Физическо възпитание и спорт

03.01.2018

Кандидатстване за годишните награди на Фондация „Енчо Керязов“ за талантливи деца до 18 години

зх. № РУО1-33/02.01.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ДЕТСКИ  ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на СОА17-ДИ05-3383/23.12.2017 г.  с вх. № РУО1-30560/29.12.2017 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, за седмото издание на годишните награди на Фондация „Енчо Керязов“ за талантливи деца до 18 години в три категории: образование, изкуство и спорт.  Ученици със специални образователни потребности участват в самостоятелна категория и получават специални награди - предметни награди и почетен диплом.

Процедурата за номиниране на кандидатите е публикувана на електронната страница на Фондацията: enchokeryazov.org/bg, където са публикувани и формулярите за кандидатстване.

Формуляритe за кандидатстване се изпращат на e-mail: [email protected]

Срокът за кандидатстване е до 10.01.2018 г. вкл.

Награждаването на номинираните деца, ще се проведе на официална церемония на 17 март 2018 г. в зала „Арена Армеец“ – София, която ще бъде съпроводена от тържествен спектакъл „Нощ на звездите“.

 

Приложение:

1. Регламент.

2. Мотивaционно писмо.

3. Образование.

4. Изкуство.

5. Спорт.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

 

16.11.2017

Правила за организиране и провеждане на ученическите игри за ученици със специални образователни потребности през учебната 2017/ 2018 г. и финансов план.

 

Изх. № РУО1-27321/16.11.2017 г.

 

ДО

 

ДИРЕКТОРИТЕ НА

 

 СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД 09-605/25.10.2017 г. на Министъра на младежта и спорта и Правила за организиране и провеждане на ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания на централната нервна система през учебната 2017/ 2018 г. и финансов план.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-2040/ 27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

16.11.2017

Купата на кмета на София – 2017 г.

 

Изх. № РУО1-27261/16.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Столична община, в партньорство с Национална спортна академия „Васил Левски“,  организира XVІ турнир по плуване за Купата на кмета на София – 2017, за ученици от І до ХІІ клас в плувен басейн „Мадара“.

Турнирът по плуване ще се проведе по следния график:

 

5.XII.2017 г. (вторник) от 14.30 ч. за І-ІІ клас (момичета и момчета);

6.XII.2017 г. (сряда) от 14.30 ч. за ІІІ-ІV клас (момичета и момчета);

12.XII.2017 г. (вторник) от 14.30 ч. за V- VІІ клас (момичета и момчета);

13.XII.2017 г. (сряда)) от 14.30 ч. за VІІІ-Х и ХІ-ХІІ клас (девойки и юноши);

Техническата конференция ще се проведе на 4.XII.2017 г. (понеделник) от 12.30 часа в Столична община - Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“, ул. „Оборище“ № 44, етаж І.

Заявки за участие се приемат до 11.00 часа на 4.XII.2017 г. и на тел/факс: 02/980 24 78; 02/981 03 43; 02/981 06 47.

Моля да информирате учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище.

Турнирът е част от спортните събития, включени в инициативата „София – Европейска столица на спорта“, 2018 година.

 

Приложение:

  1. Правила за провеждане на XVІ турнир по плуване за Купата на кмета.
  2. Програма.
  3. Заявка по образец.
  4. Фиш по образец.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-2040/ 27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

15.11.2017

Спортен празник „Спортни лъвчета“

 

Изх. № РУО1-27201/15.11.2017 г.

 

ДО

 

ДИРЕКТОРИТЕ НА

 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че Спортен клуб „Левски – спорт за всички“ организира на 24.11.2017 г. от 10.00 часа в зала „Триадица“ спортен празник „Спортни лъвчета“ за ученици от IV – V клас, посветен на Деня на народните будители.

Състезанието ще се проведе на два етапа. Заявки за участие се приемат до 20.11.2017 г. на e-mail: [email protected];

 

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище за участие, без да се нарушава учебния процес.

Приложение:

  1. Регламент.
  2. Заявка за участие.
  3. Списък отбор.
  4. Схема.

 

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-2040/ 27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

 

 

27.10.2017

Осми коледен фестивал по мини-волейбол за ученици от 9 до 12 години

 

Изх. № РУО1-25616/27.10.2017 г.

 

ДО

 

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

На 25 ноември 2017 г. (събота) от 9.30 до 18.00 часа Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ (ПИСТ) към Столична община със съдействието на Катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал” към Национална спортна академия (НСА) „Васил Левски” ще организират Осми коледен фестивал по мини-волейбол за ученици от 9 до 12 години.

 

Техническата конференция ще се проведе на 20.11.2017 г. (понеделник) от 12.30 ч. в Дирекция „ПИСТ‘ на ул. „Оборище“ № 44 (вход откъм ул. „Джовани Горини“, ет. I).

 

Фестивалът ще се проведе в многофункционалната спортна зала на НСА „Васил Левски” и е част от събитията включени в програмата на София - Европейска столица на спорта 2018. 

 

Моля да уведомите началните учители и учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

23.10.2017

Работна среща с главни учители и учители по физическо възпитание и спорт

 

ВАЖНО!!!

 

Изх. № РУО1-24657/17.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 26.10.2017 г. (четвъртък) от 14.30 часа в Софийска професионална гимназия по туризъм“, район „Оборище“, бул. „Сливница“ № 182 ще се проведе работна среща с главни учители и учители по физическо възпитание и спорт, включени в регионалния методически съвет.

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище и с оглед тяхното присъствие, да създадете необходимата организация, без да се нарушава учебния процес.

 

Приложение: Заповед на Началника на РУО– София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.10.2017

Издаване на научно-методическо списание  „Спорт и наука“ на Националната спортна академия „В. Левски“

 

Изх. № РУО1-24580/17.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧННИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-24121/12.10.2017 г., Ви уведомявам, че Националната спортна академия „В. Левски“, Министерството на физическото възпитание и спорта, Българският съюз за физическа култура и Българският олимпийски комитет издават научно-методическо списание  „Спорт и наука“, което разглежда проблемите за здравето, физическата дееспособност и психическата устойчивост на учащите.

Списанието дава възможност на учителите по физическо възпитание и спорт да публикуват писмени разработки по учебния предмет.

Моля да информирате учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище, като при проявен интерес от Ваша страна за абонамент – каталожният номер на списанието е 1710.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.10.2017

Курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в сферата на училищното образование

 

Изх. № РУО1-24237/13.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-23035/04.10.2017 г., Ви уведомявам, че Академия НИКЕ организира обучителни курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в сферата на училищното образование, както следва:

1. Проекто-базирано обучение /Изследователският подход в учебния процес и проекто-базираното обучение/ – обучението ще се проведе на 20 октомври 2017 г.

2. Създаване на благоприятна учебна среда за постигане на резултати с всеки един ученик /Индивидуална подкрепа на учениците за постигане на високи учебни резултати/ – обучението ще се проведе на 1 ноември 2017 г.

3. „Как да развиваме умения по време на самоподготовката, заниманията по интереси и организирания отдих и спорт?“. Обучението е насочено върху четивна грамотност, емоционална интелигентност и критическо мислене и ще се проведе  на 17 ноември 2017 г.

4. Превенция на агресията и алгоритъм за реакция при проява на агресивно поведение  - обучението е фокусирано върху алгоритъма за прилагане на Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и ще се проведе на 24 ноември 2017 г.

 

За допълнителна информация: e-mail: [email protected]; телефон: 0894 468 118; www.akademianike.eu

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.09.2017

Санитарно-хигиенни изисквания при организирането и провеждането на учебния процес по физическо възпитание и спорт

Изх. № РУО1-20174/04.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със сигурността и опазване здравето и живота на учениците през учебната 2017/ 2018 г., моля да се спазват необходимите санитарно-хигиенни изисквания при организирането и провеждането на учебния процес по физическо възпитание и спорт и да бъдат проверени всички открити и закрити спортни съоръжения. При констатирани такива да бъдат отстранени своевременно съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.09.2017

Съвещанията с учителите

Изх. №РУО1-20480/07.09.2017 г.ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, Уведомявам Ви, че съвещанията с началните учители и с учителите по отделните учебни предмети ще се проведат по приложения по-долу график. Моля, създайте организация за осигуряване на учебния процес в поверените Ви училища за посочените в графика дати и за участие на учители и/или председатели на Методическите обединения от съответната предметна област.

ГРАФИКЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВЕЩАНИЯТА ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ  

Учебен предмет

Дата на провеждане

Място на провеждане

Начален час

1.

Начално образование / по райони/

14.09.2017 г./ Банкя, Овча купел, Илинден, Изгрев, Младост, Красно село, Подуяне, Слатина, Панчарево, Лозенец, Витоша, Оборище/14.09.2017 г./Възраждане, Кремиковци, Надежда, Сердика, Средец, Триадица, Нови искър, Красна поляна, Люлин, Искър, Връбница, Студентски /

 ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8  зала 201

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зала 201

 10.00 ч.

 

 

14.00 ч.

 

2.

Български език и литература/по райони/

26.09.2017 г./Витоша, Възраждане, Изгрев, Искър, Красно село, Кремиковци, Оборище, Овча купел, Младост, Панчарево, Средец, Студентски/27.09.2017 г./Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Лозенец, Люлин, Надежда, Нови Искър, Подуяне, Сердика, Слатина, Триадица/

 ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8

 

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8

10.00 ч.14.00 ч.

 

10.00 ч.14.00 ч.

3.

Чужди езици /I – VII клас/

27.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.00 ч.14.00 ч.

4.

Чужди езици /VIII – ХII клас/

28.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.00 ч.14.00 ч.

5.

Математика, информатика и информационни технологии

19.09.2017 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8зала 201

10.00 ч.14.00 ч.

6.

История и цивилизация

20.09. 2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ , ул. „Пиротска“ № 68, кинозала

08.30 ч. 13.00 ч .

7.

География и икономика

20.09. 2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ ,

10.30 ч. 15.00 ч.

8.

Предметен цикъл „Философия“

21.09.2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ , ул. „Пиротска“ № 68, кинозала

10. 00 ч.14.00 ч.

10.

Природни науки и екология/ Биология и здравно образование,химия и опазване на околната среда,физика и астрономия и човекът и приридата/

28.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.30 ч.14.30 ч.

11.

Физическо възпитание и спорт

20.09.2017 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“,ул. „Хайдут Сидер“ № 8

10.00 ч.14.00 ч.

12.

Изкуства/ Музика, хореография и изобразително изкуство/Бит и технологии/ Технологии и предприемачество

29.09.2017 г. 

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зали 102, 201ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зали102, 201

10.00 ч.14.00 ч.

10.00 ч.14.00 ч.

15.

Религия

28.09.2017 г.

РУО - София – градЗаседателна зала

16.00 ч.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД