Физическо възпитание и спорт

19.04.2019

Пролетен турнир по народна топка: „ЗАЕДНО МОЖЕМ И ДА СПОРТУВАМЕ“

Изх. № РУО1- 10584/16.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА ,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град с вх. № РУО1- 10379/16.04.2019 г. Ви уведомявам, че на 11.05.2019 г. в откритата спортна база на 73. СУ „Владислав Граматик“, с адрес гр. София, ж.к. Гоце Делчев, ул. Георги Измирлиев №2 ( транспорт: автобуси – 73, 74, 76; , тролей – 8; Спирка „29 ДКЦ“ ) ще се проведе пролетен турнир по народна топка: „ЗАЕДНО МОЖЕМ И ДА СПОРТУВАМЕ“, в който могат да участват и деца със специални образователни потребности.Регламент:1. Училищата, участващи в турнира сформират отбори от 6 ученика, като 2 или 3 от тях са ученици от групата за ресурсно подпомагане, може да определите резервен състезател.2. Училищата могат да се представят с повече от 1 отбор - /за начален и среден курс/.3. Училищните отбори могат да бъдат смесени с участие на деца със специални образователни потребности.Заявки за участие могат да се подават до 03.05.2019 г. на e-mail: sportrcsf@abv.bg

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ ГРАД

(съгласно заповед № РД10-1209/ 09.04.2019 г. на министъра на образованието и науката)

18.04.2019

Ученически игри – Зонален, град София

Изх. № РУО1-10583/17.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА , ЦСОП и РЦППО – София град

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Българска асоциация спорт за учащи с вх. № РУО1- 10506/16.04.2019 г., приложено Ви уведомяваме за графика за провеждане на III– ти етап Ученическите игри- Зонален за град София.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО  - СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед РД101209/09.04.19 г. на министъра на образованието и науката)

29.03.2019

Открита педагогическа практика

Изх. № РУО1- 8359/28.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2018/2019 г., Ви уведомявам, че на 10.04.2019 г. от 11,00 ч. в 81.СУ „Виктор Юго“, район „Младост“, ж.к.„Младост 3“, ул. „Бъднина“ № 3, ще се проведе открита педагогическа практика за учители по физическо възпитание и спорт в ІX клас на тема „Спортни игри “.

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.03.2019

Организиране Национална кампания ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО!

Изх. № РУО1 – 7893/25.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1 – 5923/11.03.2019 г., Ви изпращам информация за Национална кампания ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО!, посветена на Световните летни игри на Спешъл Олимпикс  в Абу Даби`2019 г. В рамките на кампанията ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО! Спешъл Олимпикс България стартира сайта WWW.FAN.BG.

Спешъл Олимпикс България кани Вашия екип да се обедини около идеята за БЕЛИЯ КАРТОН:

  1. Вземете бял лист хартия и го сгънете, за да получите Ващия БЯЛ КАРТОН.
  2. Направете снимка на Вашата група с вдигнат БЯЛ КАРТОН.
  3. Публикувайте Вашата снимка на Националния фен клуб с надпис ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО!
  4. Изпратете до 06 април 2019 г. вашата снимка на STANI@FAN.BG за участие в националния конкурс, резултатите от който ще бъдат обявени на 08 април 2019 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.03.2019

Организиране на Ученически игри – финални състезания

Изх. № РУО1 – 7180/20.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1 – 6952/18.03.2019 г., приложено Ви изпращам информация за утвърдените градове за домакини на финалните състезания от Ученическите игри, включени в Националния спортен календар за учебната 2018/2019 г.

Във връзка с изпълнението и отчитането на Ученическите игри, моля да изпратите на e-mail: e.jordanova@edusofia.bg попълнената таблица с информация за приключилия вътрешноучилищен етап от Ученическите игри за учебната 2018/2019 г. в срок до 29.03.2019 г.

Приложение:

1.Таблица с градове домакини за финалните състезания от Ученическите игри

2.Таблица с информация за вътрешноучилищен етап от Ученическите игри

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.03.2019

Организиране на Ученически игри – областни състезания

Изх. № РУО1 – 6515/14.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо, с  вх.№РУО1 – 6098/12.03.2019 г., приложено Ви изпращам информация за разпределението на общините и ръководители на групи за провеждане на областния етап от Ученическите игри – 2019 г.

Информация за групите е качена на електронния портал на Столична община – Спорт и младежки дейности – Ученически игри

https://www.sofia.bg /schools-games

По електронна поща всички районни експерти ще бъдат уведомени за изтегления жребий и групите, както и за възможността игрите да стартират на 20-21 март 2019 г.

За времето на пролетната ваканция не са планирани състезания.

Приложение: Съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.03.2019

Изменение на Заповед № РД 09-2658/17.09.2018 г.

Изх. № РУО 1 –6255/13.03.2019  г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №9105 – 73/06.03.2019 г., вх.№РУО1 – 5504/06.03.2019 г., Ви уведомявам за изменение на Заповед № РД 09–2658/17.09.2018 г. на министър на на образованието и науката за утвърждаване на Националния спортен календар на МОН за учебната 2018/2019 г., в частта „Международни състезания за деца и ученици”.

Приложение: Заповед № РД 09-733/01.03.2019 г. на министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.03.2019

Международна младежка среща за антична драма, музика и лека атлетика “Olympia in Dion”

Изх. № РУО1-5584/06.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-5050/27.02.2019 г., Ви уведомявам за предстояща ежегодна Международна младежка среща за антична драма, музика и лека атлетика “Olympia in Dion”  в Гърция.

Събитието е без състезателен характер и се провежда в рамките на 9 дни през втората половина на месец септември.

Заинтересованите от участие в събитието училища, университети и неформални групи следва в срок до 15 март 2019 г. да изпратят формуляр и другите изисквани материали, съгласно подробното описание в приложеното писмо.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

22.02.2019

Провеждане на Научно-практическа конференция „Актуални проблеми на физическото възпитание“

Изх. № РУО1 – 4661/22.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ЦПЛР

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №9105-59/18.02.2019 г., с вх..№РУО1 – 4241//18.02.2019 г. Ви уведомявам, че на 05 и 06 април 2019 г. в Национална спортна академия „Васил Левски“ ще се проведе Научно-практическа конференция „Актуални проблеми на физическото възпитание“, организирана от катедра „Теория на физическото възпитание“.

В дните на научната конференция ще се проведе и семинар – обучение за учители по физическо възпитание и спорт за придобиване на 1 квалификационен кредит, съгласно Наредба № 12/01.09.2016 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Моля, да бъдат информирани учителите по физическо възпитание и спорт от поверената Ви институция за включване в конференцията, без да се нарушава учебния процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10 – 90/14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

22.02.2019

Покана за участие в IV Градско индивидуално ученическо първенство по тенис на маса

Изх. №  РУО1 – 4631/22.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Фондация „София – Европейска столица на Спорта“, вх.№ РУО1 – 4239/18.02.2019 г., Ви уведомявам, че Фондация „София – Европейска столица на Спорта“, съвместно със Столична община и съдействието на Българска федерация по тенис на маса организират

IV Градско индивидуално ученическо първенство по тенис на маса.

Състезанието ще се проведе на 22.03.2019 г., /петък/ от 8,30 часа в малката зала на „Арена Армеец“.

Участниците са разделени в 3 възрастови групи, както следва:

            V – VII клас – момчета и момичета, родени 2007, 2006, 2005 г.

            VIII – X клас – девойки и юноши, родени 2004, 2003, 2002 г.

            XI – XII клас – девойки и юноши, родени 2001, 2000 г.

За участие се допускат до 10 ученици от възрастова група /5 момичета и /или 5 момчета/

Участниците да си носят хилки и топчета.

Заявки за участие се подават на само на e-mail: tenis_masa_2019@abv.bg в срок до 15 март 2019 г.

Телефон за контакти: 0888100578, Мариана Стоилова.

Програмата ще бъде изпратена на електронната поща на участниците след приемане на заявките.

Моля, да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище за спортната инициатива, без да се нарушава учебния процес.

Приложения: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10 – 90/14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

15.02.2019

Съдействие при популяризиране на възможности за кандидатстване за еднократна стипендия за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища от I до XII клас

Изх. № РУО1 – 4162/15.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община, № СОА19-ДИ05-683/14.02.2019 г., с вх. № РУО1 – 3985/14.02.2019 г., Ви уведомявам, че кметът на Столична община за седма поредна година ще награди ученици, завоювали призови места в областта на спорта през 2018 г.

На 17 май 2019 г. на официална церемония учениците ще бъдат удостоени със Стипендия за високи спортни постижения.

Право да кандидатстват за отличието имат всички ученици от столичните училище от I до XII клас, класирани на първо, второ или трето място на Олимпийски игри, Световни първенства, Световни купи, Европейски и Балкански първенства и международни турнири.

Пълната информация относно реда и условията за присъждане на стипендията/правила, категории, процедура, оценяване, формуляр за кандидатстване и срокове/ е публикувана на официалния електронен портал на гр. София: www.sofia.bg, секция – Спорт и младежки дейности, раздел Програми и проекти.

Крайният срок за подаване на формуляр и съпътстващи документи е 1 април 2019 г.

Контакт с експерти на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“:

  • Надежда Герова – младши експерт, 0896 847 451, n.gerova@sofia.bg;
  • Десислава Темелкова – главен експерт, 0884 322 649, dtemelkova@sofia.bg.

Приложение: съгласно текста:

1. Правила за условията и реда при предоставяне на стипендия за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища от I до XII клас;

2. Формуляр – искане.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.02.2019

Покана за участие в Национален ученически шампионат по ски

Изх. №  РУО1 – 3881/13.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Българска Асоциация Спорт за учащи /БАСУ/, вх.№ РУО1 – 3643/11.02.2019 г., Ви уведомявам, че Българска Асоциация  Спорт за учащи, съвместно с „ Пампорово“ АД – к.к. Пампорово, Община Смолян и с финансовото съдействие на Министерство на младежта и спорта организира Национален ученически шампионат по ски.

Събитието е продължение на програмите на Министерството на младежта и спорта.

Състезанието ще се проведе на 22.02.2019 г., /вторник/ от 9,30 часа.

Място на провеждане – Ски писта „Стената“ – на ски център „Студенец“ в к.к. Пампорово, в зависимост от метеорологическите условия.

Участниците са разделени в 6 възрастови групи и категории, както следва:

            U 8 – момичета и момчета / родени 2011 и 2013 г./

            U 10 – момичета и момчета / родени 2009 и 2010 г./

            U 12 – момичета и момчета / родени 2007 и 2008 г./

            U 14 – момичета и момчета / родени 2005 и 2006 г./

            U 16 – момичета и момчета / родени 2003 и 2004 г./

            U 18 – девойки и юноши / родени 2001 и 2002 г./

Техническата конференция  за проверка на документите на отборите /участниците/, теглене на стартовите номера и получаването им ще се проведе на 21 февруари /четвъртък/, от 17:00 ч. в спортна зала „ Величко Чолаков“, гр. Смолян, ул. Димитър Благоев“ № 22, ет.2“. Заявки за участие и документи се приемат само на Техническата конференция.

Разходите за транспорт, храна и нощувка, свързани с подготовката и участието на отборите /състезателите/ в състезанието са за тяхна сметка.

Моля, да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище за спортната инициатива.

Приложения:

1.      Наредба за провеждане на Национален ученически шампионат по ски;

2.      Техническа заявка за участие в Националния шампионат по ски;

3.      Декларация;

4.      Предсъстезателен медицински списък

5.      Програма на Националния ученически шампионат по ски

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД