13.03.2018

Национален кръг на олимпиадата по немски език

 

Изх. № РУО1-5742/ 13.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

91.НЕГ И ЧНГ “ЕРИХ КЕСТНЕР“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, националният кръг на олимпиадата по немски език, ще се проведе в периода 16.03. - 18.03.2018 г. в град Благоевград.

Националният кръг на олимпиадата по немски език се организира от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - Благоевград и ЕГ „Акад. Людмил Стоянов", със съдействието на Югозападен университет „Неофит Рилски".

Официалното откриване ще се състои на 16.03.2018 г. от 18:00 ч. в аулата на Университетски център „Бачиново“. Комплексът се намира на 3 км от центъра на Благоевград, в близост до парк  „Бачиново“. За участниците са подсигурени нощувки с пълен пансион. На същото място ще се проведе  и олимпиадата с начален час на 17.03.2018 г.:

  • 08:30 ч. за VIII, IX, X и XI клас;
  • 10:00 ч. за XII клас.

Допускането на участниците в националния кръг е възможно само срещу представяне на документ за самоличност: лична карта  или ученическа лична карта.

Регистрацията за участие в олимпиадата се извършва чрез заявки по образец, които е необходимо да изпратите в срок до 16.00 часа на 14.03.2018 г. на електронна поща: stoimenova@rio-blg.com.

Финансовите средства, необходими за осигуряването на участието в олимпиадата, са за сметка на участниците или изпращащите ги училища.

За допълнителна информация и съдействие моля да се обръщате към Любка Стоименова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Благоевград, тел. 0893 694 262 или имейл: stoimenova@rio-blg.com.

Приложения:

  1. Формуляр на заявка за участие.
  2. Програма.
  3. Информация за Университетски център „Бачиново".

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.03.2018

Открита педагогическа практика по математика в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“

Изх. № РУО1-5743/13.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/2018 година, Ви уведомявам, че на 19.03.2018 г. (понеделник) от 12:30 часа в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, бул. "Христо Ботев" № 63 ще се проведе открита педагогическа практика с учители по математика на тема: „Прилагане на иновативни методи на преподаване в XII клас, с оглед повишаване постиженията на учениците при провеждане на ДЗИ“. Урокът е преговорен на тема „Квадратна функция“

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебния процес.

Регистрация на посочения линк, срок до 18.03.2018 г.

https://goo.gl/forms/9jTC73m1k7CqthHp2

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО ─ СОФИЯ-ГРАД

13.03.2018

ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2017/2018 г.

 

Изх. № РУО1-5739/12.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2017/2018 г. Ви напомням:

В изпълнение на Графика на дейностите, утвърден със заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г. на министъра на образованието и науката, срокът за подаване на база данни от училищата е 19.03.2018 г. Базата данни следва да се прикачи на сайта zamaturite.bg/dzisoft .

В срок до 21.03.2018 г., в стая № 422 на РУО – София-град следва да представите на хартиен носител генерирана от системата Справка за зрелостниците, заявили желание да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити сесия май-юни на учебната 2017/2018 г., Справка за зрелостниците със СОП, заявили желание да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити и декларации от директора:

  • за идентичност на данните (в системата и на хартиения носител);
  • за осигуряване на видеонаблюдение.
  • че подадените заявления за явяване на втори ДЗИ са по учебен предмет, изучаван в задължителната общообразователна подготовка, съгласно училищния учебен план

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.03.2018

Провеждане на 20 Юбилеен национален конкурс „ Космосът “ 2018

 

Изх. № РУО1-5694/12.03.2018 г.  

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Фондация „Еврика“, вх. №РУО1-4996/02.03.2018 г., Ви изпращам информация, регламент и регистрационен формуляр за участие в юбилейното 20-то издание на Националния конкурс за ученици „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов. Настоящата проява е включена в календарния план за извънкласните дейности на Министерството на образованието и науката.

Конкурсът е национален и в него могат да участват ученици от 8  до 18 години в различни направления.

Крайният срок за подаване на проекти и разработки е до 24 май 2018 г. на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ №1, Фондация „Еврика“ – за конкурса „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“.

Приложения:

1. Регламент

2. Формуляр на участника

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.03.2018

Детска лаборатория Kids' Lab на BASF

 

Изх. № РУО1-5697/12.03.2018 г.  

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на “BASF”, вх. №РУО1-3167/07.02.2018 г., Ви уведомявам, че Kids' Lab съвместно със Софийския университет „Климент Охридски“ и София Тех Парк, представят световна образователна програма за експерименти, предназначени за деца от 8 до 12 годишна възраст.

Първото събитие на детската лаборатория се състоя на 26.01.2018 г. Семинарите са с продължителност 90 минути и се провеждат всеки вторник и петък в периода януари – юни 2018г. в Лабораторния комплекс на София Тех Парк. Максималният брой на една училищна група е до 30 деца.

При проявен интерес от Ваша страна, можете да се запишете за участие, като се свържете с доц. Лъчезар Христов от факултета по химия и фармация на Софийския университет на имейл: christov@chem.uni-sofia.bg. Графикът на семинарите е фиксиран до края на юни и се координира от доц. Христов.

Приложения:

1. Покана за децата в училищата

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.03.2018

Списък с резултатите от областния кръг на Национално състезание „Ключът на музиката“

 

Списък на класирананите за национален кръг ученици от IV до VII клас и техните  резултатите на Национално състезание „Ключът на музиката“, неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката.

12.03.2018

Резултати от областен кръг по философия

Списък с резултатите от областния кръг на  

XXX НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ  

за учебната 2017/2018 г.

Списък на учениците от IX до XII клас с резултатите от областния кръг на ХХХ Национална олимпиада по философия, съгласно протоколите, получени в РУО – София-град и неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г.на министъра на образованието и науката.

Олимпиадата ще се проведе по регламент от 23 до 25 март 2018 година. Откриване на ХХХ Национална олимпиада по философия ще се проведе на 23 март 2018 г., 18:00 часа в аудитория 65 на СУ„Св. Климент Охридски“.

Учениците следва да се явят на 24 март (събота) 2018 г. в 08:00 часа в 9 ФЕГ.

 

 

12.03.2018

Списък с резултатите от областния кръг на олимпиадата по английски език на учениците от VIII до XII клас

 

Списък на учениците от VIII до XII клас с резултатите от областния кръг на олимпиадата по английски език, съгласно протоколите, получени в РУО – София-град и неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017г. на министъра на образованието и науката.

12.03.2018

Второ съобщение за 46-тата НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКА

 

Изх. РУО1 – 5459/ 08.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам Второто съобщение за 46-тата  НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКА НА ТЕМА „ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА”, 13 - 15 април 2018 г., Плевен.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.03.2018

Национален конкурс за учители по химия за 2018 година

 

Изх. РУO1-5601/ 09.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам обява на Съюза на химиците в България за Национален конкурс за наградите за учители по химия за 2018 година, учредени и финансирани от Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий”

Ще бъдат присъдени две награди с общ награден фонд 2000 лева.

Приложение: съгласно текста

 

Д–Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД