Физическо възпитание и спорт

10.01.2019

Покана за участие в Девети турнир по плуване за „Купа София“

Изх. №  РУО1 – 689/10.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

Във връзка с писмо на Столична община с изх.№ СОА19 – НЦ 62-9-[2]/07.01.2019 г., вх.№ РУО1 - 374/08.01.2019 г., Ви уведомявам, че Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ /ПИСТ/, в партньорство с Национална спортна академия „Васил Левски“ и Български червен кръст, със съдействието на РУО – София-град организират Девети турнир по плуване за „Купа София“.

Събитието е включено в Годишния календар за спортни дейности на Столична община и е в подкрепа на инициативата „София Европейска столица на спорта“.

Турнирът по плуване „Купа София“ ще се проведе на 06 и 07 февруари 2019 г /сряда и четвъртък/, в басейн „Мадара“ на Национална спортна академия за две възрастови групи, както следва:

I–II клас, на 06.02.2019 г./сряда/, от 14:00 до 17:30 ч.;

III – IV клас, на 07.02.2019 г./четвъртък/,от 14:00 до 17:30 ч.

Техническата конференция ще се проведе на 04 февруари 2019 г. /понеделник/, от 12:30 до 14:30 ч. на ул. „Оборище“ 44, етаж 1, заседателна зала, дирекция „ПИСТ“. Заявки за участие и документи се приемат само на Техническата конференция.

Моля, да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт и  да осигурите присъствието им за участие в турнира по плуване „Купа София“, без да се нарушава учебния процес.

Приложения:

1. Правила и програма на турнира по плуване за Купа „София“;

2. Заявки за участие в турнира по плуване за Купа „София“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.12.2018

Учредена стипендия на кмета на Столична община за деца-таланти в области „Образование, изкуство, спорт“

Изх. № РУО1-32419/19.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община, с вх. № РУО1-31623/13.12.2018г., Ви уведомявам, че на 23 март 2019г. Фондация „Енчо Керязов“ с подкрепата на Столична община организира осмото издание на гала спектакъла „Нощ на звездите“ – връчване на призове за деца с изявени дарби в направления „Образование, култура и спорт“.

Церемонията се провежда в зала „Арена Армеец“, където над 10 000 зрители стават свидетели на уникален спектакъл с участието на световно популярни звезди от цирковото изкуство, шоу бизнеса и елитния спорт.

В тази връзка с  Решение № 521/26.07.2018г. на Столичен общински съвет е учредена стипендия на кмета на Столична община за дете/ученик от град София с изявени дарби в една от трите области – образование, изкуство, спорт.

В изпълнение Решение № 521/26.07.2018г. на СОС, кметът на Столична община определя експертна комисия, която да разгледа постъпилите номинации и да определи носителя на стипендията на кмета на Столична община за 2019г. за високи заслуги и отличия в една от трите категории – образование, изкуство, спорт.

На официалната страница на Фондация „Енчо Керязов“ е публикуван регламент за кандидатстване, номиниране и избор на бъдещите стипендианти.

Допълнителна информация на телефон: 02/981 03 43 – дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм".

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.12.2018

Провеждане на дискусии и беседи на тема „Превенция на спортното хулиганство“ в столичните училища

Изх. № РУО1- 32020/18.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична дирекция на вътрешните работи /СДВР/ с Рег. №513000 – 57924/11.12.2018г., с вх. № РУО1-31635/13.12.2018г., относно провеждане на дискусии и беседи на тема „Превенция на спортното хулиганство“ между учители и служители от сектор „Масови мероприятия“ при СДВР, в изпълнение на Програма за съвместни дейности на СДВР и Регионално управление на образованието – София-град /РУО – София-град/ в образователните институции на територията на област София-град за учебната 2018/2019г., Ви уведомявам за следното:

  • предвидени са мерки за подобряване на координацията с директорите на училищата с цел изготвяне на графици и съгласуване на варианти за осъществяване на комуникация между училищата от една страна и СДВР от друга;
  • дейностите, залегналите в програмата акцентират върху превенцията по отношение на „спортно хулиганство“;  
  • планиране на срещи с директорите на столичните училища и представители на РУО – София-град за съгласуване на съвместни дейности според възрастовите особености и потребностите на учениците;
  • изготвяне на графици по места, като беседите ще са съобразени със спецификата на всяко училище и с индивидуалните потребности на учениците в него и темата предварително ще бъде съгласувана с инспектор от Детска педагогическа стая.   

Моля да се запознаете със съдържанието на Програма за съвместни дейности на СДВР и Регионално управление на образованието – София-град, относно провеждане на дискусии и беседи на тема „Превенция на спортното хулиганство“ и  да осигурите подкрепа на инициативата.

Приложение: Програма за съвместни дейности на СДВР и Регионално управление на образованието – София-град, относно провеждане на дискусии и беседи на тема „Превенция на спортното хулиганство“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.11.2018

Участие в Международна конференция „Достъп до спорт – спортът инструмент за социално включване“

Изх. № РУО1 – 30204/28.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЦПЛР

 

Във връзка с писмо, с  вх.№РУО1 – 29866/23.11.2018 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на Международна конференция „ДОСТЪП ДО СПОРТ – СПОРТЪТ ИНСТРУМЕНТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ“ на 05 декември 2018 г. от 10,00 до 16,00 ч. в Музей на спорта, Национален стадион „Васил Левски“. Международната конференция се организира от Спешъл Олимпикс България, фондация „Про Спорт“ и Дружество Европейско право.

В рамките на конференцията ще бъдат връчени годишните награди „ПроСпорт, 2018“ за развитие на доброволчеството в спорта и на социалната мисия на спорта в категории: гражданска организация, училище, детска градина, университет, спортна федерация, спортен клуб, държавна институция, корпоративен партньор, доброволец и община.

Моля, да представите Вашите проекти за развитие на социалния спорт и мотивирани предложения за номинации за годишните награди ПроСпорт,2018, както и при интерес за презентации на ел.поща: DOSTAP@PROSPORT-BG.NET

За контакти: Диана Банчева – програмен координатор, 0885321361

Приложение:

Програма на Международна конференция „Достъп до спорт – спортът инструмент за социално включване“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.11.2018

V Педагогическа конференция и семинар за учители по физическо възпитание на тема „Актуални проблеми на Олимпийското възпитание в училищата“

Изх. № РУО1 – 30039/26.11.2018 г.г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

 

 

Във връзка с писмо, с  вх.№РУО1 – 29158/15.11.2018 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на 30 ноември 2018 г. на V Педагогическа конференция и семинар за учители по физическо възпитание на тема „Актуални проблеми на Олимпийското възпитание в училищата“. Конференцията и семинара ще се проведат от 9,00 ч. до 16,30 ч. в залата на Академичния съвет на Национална спортна академия. Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.11.2018

Популяризиране на физически активния начин на живот на деца и ученици

Изх. № РУО1 – 29804/23.11.2018г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ,

 

Във връзка с писмо на МОН №9105 – 378/16.11.2018 г., вх.№РУО1 – 29219/16.11.2018 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на инициатива на асоциация „Докосни дъгата“ и на асоциация „Пазарджик спортува“ под надслов „Мисия спорт на любимите герои“ – спортни игри и кратки обучителни лекции със специалисти от различни видове спорт.

При включване на поверената Ви образователна институция в горепосочената инициатива следва да се спазват изискванията на чл.11а, ал.1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал.1“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.11.2018

Покана за участие в Осми турнир по плуване за Купа „София“– 2018 г.

Изх. №  РУО1 – 29512/20.11.2018 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

            Във връзка с писмо на Столична община с изх.№ СОА18 - У32 – 18932 - [2]/14.11.2018 г., вх.№ РУО1 - 28978/14.11.2018 г., Ви уведомявам, че Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ /ПИСТ/ в партньорство с Национална спортна академия „Васил Левски“ и Български червен кръст, със съдействието на РУО – София-град, Столична община организира Осми турнир по плуване за Купа „София“ – 2018 година.

            Събитието е включено в Годишния календар за спортни дейности на Столична община и е в подкрепа на инициативата „София Европейска столица на спорта“.

            Турнирът по плуване „Купа София“ ще се проведе на 11 и 12 декември 2018 г /вторник и сряда/, в басейн „Мадара“ на Национална спортна академия за три възрастови групи, както следва:

V – VII клас, на 11.12.2018 г., от 14:00 до 17:30 ч.;

VIII – X клас и XI – XII клас., на 12.12.2018 г., от 14:00 до 17:30 ч.

            Техническата конференция ще се проведе на 10 декември 2018 г. /понеделник/, от 12:00 до 14:00 ч. на ул. „Оборище“ 44, етаж 1, заседателна зала, дирекция „ПИСТ“. Заявки за участие и документи се приемат само на Техническата конференция.

            Моля, да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт и  да осигурите присъствието им за участие в турнира по плуване Купа „София“

            Приложения:

1.      Правила и програма на турнира по плуване за Купа „София“ – 2018 година;

2.      Заявки за участие в турнира по плуване за Купа „София“ – 2018 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.10.2018

Девети фестивал по Мини волейбол

Изх. № РУО1-26317/15.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община изх.№СОА18-У321-1579-(2) с вх.№РУО1-2622/12.10.2018 г. Ви информирам, на 17.11.2018 г. (събота) от 9:30 до 18:00 часа, Национална спортна академия „Васил Левски“ е домакин  на “Девети фестивал по Мини волейбол“ за ученици  от столичните училища.

Техническа конференция – 12.11.2018 (понеделник) – 12:30 часа, в сградата на ул. „Оборище“ 44, вход от към ул.“Джовани Горини“, първи етаж, заседателна зала

Заявки за участие се приемат до 12 ноември 2018 г. в Дирекция ПСИТ на Столична община. Тел/факс 029802478, мобилен тел. 0884322644.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.09.2018

Европейска нощ на учените в НСА

Изх. № РУО1-24675/26.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Национална спортна академия „Васил Левски“ с вх.№РУО1-24613/25.09.2018 г. Ви информирам, на 28.09.2018 г. от 17.00 до 21:00 часа Национална спортна академия „Васил Левски“ е домакин и организатор на Европейска нощ на учените – 2018. Събитието е насочено към популяризиране на спорта и занятията, свързани със спорт при максимално широка публичност.

На територията на академията ще се състоят разнообразни дейности – презентация на най – новите достижения на спортната наука, спортни демонстрации, научни измервания и включване на участниците в предпочитани игри и спортове.

 

За контакт с организаторите Ваня Йорданова – 02/4014 352

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.09.2018

Турнир по мини-волейбол “Малки Великани“ 2018 за ученици 5–6 клас.

Изх. № РУО1-24351/20.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Спортен клуб „Левски – Спорт за всички“ с вх.№РУО1-24009/19.09.2018 г. Ви информирам, че застрахователна компания „Булстрад“ със съдействието на БФ “Волейбол“, общини Бургас, Варна, Разлог, София и Стара Загора организира националната верига турнири по мини-волейбол “Малки Великани“ 2018 за ученици 5 – 6 клас. Инициативата е в подкрепа на домакинството на Световното първенство по волейбол.

Веригата волейболни турнири е платформа, която популяризира активния и здравословен начин на живот на подрастващите и интерес към развитие на спорта волейбол. Инициативата е дългосрочна и насочена към развиване на социалните умения на учениците чрез спортни активности, поднесени по забавен и достъпен за тях начин.

Турнирни центрове на Веригата са градовете Бургас, Варна, Стара Загора, София и Разлог.

Всички финансови разходи по организацията, провеждането и наградите за събитието са за сметка на Организационния комитет.

За  град София спортният празник ще се проведе на 09 октомври 2018 г. в зала на „Сиконко”  от 16:00 ч. до 18:30 часа.

Финалът ще се проведе в град Разлог на 19-20-21 октомври 2018 година.

Всяко едно училище-участник ще получи по 1 брой волейболна мрежа, а преподавателите-водачи сувенирен подарък. Голямата награда е спортен лагер за националният победител.

За контакт с организаторите д-р Ванина Миланова – 0884 194 960         office@realsport.bg

 

Приложения:

1. Регламент

2. Заявка за участие

3. Списък – отбор

4. Декларация

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.09.2018

„Европейски ден на спорта в училище /ЕДСУ/- „кампания NowWeMOVE“

 

Изх. № РУО1-24277/19.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община № СОА18-ДИ04-2457/18.09.2017 г., вх. № РУО1-24107/ 18.09.2018 г. Ви уведомявам, че нa 28.09.2017 г. ще се проведе инициатива „Европейски ден на спорта в училище /ЕДСУ/- „кампания NowWeMOVE“.Организаторите са уведомени, че действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование предоставят значителна свобода на директорите на училищата да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците. Организаторите и директорите на училищата следва да спазват законовите изисквания съгласно чл. 11а, ал. 1, че „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите  родители или законни представители, освен в случаите по чл. 7, ал. 1“ от Закона за закрила на детето.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.09.2018

XII-то издание на турнир “Лекоатлетически звезди в София – 2018 година”

 

 

Изх. № РУО1-24279/19.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община № СОА18-ДИ04-2458/18.09.2017 г., вх. № РУО1-24110/ 18.09.2018 г. Ви уведомявам, Столична община в партньорство с Национална спортна академия „Васил Левски“ и сдружение „София-Европа“ организират XII-то издание на турнир “Лекоатлетически звезди в  София – 2018 година”.

Инициативата е традиционна за ученическия спортен календар на град София и е в подкрепа на „София-европейска столица на спорта“.

Проявата предоставя уникална възможност децата да направят своите първи стъпки в леката атлетика и да се запознатият с разнообразието от дисциплини.

Турнирът „Лекоатлетически звезди на София“ ще се проведе на 27 септември /четвъртък/ 2018 година на лекоатлетическия стадион на Национална спортна академия „Васил Левски“. Техническото, съдийското и организационното обслужване на състезанието ще се реализира от сдружение „София-Европа“.

В състезанието могат да вземат участие момичета и момчета I-XI клас, разделени в следните възрастови групи и дисциплини:

 

Дисциплини

Възрастова група

І-ІI клас

ІII-IV клас

V-VІ клас

VII-VІII клас

IX – XI клас

50 м.гл.бягане

60 м.гл.бягане

60 м.гл.бягане

100м.гл.бягане

100м.гл.бягане

скок-дължина от място

Щафета

4x50 м.

Щафета

4x100 м.

Щафета

4x100 м

Щафета

4x100 м

 

200 м.гл.бягане

300 м.гл.бягане

400м.гл.бягане

400м.гл.бягане

 

скок-дължина от зона

скоk-дължина

скок-дължина

скок-дължина

     

скок-височина

 

 

Заявки за участие се подават до 10 часа на 26.09.2018 г. /сряда/ на електронна поща - lyubomira_radoeva@abv.bg   или на факс на дирекция ПИСТ -02/946 11 18

Техническата конференция ще се проведе на 26.09.2016 г. /сряда/ от 12.30 часа в сградата на Столична община, ул. „Оборище” N 44, дирекция „ПИСТ”, ет.1.

На срещата ще бъдат изтеглени и раздадени състезателните номера на участниците, както и ще бъдат представени указания и инструктаж за безопасност на участниците.

Традиционно за участниците е предвиден богат награден фонд, както и пакет - сандвич и вода/. Приложено ви изпращам регламент за участие (Приложение 1) и техническа заявка (Приложение 2)

Приложения:

1. Приложение 1

2. Приложение 2

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД