Физическо възпитание и спорт

14.01.2020

Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2019/2020 г.

Изх. №РУО1-668/13.01.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед №РД09-748/31.12.2019 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2019/2020 г. 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.12.2019

Националния ученически шампионат по плуване – зона Смолян за 2019 г.

Изх. № РУО1-34480/11.12.19 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

  

Във връзка с писмо  на Българска асоциация „Спорт за учащи“ – гр. Смолян, с вх. № РУО1-33958/06.12.2019 г., приложено Ви изпращам наредба и техническа заявка за провеждане на Национален ученически шампионат по плуване – зона Смолян за 2019 г.

За информация: 0888298877, 0878298838, 0882070893 или e-mail: [email protected]

 

Приложение: 1. Наредба.

                         2. Техническа заявка.

                       

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

19.11.2019

Европейска баскетболна седмица на Спешъл Олимпикс България 2019г.

Изх. № РУО1-32296/19.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Спешъл Олимпикс България с вх. № РУО1-31803/12.11.2019 г. Ви уведомявам, че Спешъл Олимпикс България в партньорство с Българската федерация по баскетбол и Национална баскетболна лига стартират за петнадесета поредна година Европейската баскетболна седмица на Спешъл Олимпикс в периода от 23 ноември до 1 декември 2019 година. 

Спешъл Олимпикс България кани всички училища и детски градини в гр. София да се включат в кампанията, като проведат демонстрационен турнир по баскетбол при следните условия:

  1. В един отбор по баскетбол има 3 участници ( 2 атлети със СОП + 1 партньор).
  2. Един отбор може да бъде смесен – момичета и момчета.
  3. Състезанието се провежда на един кош, с два отбора от по трима играчи.
  4. Времето на провеждане на самата игра се определя от треньора (в зависимост от физическата подготовка на децата и учениците със СОП).Училищата и детските градини, организирали такъв демонстрационен турнир, трябва да изпратят кратко описаниe и снимки на ел. поща: [email protected], които ще бъдат публикувани на страницата на Спешъл Олимпикс България. Три училища и три детски градини, организирали най-масови баскетболни демонстрации, ще получат награди баскетболни топки.

За контакт: Диана Банчева – програмен координатор на Спешъл Олимпикс България

                         тел. 0885 321 361,  ел. поща: [email protected]  

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

19.11.2019

Постановление №266

Изх. №РУO-32255/18.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение Постановление №266 на Министерския съвет от 22.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт. 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЗЛАТКА ИВАНОВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД(съгласно заповед РД02-2546/15.11.2019 г. на началника на РУО – София-град)

13.11.2019

Покана за участие в Десети юбилеен турнир по плуване за „Купа София“

Изх. № РУО1-31769/12.11.19 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с изх.№ СОА19–УЗ21-1789/11.11.2019 г., вх.№ РУО1-31624/11.11.2019 г., Ви уведомявам, че Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ /ПИСТ/ в партньорство с Национална спортна академия „Васил Левски“ и Български червен кръст, със съдействието на РУО – София-град организират Десети  юбилеен турнир по плуване за „Купа София“.

Турнирът по плуване „Купа София“ ще се проведе на 03 и 04 декември 2019 г /вторник и сряда/, в басейн „Мадара“ на Национална спортна академия за три възрастови групи, както следва:

VII-X клас и XI-XII клас – 03.12.2019 г. /вторник/

V-VII клас – 04.12.2019 г. /сряда/

Техническата конференция ще се проведе на 02 декември 2019 г. /понеделник/ от 12:00 до 14:30 ч. на ул. „Оборище“ 44, етаж 1, заседателна зала, дирекция „ПИСТ“. Заявки за участие и документи се приемат само на Техническата конференция.

Моля, да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт и  да осигурите присъствието им за участие в турнира по плуване „Купа София“, без да се нарушава учебния процес.

 

Приложение:1. Правила и програма на турнира по плуване за Купа „София“;2. Заявки за участие в турнира по плуване за Купа „София“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.11.2019

Конкурс за младежки инициативи и доброволчески практики – „Младежки свят“ и „Нашият спортен празник“

Изх. № РУО1-31771/12.11.19 г.

 

ДО

 

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с изх.№СОА-ДИ04-3050/11.11.2019 г., вх.№РУО1-31650/11.11.2019 г., Ви уведомявам, че Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“/ПИСТ/ на Столична община с подкрепата и партньорството на Национална спортна академия, Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“, Британски съвет, Асоциация за развитие на София, инициират за шеста поредна година конкурса за младежки инициативи и доброволчески практики – „Младежки свят“. Покана за участие да представят своите добри практики, иновативни идеи, ефективни кампании и решение е отправена към всички младежки организации, Ученически съвети, Ученически парламенти и други образователни структури, които обхващат младежи от 15 до 29 години на територията на Столична община.

Друга младежка инициатива, която предстои да се проведе за пета поредна година - „Нашият спортен празник“ , отново с подкрепата на посочените партньори, както и досегашният партньор конкретно за тази инициатива „Спортс Мениджмънт България“, е насочена към образователните институции на територията на Столична община.

Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ ще финансира най-добрите идеи за младежка доброволческа инициатива - „Младежки свят“ и „Нашият спортен празник“.

Предложенията за младежките инициативи ще се приемат до 20 февруари 2020 г., внесени официално на ул. „Московска“ №33, Столична община, до заместник-кмет на СО – доц. д-р Тодор Чобанов.

За допълнителна информация:

„Младежки свят“ – Мария Георгиева – главен експерт Дирекция „ПИСТ“ – 02/946 11 18;

„Нашият спортен празник“ – Теодора Филева – старши експерт Дирекция „ПИСТ“ – 02/981 06 47

 

Приложение: заявление за участие

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.11.2019

Еднократна парична награда за учители, класирали на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели в Ученическите игри през учебната 2018/2019 г.

Изх. № РУО1-31125/05.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

 Във връзка с писмо на Столична община с вх. № РУО1-30597/28.10.2019 г., Ви информирам, че със заповед №СОА19-РД09-1455/23.10.2019 г. на кмета на Столична община, одобрени за връчване на еднократна финансова награда са 131 учители, класирали на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели в Ученическите игри през учебната 2018/2019 г.Информация за одобрените кандидати ще бъде публикувана и на официалния сайт на Столична община – www.sofia.bg.Финансовите награди ще се изплащат всеки работен ден от 11 до 29 ноември 2019 г. от 14:00 до 16:30 ч. в счетоводството на Дирекция „Култура“, пл. Славейков №4, ет. 4, кабинет 405.За повече информация: 0896 84 74 51; 02/ 981 06 51 – Надежда Герова, старши експерт в Столична община, Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и култура“.  

 

Приложение: Документ с входящи номера на одобрените за получаване на финансова награда учители

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

25.10.2019

Обучителен семинар на тема „Придобиване и формиране на базови практически знания и умения при оказване на първа помощ в часовете по физическо възпитание и спорт и защита на децата и учениците при бедствия и кризисни ситуации“

Изх. №РУО1-30423/25.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

   Във връзка с писмо на Българския червен кръст с вх. №РУО1-29793/18.10.2019 г., Ви уведомявам, че Националният учебно-логистичен център към Българския червен кръст, със съдействието на Асоциацията на българските учители по физическо възпитание и спорт/АБУФВС/ организира обучителен семинар за учители по физическо възпитание и спорт на тема „Придобиване и формиране на базови практически знания и умения при оказване на първа помощ в часовете по физическо възпитание и спорт и защита на децата и учениците при бедствия и кризисни ситуации“.

  Семинарът ще се проведе  на 9 и 10 ноември /събота и неделя/ 2019 година от 09:30 ч. в гр. София, с. Лозен, район Панчарево, ул. „Полувраг“ №31.

Участниците в семинара ще получат сертификат за 1 квалификационен кредит.

За допълнителна информация относно участието в семинара тел : 0894 483 504, е-mail: [email protected]

Приложение: програма на семинара

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

25.10.2019

„Десети юбилеен фестивал по МИНИ ВОЛЕЙБОЛ“ за ученици от столичните училища

Изх. № РУО1- 30424/25.10.2019 г

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА ,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с изх. №СОА19-У321-1463-[3], вх. №РУО1-29788/18.10.2019 г. Ви уведомявам, че на 16 ноември 2019 година /събота/, Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ на Столична община със съдействието на Катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“ към Национална спортна академия и Българската федерация по волейбол, организират „Десети юбилеен фестивал по МИНИ ВОЛЕЙБОЛ“ за ученици от столичните училища.Националната спортна академия осигурява многофункционална спортна зала по волейбол за провеждане на фестивала и осигурява професионален съдийски екип, а Българската федерация по волейбол ще осигури по една волейболна топка „MIKASA“ за всяко училище, включило се в инициативата. Фестивалът е част от събитията в подкрепа на инициативата „София – европейска столица на спорта“.Заявки за участие се приемат до 12 ноември 2019 г. /вторник/ в Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“, Столична община, по електронна поща: е-mail: [email protected] или на тел. 0884 322 644 – старши експерт Валентина ЛиковаОрганизационна работна среща ще се проведе на 12 ноември 2019 г. /вторник/ от 12:30 часа в заседателна зала на първия етаж, сградата на ул. „Оборище“ №44, вход от ул. „Джовани Горини“. 

Приложение : Регламент на фестивала

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ ГРАД

25.10.2019

Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри през учебната 2019/2020 г.

Изх. №РУО1- 30314/24.10.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед №РД09-605/17.10.2019 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри през учебната 2019/2020 г. 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.10.2019

Обучителен семинар по проект „SIT2PLAY“

Изх. № РУО1-29374/15.10.19 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Министерство на младежта и спорта с изх.№ 04-05-158/14.10.2019 г. и вх.№РУО1-29215/14.10.2019 г., Ви информирам, че в рамките на проект „SIT2PLAY“, ще бъде организиран обучителен семинар, който ще се проведе в Национална спортна академия „Васил Левски“ на 5 ноември 2019 г. от 10:00 часа. Семинарът ще протече в две части: теоретична лекция с продължителност до 11:30 часа, в която ще се включат студенти от Национална спортна академия. Водещ преподавател ще е доц. Вера Антонова от катедра „ Баскетбол, волейбол, хандбал“.

Проектът „SIT2PLAY – приобщаващ седящ волейбол, инструмент за промяна на възприемането на увреждания” е насочен към учители по физическо възпитание и спорт за провеждане на занимания по седящ волейбол в училищна среда.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.10.2019

„Ден на японските бойни изкуства и културни традиции“

Изх. № РУО1-28969/10.10.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на клуб „Приятели на Япония в България” – Нихон Томоно Кай с вх. № РУО1-28738/08.10.2019 г., Ви информирам, че на 19 октомври 2019 г., събота от 10:00 до 18:00 пред Националния дворец на културата – отвореното пространство към бул. „Фритьоф Нансен“, ще се проведе „Ден на японските бойни изкуства и културни традиции“.

Тази година събитието е в рамките на четири важни годишнини в историята на двустранните отношения между Япония и България, а именно :

  • 110 години от началото на официалните двустранни контакти;
  • 80 години от установяването на дипломатически отношения между двете страни;
  • 60 години от възстановяването им;
  • 30 години организиране на дни на японската култура в България.

Освен популяризирането на японската култура, събитието има силно възпитателно и образователно въздействие върху подрастващите, чрез демонстрация на бойни изкуства и ревю на кимона.

 

За контакти: 0888 56 18 48 – доц. д-р Боян Жеков; email: [email protected]

 

Приложение: програма

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД