Физическо възпитание и спорт

17.09.2019

Покана за включване на училищата на територията на гр. София в отбелязване на Европейската седмица на спорта (23-30 септември 2019 г.)

Изх. № РУО1-24548/20.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писма на Министерството на младежта и спорта изх. № 04-05-117/09.08.2019 г., с вх. № РУО1-24168/13.08.2019 г., и изх. № 04-05-117/19.08.2019 г., с вх. № РУО1-24522/20.08.2019 г., относно отбелязване на Европейската седмица на спорта (23-30 септември 2019 г.), приложено Ви изпращам покана за включване на училищата на територията на гр. София в инициативата и формуляр за посещение на Спортен панаир, който ще се проведе в зала „Арена Армеец“ в периода 24-26 септември 2019 г.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.09.2019

Утвърждаване на Националния спортен календар на МОН за учебната 2019/2020 година

Изх. №РУО1-26660/13.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед №РД09-2273/11.09.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Националния спортен календар на МОН за учебната 2019/2020 година. 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.08.2019

VI Туристически поход за ученици от столичните училища до Черни връх

Изх. № РУО1-24863/27.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с вх. №РУО1-24403/16.08.2019 г., Ви информирам, че Столична община организира VI Туристически поход за ученици от столичните училища по маршрут – х. „Алеко“ до „Черни връх“, ПП „Витоша“.Туристическият форум ще се проведе ма 27 септември и има за цел да запознае младите хора с ползите от планинския туризъм, да създаде позитивно отношение към природата, да изгради теоретични знания за правилата за безопасност при планински преходи, както и практически умения за оцеляване в планината. Проявата е насочена към ученици от 5 до 12 клас и е част от Годишния календарен план на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“. Пълна информация за инициативата може да намерите на електронния сайт на град София, www.sofia.bg – Спорт и младежки дейности – Спортни дейности.                                                                                                                                        

За информация и контакт: Надежда Герова, ст. експерт в дирекция „ПИСТ“, тел.02/9810651; 0896847451 .

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.08.2019

Покана за включване на училищата на територията на гр. София в отбелязване на Европейската седмица на спорта (23-30 септември 2019 г.)

Изх. № РУО1-24548/20.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писма на Министерството на младежта и спорта изх. № 04-05-117/09.08.2019 г., с вх. № РУО1-24168/13.08.2019 г., и изх. № 04-05-117/19.08.2019 г., с вх. № РУО1-24522/20.08.2019 г., относно отбелязване на Европейската седмица на спорта (23-30 септември 2019 г.), приложено Ви изпращам покана за включване на училищата на територията на гр. София в инициативата и формуляр за посещение на Спортен панаир, който ще се проведе в зала „Арена Армеец“ в периода 24-26 септември 2019 г.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.07.2019

Система за оценката на физическата дееспособност

Изх. № РУО1- 21408/11.07.19 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед №РД09-1588/20.06.2019 г. на министъра на образованието и науката с утвърдена Система за оценката на физическата дееспособност на учениците от I-XII клас. 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.07.2019

Информация за зонален и областен етап от Ученическите игри

Изх. № РУО1 – 19821/01.07.2019г. 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението и отчитането на Ученическите игри, моля да изпратите на e-mail: [email protected]  попълнена таблица с информация за приключилите зонален и областен етап от Ученическите игри за учебната 2018/2019 г. в срок до 05.07.2019 г.

 

Приложение:

1.Таблица с информация за зонален и областен етап от Ученическите игри

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.06.2019

Европейски ден на спорта в училище

Изх. № РУО1-19421/26.06.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Министерство на младежта и спорта с изх.№ 04-05-87/19.06.2019 г., вх.№РУО1-19113/24.06.19 г., Ви уведомявам, че на 27.09.2019 г. като част от инициативите за отбелязването на Европейската седмица на спорта е провеждането на Европейски ден на спорта в училище. Концепцията за провеждането на спортния ден в училище се изразява в организирането на различни дейности /спортни състезания, танци, демонстрации/, в които да бъдат включени ученици, преподаватели, родители и други участници в зависимост от събитието поне за 120 минути. За присъединяване към Европейски ден на спорта в училище е необходимо заявилите желание училища да направят регистрация на сайта на инициативата www.essd.eu, да организират спортно събитие на  27.09.2019 г. и да изпратят информация под формата на доклад по електронен път. При необходимост от допълнителна информация могат да бъдат отправени запитвания на email: [email protected]. В тази връзка, моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт и да насърчите към участие в инициативата учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.06.2019

Европейска седмица на спорта

Изх. № РУО1-17245/11.06.19 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Министерство на младежта и спорта с изх.№ 04-05-43/29.05.2019 г., вх.№РУО1-15781/04.06.19 г., Ви уведомявам, че на 23.09.2019 г. ще бъде открита официално Европейската седмица на спорта в зала „Арена Армеец“ с множество атрактивни спортни игри за децата и техните семейства с участието на популярни публични личности и спортисти. В периода 24-26.09.2019 г. в зала „Арена Армеец“ ще се проведе „Спортен панаир“, в рамките на който спортни клубове и федерации ще представят своята дейност, като същевременно ще бъдат организирани демонстрации на различни спортове. Спортният панаир е насочен към учениците от столичните училища и цели насърчаване на физическата активност след младите хора. В тази връзка, моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт и да насърчите към участие в инициативата учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.06.2019

Семинар

Изх. № РУО1-16527/06.06.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град на 13.06.2019 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, бул. Христо Ботев № 63, ще се проведе семинар с учители по физическо възпитание и спорт на тема: „ Планирането на учебно-преподавателската работа – фактор за повишаване на качеството на обучение по физическо възпитание и спорт “.Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище за участие в семинара и да създадете необходимата организация за осигуряване на присъствието им, без да се нарушава учебния процес.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

31.05.2019

Ученически игри – Финални състезания по лека атлетика 8-10 клас

Изх. № РУО1-15502/31.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН №9105-93/29.05.2019 г., вх. № РУО1- 15366/29.05.2019 г., Ви уведомяваме за промяна на дати за провеждане на финалните състезания по лека атлетика за възрастова група 8-10 клас от Ученическите игри през учебната 2018/2019 г., които  ще се проведат на 20 и 21.06.2019 г. в гр. Сливен

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.05.2019

Промени в реквизити за документи за учебната 2019/2020 година

Изх. №  РУО1-15188/28.05.2019  г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-15022/27.05.2019 г. и предстояща актуализация на образците на задължителните документи за началото на учебната 2019/2020 година, моля за Вашите предложения за промени в реквизитите на документите. Необходимо е да посочите правните основания за предложените промени. Предложенията изпращайте в срок до 31.05.2019 г. на е-mail:  [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.05.2019

Информация вътрешноучилищен етап

Изх. № РУО1 – 15169/28.05.19 г

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнението и отчитането на Ученическите игри, моля да изпратите на e-mail: [email protected]  попълнена таблица с информация за приключилия вътрешноучилищен етап от Ученическите игри за учебната 2018/2019 г. в срок до 07.06.2019 г.

 

Приложение:

1.Таблица с информация за вътрешноучилищен етап от Ученическите игри

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД