Физическо възпитание и спорт

20.05.2019

Програма „Ваканция“

Изх. № РУО1-14093/16.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с вх. № РУО1-11931/30.04.2019 г., Ви уведомявам, че от 3.06.2019 г. до 12.07.2019 г. вкл. Столична община, дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ в партньорство с ЦПЛР – Спортна школа - София и национални спортни федерации организират програма „Ваканция“, свързана с предстоящата лятна ваканция. Тя включва свободен и безплатен достъп до 11 вида спорт, както и други занимания по интереси.

Дейностите ще се провеждат на терените на Спортна София 2000, Спортен комплекс Зона Б-5 /парк „Възраждане“/, зала „Триадица“, басейни на ЦПЛР, спортна школа „София“, Южен парк, Център за изкуства и образование „София“/филиал Надежда/ и др.

Повече информация за дати, часове, заявки за участие и лица за контакт може да намерите в приложената програма, както и на официалния портал на Столична община.

 

Приложение: Програма

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.05.2019

Ученически игри

Изх. № РУО1-12064 /2.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-93/30.04.2019 г., вх. № РУО1-11931/30.04.2019 г., приложено Ви изпращам утвърдените градове-домакини на финалните състезания на Ученическите игри, включени в Националния спортен календар на МОН за учебната 2018/2019 г. за V-VII клас (момичета и момчета), VIII-X клас (девойки и юноши) и XI-XII клас (девойки и юноши).

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище, класирали отбори по вид спорт за финалните състезания на Ученическите игри и да осигурите присъствието им.

 

Приложение: Градове-домакини за провеждане на финалните състезания на Ученическите игри за V-VII клас (момичета и момчета), VIII-X клас (девойки и юноши) и  XI-XII клас (девойки и юноши).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.04.2019

Пролетен турнир по народна топка: „ЗАЕДНО МОЖЕМ И ДА СПОРТУВАМЕ“

Изх. № РУО1- 10584/16.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА ,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град с вх. № РУО1- 10379/16.04.2019 г. Ви уведомявам, че на 11.05.2019 г. в откритата спортна база на 73. СУ „Владислав Граматик“, с адрес гр. София, ж.к. Гоце Делчев, ул. Георги Измирлиев №2 ( транспорт: автобуси – 73, 74, 76; , тролей – 8; Спирка „29 ДКЦ“ ) ще се проведе пролетен турнир по народна топка: „ЗАЕДНО МОЖЕМ И ДА СПОРТУВАМЕ“, в който могат да участват и деца със специални образователни потребности.Регламент:1. Училищата, участващи в турнира сформират отбори от 6 ученика, като 2 или 3 от тях са ученици от групата за ресурсно подпомагане, може да определите резервен състезател.2. Училищата могат да се представят с повече от 1 отбор - /за начален и среден курс/.3. Училищните отбори могат да бъдат смесени с участие на деца със специални образователни потребности.Заявки за участие могат да се подават до 03.05.2019 г. на e-mail: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ ГРАД

(съгласно заповед № РД10-1209/ 09.04.2019 г. на министъра на образованието и науката)

18.04.2019

Ученически игри – Зонален, град София

Изх. № РУО1-10583/17.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА , ЦСОП и РЦППО – София град

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Българска асоциация спорт за учащи с вх. № РУО1- 10506/16.04.2019 г., приложено Ви уведомяваме за графика за провеждане на III– ти етап Ученическите игри- Зонален за град София.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО  - СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед РД101209/09.04.19 г. на министъра на образованието и науката)

29.03.2019

Открита педагогическа практика

Изх. № РУО1- 8359/28.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2018/2019 г., Ви уведомявам, че на 10.04.2019 г. от 11,00 ч. в 81.СУ „Виктор Юго“, район „Младост“, ж.к.„Младост 3“, ул. „Бъднина“ № 3, ще се проведе открита педагогическа практика за учители по физическо възпитание и спорт в ІX клас на тема „Спортни игри “.

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.03.2019

Организиране Национална кампания ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО!

Изх. № РУО1 – 7893/25.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1 – 5923/11.03.2019 г., Ви изпращам информация за Национална кампания ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО!, посветена на Световните летни игри на Спешъл Олимпикс  в Абу Даби`2019 г. В рамките на кампанията ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО! Спешъл Олимпикс България стартира сайта WWW.FAN.BG.

Спешъл Олимпикс България кани Вашия екип да се обедини около идеята за БЕЛИЯ КАРТОН:

  1. Вземете бял лист хартия и го сгънете, за да получите Ващия БЯЛ КАРТОН.
  2. Направете снимка на Вашата група с вдигнат БЯЛ КАРТОН.
  3. Публикувайте Вашата снимка на Националния фен клуб с надпис ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО!
  4. Изпратете до 06 април 2019 г. вашата снимка на [email protected] за участие в националния конкурс, резултатите от който ще бъдат обявени на 08 април 2019 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.03.2019

Организиране на Ученически игри – финални състезания

Изх. № РУО1 – 7180/20.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1 – 6952/18.03.2019 г., приложено Ви изпращам информация за утвърдените градове за домакини на финалните състезания от Ученическите игри, включени в Националния спортен календар за учебната 2018/2019 г.

Във връзка с изпълнението и отчитането на Ученическите игри, моля да изпратите на e-mail: [email protected] попълнената таблица с информация за приключилия вътрешноучилищен етап от Ученическите игри за учебната 2018/2019 г. в срок до 29.03.2019 г.

Приложение:

1.Таблица с градове домакини за финалните състезания от Ученическите игри

2.Таблица с информация за вътрешноучилищен етап от Ученическите игри

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.03.2019

Организиране на Ученически игри – областни състезания

Изх. № РУО1 – 6515/14.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо, с  вх.№РУО1 – 6098/12.03.2019 г., приложено Ви изпращам информация за разпределението на общините и ръководители на групи за провеждане на областния етап от Ученическите игри – 2019 г.

Информация за групите е качена на електронния портал на Столична община – Спорт и младежки дейности – Ученически игри

https://www.sofia.bg /schools-games

По електронна поща всички районни експерти ще бъдат уведомени за изтегления жребий и групите, както и за възможността игрите да стартират на 20-21 март 2019 г.

За времето на пролетната ваканция не са планирани състезания.

Приложение: Съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.03.2019

Изменение на Заповед № РД 09-2658/17.09.2018 г.

Изх. № РУО 1 –6255/13.03.2019  г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №9105 – 73/06.03.2019 г., вх.№РУО1 – 5504/06.03.2019 г., Ви уведомявам за изменение на Заповед № РД 09–2658/17.09.2018 г. на министър на на образованието и науката за утвърждаване на Националния спортен календар на МОН за учебната 2018/2019 г., в частта „Международни състезания за деца и ученици”.

Приложение: Заповед № РД 09-733/01.03.2019 г. на министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.03.2019

Международна младежка среща за антична драма, музика и лека атлетика “Olympia in Dion”

Изх. № РУО1-5584/06.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-5050/27.02.2019 г., Ви уведомявам за предстояща ежегодна Международна младежка среща за антична драма, музика и лека атлетика “Olympia in Dion”  в Гърция.

Събитието е без състезателен характер и се провежда в рамките на 9 дни през втората половина на месец септември.

Заинтересованите от участие в събитието училища, университети и неформални групи следва в срок до 15 март 2019 г. да изпратят формуляр и другите изисквани материали, съгласно подробното описание в приложеното писмо.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

22.02.2019

Провеждане на Научно-практическа конференция „Актуални проблеми на физическото възпитание“

Изх. № РУО1 – 4661/22.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ЦПЛР

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №9105-59/18.02.2019 г., с вх..№РУО1 – 4241//18.02.2019 г. Ви уведомявам, че на 05 и 06 април 2019 г. в Национална спортна академия „Васил Левски“ ще се проведе Научно-практическа конференция „Актуални проблеми на физическото възпитание“, организирана от катедра „Теория на физическото възпитание“.

В дните на научната конференция ще се проведе и семинар – обучение за учители по физическо възпитание и спорт за придобиване на 1 квалификационен кредит, съгласно Наредба № 12/01.09.2016 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Моля, да бъдат информирани учителите по физическо възпитание и спорт от поверената Ви институция за включване в конференцията, без да се нарушава учебния процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10 – 90/14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

22.02.2019

Покана за участие в IV Градско индивидуално ученическо първенство по тенис на маса

Изх. №  РУО1 – 4631/22.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Фондация „София – Европейска столица на Спорта“, вх.№ РУО1 – 4239/18.02.2019 г., Ви уведомявам, че Фондация „София – Европейска столица на Спорта“, съвместно със Столична община и съдействието на Българска федерация по тенис на маса организират

IV Градско индивидуално ученическо първенство по тенис на маса.

Състезанието ще се проведе на 22.03.2019 г., /петък/ от 8,30 часа в малката зала на „Арена Армеец“.

Участниците са разделени в 3 възрастови групи, както следва:

            V – VII клас – момчета и момичета, родени 2007, 2006, 2005 г.

            VIII – X клас – девойки и юноши, родени 2004, 2003, 2002 г.

            XI – XII клас – девойки и юноши, родени 2001, 2000 г.

За участие се допускат до 10 ученици от възрастова група /5 момичета и /или 5 момчета/

Участниците да си носят хилки и топчета.

Заявки за участие се подават на само на e-mail: [email protected] в срок до 15 март 2019 г.

Телефон за контакти: 0888100578, Мариана Стоилова.

Програмата ще бъде изпратена на електронната поща на участниците след приемане на заявките.

Моля, да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище за спортната инициатива, без да се нарушава учебния процес.

Приложения: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10 – 90/14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката/