Физическо възпитание и спорт

20.08.2019

Покана за включване на училищата на територията на гр. София в отбелязване на Европейската седмица на спорта (23-30 септември 2019 г.)

Изх. № РУО1-24548/20.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писма на Министерството на младежта и спорта изх. № 04-05-117/09.08.2019 г., с вх. № РУО1-24168/13.08.2019 г., и изх. № 04-05-117/19.08.2019 г., с вх. № РУО1-24522/20.08.2019 г., относно отбелязване на Европейската седмица на спорта (23-30 септември 2019 г.), приложено Ви изпращам покана за включване на училищата на територията на гр. София в инициативата и формуляр за посещение на Спортен панаир, който ще се проведе в зала „Арена Армеец“ в периода 24-26 септември 2019 г.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.07.2019

Система за оценката на физическата дееспособност

Изх. № РУО1- 21408/11.07.19 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед №РД09-1588/20.06.2019 г. на министъра на образованието и науката с утвърдена Система за оценката на физическата дееспособност на учениците от I-XII клас. 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.07.2019

Информация за зонален и областен етап от Ученическите игри

Изх. № РУО1 – 19821/01.07.2019г. 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението и отчитането на Ученическите игри, моля да изпратите на e-mail: [email protected]  попълнена таблица с информация за приключилите зонален и областен етап от Ученическите игри за учебната 2018/2019 г. в срок до 05.07.2019 г.

 

Приложение:

1.Таблица с информация за зонален и областен етап от Ученическите игри

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.06.2019

Европейски ден на спорта в училище

Изх. № РУО1-19421/26.06.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Министерство на младежта и спорта с изх.№ 04-05-87/19.06.2019 г., вх.№РУО1-19113/24.06.19 г., Ви уведомявам, че на 27.09.2019 г. като част от инициативите за отбелязването на Европейската седмица на спорта е провеждането на Европейски ден на спорта в училище. Концепцията за провеждането на спортния ден в училище се изразява в организирането на различни дейности /спортни състезания, танци, демонстрации/, в които да бъдат включени ученици, преподаватели, родители и други участници в зависимост от събитието поне за 120 минути. За присъединяване към Европейски ден на спорта в училище е необходимо заявилите желание училища да направят регистрация на сайта на инициативата www.essd.eu, да организират спортно събитие на  27.09.2019 г. и да изпратят информация под формата на доклад по електронен път. При необходимост от допълнителна информация могат да бъдат отправени запитвания на email: [email protected]. В тази връзка, моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт и да насърчите към участие в инициативата учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.06.2019

Европейска седмица на спорта

Изх. № РУО1-17245/11.06.19 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Министерство на младежта и спорта с изх.№ 04-05-43/29.05.2019 г., вх.№РУО1-15781/04.06.19 г., Ви уведомявам, че на 23.09.2019 г. ще бъде открита официално Европейската седмица на спорта в зала „Арена Армеец“ с множество атрактивни спортни игри за децата и техните семейства с участието на популярни публични личности и спортисти. В периода 24-26.09.2019 г. в зала „Арена Армеец“ ще се проведе „Спортен панаир“, в рамките на който спортни клубове и федерации ще представят своята дейност, като същевременно ще бъдат организирани демонстрации на различни спортове. Спортният панаир е насочен към учениците от столичните училища и цели насърчаване на физическата активност след младите хора. В тази връзка, моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт и да насърчите към участие в инициативата учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.06.2019

Семинар

Изх. № РУО1-16527/06.06.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град на 13.06.2019 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, бул. Христо Ботев № 63, ще се проведе семинар с учители по физическо възпитание и спорт на тема: „ Планирането на учебно-преподавателската работа – фактор за повишаване на качеството на обучение по физическо възпитание и спорт “.Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище за участие в семинара и да създадете необходимата организация за осигуряване на присъствието им, без да се нарушава учебния процес.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

31.05.2019

Ученически игри – Финални състезания по лека атлетика 8-10 клас

Изх. № РУО1-15502/31.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН №9105-93/29.05.2019 г., вх. № РУО1- 15366/29.05.2019 г., Ви уведомяваме за промяна на дати за провеждане на финалните състезания по лека атлетика за възрастова група 8-10 клас от Ученическите игри през учебната 2018/2019 г., които  ще се проведат на 20 и 21.06.2019 г. в гр. Сливен

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.05.2019

Промени в реквизити за документи за учебната 2019/2020 година

Изх. №  РУО1-15188/28.05.2019  г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-15022/27.05.2019 г. и предстояща актуализация на образците на задължителните документи за началото на учебната 2019/2020 година, моля за Вашите предложения за промени в реквизитите на документите. Необходимо е да посочите правните основания за предложените промени. Предложенията изпращайте в срок до 31.05.2019 г. на е-mail:  [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.05.2019

Информация вътрешноучилищен етап

Изх. № РУО1 – 15169/28.05.19 г

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнението и отчитането на Ученическите игри, моля да изпратите на e-mail: [email protected]  попълнена таблица с информация за приключилия вътрешноучилищен етап от Ученическите игри за учебната 2018/2019 г. в срок до 07.06.2019 г.

 

Приложение:

1.Таблица с информация за вътрешноучилищен етап от Ученическите игри

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.05.2019

Програма „Ваканция“

Изх. № РУО1-14093/16.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с вх. № РУО1-11931/30.04.2019 г., Ви уведомявам, че от 3.06.2019 г. до 12.07.2019 г. вкл. Столична община, дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ в партньорство с ЦПЛР – Спортна школа - София и национални спортни федерации организират програма „Ваканция“, свързана с предстоящата лятна ваканция. Тя включва свободен и безплатен достъп до 11 вида спорт, както и други занимания по интереси.

Дейностите ще се провеждат на терените на Спортна София 2000, Спортен комплекс Зона Б-5 /парк „Възраждане“/, зала „Триадица“, басейни на ЦПЛР, спортна школа „София“, Южен парк, Център за изкуства и образование „София“/филиал Надежда/ и др.

Повече информация за дати, часове, заявки за участие и лица за контакт може да намерите в приложената програма, както и на официалния портал на Столична община.

 

Приложение: Програма

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.05.2019

Ученически игри

Изх. № РУО1-12064 /2.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-93/30.04.2019 г., вх. № РУО1-11931/30.04.2019 г., приложено Ви изпращам утвърдените градове-домакини на финалните състезания на Ученическите игри, включени в Националния спортен календар на МОН за учебната 2018/2019 г. за V-VII клас (момичета и момчета), VIII-X клас (девойки и юноши) и XI-XII клас (девойки и юноши).

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище, класирали отбори по вид спорт за финалните състезания на Ученическите игри и да осигурите присъствието им.

 

Приложение: Градове-домакини за провеждане на финалните състезания на Ученическите игри за V-VII клас (момичета и момчета), VIII-X клас (девойки и юноши) и  XI-XII клас (девойки и юноши).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.04.2019

Пролетен турнир по народна топка: „ЗАЕДНО МОЖЕМ И ДА СПОРТУВАМЕ“

Изх. № РУО1- 10584/16.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА ,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град с вх. № РУО1- 10379/16.04.2019 г. Ви уведомявам, че на 11.05.2019 г. в откритата спортна база на 73. СУ „Владислав Граматик“, с адрес гр. София, ж.к. Гоце Делчев, ул. Георги Измирлиев №2 ( транспорт: автобуси – 73, 74, 76; , тролей – 8; Спирка „29 ДКЦ“ ) ще се проведе пролетен турнир по народна топка: „ЗАЕДНО МОЖЕМ И ДА СПОРТУВАМЕ“, в който могат да участват и деца със специални образователни потребности.Регламент:1. Училищата, участващи в турнира сформират отбори от 6 ученика, като 2 или 3 от тях са ученици от групата за ресурсно подпомагане, може да определите резервен състезател.2. Училищата могат да се представят с повече от 1 отбор - /за начален и среден курс/.3. Училищните отбори могат да бъдат смесени с участие на деца със специални образователни потребности.Заявки за участие могат да се подават до 03.05.2019 г. на e-mail: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ ГРАД

(съгласно заповед № РД10-1209/ 09.04.2019 г. на министъра на образованието и науката)