.gle/bb94ozm6QcK2NkbH6       

Таблица 2.  Справка за учениците с нарушено зрение от VII клас– НВО:    

https://forms.gle/Ut5cvLmEBtiEucrz7   

Таблица 3.  Справка за учениците с нарушено зрение от X клас – НВО: https://forms.gle/epwo9uFMM2WS6ke48      

Таблица 4. Справка за зрелостниците с обучителни трудности при дислексия и дискалкулия, които ще полагат държавни зрелостни изпити – ДЗИ:  https://forms.gle/fnJQxejhGnj2MGBz8

Таблица 5. Справка за учениците от IV клас с обучителни трудности при дислексия  и дискалкулия, които ще полагат писмен изпит с уголемен шрифт –НВО: https://forms.gle/YugLoddMypJ8psKq5

Таблица 6. Справка за учениците от VII клас с обучителни трудности при дислексия  и дискалкулия, които ще полагат писмен изпит с уголемен шрифт – НВО: https://forms.gle/tt5pWN96Cij7CRYV9

Таблица 7. Справка за учениците от X клас с обучителни трудности при дислексия  и дискалкулия, които ще полагат писмен изпит с уголемен шрифт – НВО: https://forms.gle/aptSRxcowteVT7Li8

Таблица 8. Справка за зрелостниците с нарушено зрение – ДЗИ:  https://forms.gle/vZm5b7pXc6LkoGws8

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД