25.09.2019

Обучение на учители по химия и опазване на околната среда на тема „Развиване на практически умения с обученията за формиране на компетентности, заложени в новите учебни програми по химия и опазване на околната среда в Х клас“ по НП „Квалификация“ 2019 г.

Изх. № РУО1 – 27558/25.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-27532/ 25.09.2019 г. Ви уведомявам, че в изпълнение на Национална програма „Квалификация“ 2019 г., приета с Решение № 172/29.03.2019 г., Приложение № 8, т. 1, буква „з“ на Министерския съвет, Мярка I. „Формиране на ключови компетентности чрез организация и управление на образователния процес в образователната институция, насочени към изпълнение на държавните образователни стандарти“, в периода от 07 до 11 октомври 2019 г. предстои обучение на учители по химия и опазване на околната среда на тема „Развиване на практически умения с обученията за формиране на компетентности, заложени в новите учебни програми по химия и опазване на околната среда в Х клас“ с продължителност 32 академични часа.

Обучението започва на 07 октомври от 14:00 часа и продължава до 12:30 часа на 11 октомври 2019 г.

Място на провеждане: Учебен център (бившият център за подготовка на ученици за  олимпиади), гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 21А, срещу „Интерпред“, с вход от ул. „Димчо Дебелянов“ № 7, зад високите дипломатически блокове.

Средствата за обучение, нощувки и храна на участниците се осигуряват от бюджета на Национална програма „Квалификация“ 2019 г.

За РУО– София-град определеният брой участници е 6, плюс 2 резервни бройки.

Моля, да запознаете учител по химия и опазване на околната среда от повереното Ви училище с настоящата информация, Педагогическите специалисти, които желаят да участват в обучението следва да попълнят приложената форма  до до 12.00 ч. на 27.09.2019 г. на адрес:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewgQEZDSuO1ZhEatb1uoJSJc1Fqqqea1-NOs1Er6w9ghTKiA/viewform?usp=sf_link

 

Моля, да имате предвид, че при достигане на определения за град София брой участници формата за регистрация ще бъде затворена..

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.09.2019

Европейски ден на езиците

Изх. № РУО1-27522/ 25.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

През 2010 г. Съветът на Европа обявява 26 септември за Европейски ден на езиците. Основни  цели на отбелязването на този ден е да се популяризира богатото езиково и културно разнообразие в Европа, да се насърчи изучаването на чужди езици във всяка възраст за повишаване нивото на многоезичност и междукултурно разбирателство.

По този повод Ви уведомявам, че къща музей „Димитър Димов“ (част от структурата на Националния литературен музей) на 26 септември 2019 г. от 10:00 до 17:00 часа ще се включи в отбелязването на Европейския ден на езиците с провеждането на:

  • от 10:00 до 17:00 часа – тематична беседа за преводите на романа на различните езици и за техните преводачи; образователно-развлекателна игра за ученици; четене на откъси от романа на чужд език по избор.
  • временна изложба с материали, свързани с преводите на романа на чужди езици, както и материали, свързани с изучаването на английски, френски, немски, испански и руски език от Димитър Димов.

За контакти и допълнителна информация: д-р Милена Катошева, главен уредник, тел. 0878 864 111; 0893 324 165, e-mail: [email protected]

 

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с програмата и да съдействате за участието им.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.09.2019

Подписване на карта за оценяване на резултатите от труда на директора

Изх. № РУО1-27503/25.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с реализиране на условията и реда за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал по Наредба № 4 от 20.04.2017 г. на МОН за нормиране и заплащане на труда, Ви уведомявам, че на 27.09.2019 г. /петък/ от 14:00 ч. до 16:00 ч. е необходимо да се явите в РУО – София-град при старши експерта по организация на средното образование за Вашия район или старши експерта по професионално образование и обучение за подписване на Карта за оценяване на резултатите от труда на директора за учебната 2018/2019 година, както следва:

 

             

Старши експерт по организация на средното образование:

Стая:

Райони за общинските неспециализирани училища:

Боянка Кънева

515

Връбница, Надежда, Оборище, Панчарево и Подуяне

Ваня Станчева

515

Банкя, Възраждане, Лозенец, Нови Искър и Слатина

Вилма Доминикова

512

Витоша, Илинден, Красна поляна, Младост и Студентски

Емилия Йорданова

512

Изгрев, Искър, Кремиковци, Сердика и Триадица

Кристина Габровска

506

Красно село, Люлин, Овча купел и Средец

Старши експерт по професионално образование и обучение:

инж. Златка Иванова

410

 

 

Държавни образователни институции

 

           

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.09.2019

Обучения за начални и ресурсни учители, психолози, педагогически съветници и други педагогически специалисти

Изх. № РУО1-27487/25.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 27379/24.09.2019 г. Ви уведомявам, че фондация „Човек Плюс“ организира на 25.09.2019 г. от 18 ч. в плаформата Zoom безплатен уебинар за начални и ресурсни учители, психолози, педагогически съветници, ръководители и други специалисти посветен на използването в началната училищна степен на една интересна и много полезна за учениците групова игра на таблети - „Пукльовците“.

В уебинара създателят на играта – С. Ставрос ще я представи в повече детайли като общ подход, видове игри, какви по-конкретни умения се формират чрез тях, както и ще отговори на въпроси на участниците. Запознаване с играта на сайт - https://thepoppals.com/.

Педагогическите специалисти, които желаят да се включат в уебинара на 25.09.2019 г.следва да изпратят заявка на имейл [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.09.2019

Програми за обучение на учители от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) към Тракийския университет

Изх. № РУО1-27384/24.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-27294/20.09.2019 г. Ви уведомявам, че Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) към Тракийския университет организира следните програми за обучение:

  • От 20.10.2019 г. – 10:00 ч. в гр. София Професионално-педагогическа специализация (ППС) на тема „Организация на образователния процес в условията на новите реалности“. Включва учебни дисциплини, обхващащи научни, психолого-педагогически и методически въпроси, необходими за усвояване на съвременните образователни политики и тенденции и приложението им в съвременната училищна среда. Тази специализация може да послужи за придобиване на III ПКС и е подходяща за педагогически специалисти от всички специалности, които са в процедура за придобиване на V и  IV ПКС или имат присъдени такива.
  • От 20.10.2019 г. – 10.00 ч. в зала „Изкуства“, Студентски  град, ул. „Йордан Йосифов“ № 8Б., гр. София следдипломна квалификация /СДК/ за придобиване на педагогическа правоспособност.  Обучението е предназначено за действащи учители (без педагогическа правоспособност).

Желаещите е необходимо да заявят участие в срок до 16.10.2019 г. чрез формулярите на сайта на ДИПКУ Ст. Загора www.dipku-sz.net, раздел „Новини“. За информация на телефон 042/617446; 042/630102.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  • Информация за следдипломна квалификация за придобиване на учителска правоспособност.
  • Информация за професионално-педагогическа специализация на тема „Организация на образователния процес в условията на новите реалности“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.09.2019

Популяризиране на Национален конкурс „Най-усмихнат клас на България-2019“

Изх. № РУО1-27419/24.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Сдружение „Усмивка“ с вх. № РУО1-27351/24.09.2019 г., Ви уведомявам за провеждането на Национален конкурс „Най-усмихнат клас на България-2019“, с подкрепата на Община Бургас.

Конкурсът се провежда от 01.10.2019 г. до 30.10.2019 г. и е под надслов „През новата учебна година по-умни, по-сплотени, по-креативни – Усмивката прави силата!“

 

Приложение:

1.      Статут на Национален конкурс „Най-усмихнат клас на България-2019“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.09.2019

Европейски ден без загинали на пътя

Изх. № РУО1 – 27276/20.09.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо № 9105-316/ 19.09.2019 г. на заместник-министъра на образованието и науката, с вх. № РУО1-27189/ 19.09.2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

20.09.2019

Програма „Нестле за по-здрави деца“

Изх. № РУО1- 27301/20.09.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-25957/10.09.2019 г., Ви уведомявам, че „Нестле България“ АД, разширява обхвата на своята програма „По-здрави деца“ през учебната 2019/2020 г.

Информация за участието в програмата „По-здрави деца“, както и за конкурса в неговите рамки, са описани в Приложенията.

С Вашето участие ще допринесете за реализиране политиките за насърчаване на физическа активност, игра и на здравословно хранене.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.09.2019

Трета поправителна сесия за учебната 2018/2019 година

 

Изх. № РУО1-272/20.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че с писмо № 9105-317/20.09.2019 г. с вх. № РУО1-27218/20.09.2019 г. министърът на  образованието и науката разрешава по изключение да се организира и проведе трета поправителна сесия за учебната 2018/2019 година в срок до 10 октомври 2019 г. Разрешението се отнася за получилите слаби оценки на поправителните сесии на не повече от два учебни предмета от задължителните, избираемите учебни предмети или задължителната, задължително избираемата или профилираната/професионалната подготовка.

 

                                                                                           

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД                                                                                                                  

                                                                                      

20.09.2019

Изпълнение на чл. 72а от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН

Изх.№ РУО1- 27278/20.09.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧИНИТЕ УЧИЛИЩА,

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

           

Във връзка с осъществяването на политиките за пълен обхват на ученици в задължителна училищна възраст, Ви напомням, че съгласно чл.72а от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, имате задължението след реализиране на държавния план-прием по чл.142, ал.3 от ЗПУО  до 20 септември да уведомите писмено директорите на училищата, в които са се обучавали записаните ученици.

Разчитам на Вашият професионализъм и чувство за отговорност!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД