Чужд eзик и майчин език

18.04.2019

Семинар за учители по френски език

Изх. № РУО1-10705/17.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Предоставям на Вашето Внимание информация относно семинар за учители по френски език, организиран от Отдела по образователно сътрудничество към Френския културен институт, съвместно с ИК „Колибри и „Cle Internetional“. Семинарът ще се проведе на 23.04.2019 г. в зала „Славейков“ на Френския културен институт, пл. „Славейков“ № 3 от 11:15 часа и от 14:30 часа.

Моля да уведомите заинтересованите учители и при възможност да осигурите тяхното присъствие без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1209/09.04.2019 г. на министъра на образованието и науката)

17.04.2019

Открита педагогическа практика по испански език

Изх. № РУО1-10498/16.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Информирам Ви, че в изпълнение на Годишния план за дейността на РУО – София-град за учебната 2018/2019 година на 22.04.2019 г. от 12:30 часа в Американски колеж, район Младост, като част от конкурса „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“, ще се проведе открита педагогическа практика по испански език в X клас с учител г-жа Мая Бонева на тема „El camino de Santiago“. Моля да уведомите заинтересованите учители и при възможност да осигурите тяхното присъствие без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1209/09.04.2019 г. на министъра на образованието и науката)

17.04.2019

Семинар за учители по чужди езици

Изх. № РУО1-10499/16.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Информирам Ви, че в изпълнение на Годишния план за дейността на РУО – София-град за учебната 2018/2019 година на 23.04.2019 г. от 14:00 часа в 105 СУ „Атанас Далчев“, район Изгрев, ул. "Св. Пимен Зографски" №7, ще се проведе тренинг-семинар с учители по чужди езици на тема „Работа с електронни образователни ресурси – обмяна на добри практики“. Фокус на тренинг-семинара ще бъде изготвянето и прилагането в чуждоезиковото обучение на бук трейлъри и арт трейлъри. Желаещите да вземат участие е необходимо да попълнят приложената заявка: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQSvd4s-qGbFnoJZzSnylMNXhf54A2t9ywrYJw_q0EkjcD9A/viewform

Моля да уведомите заинтересованите учители и при възможност да осигурите тяхното присъствие без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1209/09.04.2019 г. на министъра на образованието и науката)

15.04.2019

Открита педагогическа практика по латински език

Изх. № РУО1-10177/12.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план за дейността на РУО – София-град за учебната 2018/2019 година Ви информирам, че на 17.04.2019 г. от 17:45 часа в 17 СУ „Дамян Груев“, ж.к.Западен парк, ул. „Сава Михайлов“ №64, като част от конкурса „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“, ще се проведе открита педагогическа практика по латински език в IX клас с учител г-н Димитър Драгнев на тема „Латинският език и българските земи“. Моля да уведомите заинтересованите учители и при възможност да осигурите тяхното присъствие без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1209/09.04.2019 г. на министъра на образованието и науката)

28.03.2019

XXVIII международна конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА)

Изх. № РУО1-8261/27.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация относно XXVIII международна конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА), която ще се проведе в периода 3 – 5 май 2019 година в град Пловдив, с партньор и домакин на събитието Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Желаещите да участват учители могат да получат подробна информация и да се регистрират на http://www.beta-iatefl.org/annual-conference/conference-call/ или на betacon2019@gmail.com.

Моля да уведомите заинтересованите учители в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.03.2019

Литературен конкурс за авторски художествени текстове на английски език и на немски език

Изх. № РУО1-8201/27.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация относно ежегодния литературен конкурс за създаване на авторски художествени текстове на английски и немски език, организиран от Първа езикова гимназия - град Варна, съвместно с Министерството на образованието и науката, Община Варна и Фондация „Българска памет“. Темата на конкурса за 2019 година е „ОГЪН“. Крайният срок за изпращане на конкурсните материали е 07.05.2019 г.

Моля да информирате заинтересованите учители и ученици в повереното Ви училище.

Приложения:

  1. Статут на конкурса.
  2. Условия за участие.
  3. Формуляр за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.03.2019

ХІХ-ти Национален фестивал на детското и юношеско театрално творчество на руски език „Ние можем всичко“

Изх. № РУО1-7765/22.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че Руски камерен театър, съвместно с Представителството на Россотрудничество в България, организира на 20 април 2019 година в Руския културно-информационен център ХІХ-ти Национален фестивал на детското и юношеско театрално творчество на руски език „Ние можем всичко“. Участниците ще бъдат оценявани в три възрастови групи:

•           от 7 до 11 години;

•           от 11 до 16 години;

•           над 16 години.

Желаещите да участват е необходимо да изпратят приложената по долу заявка на адрес detskifest@abv.bg и/или bars2009@abv.bg  в срок до 17.04.2019 г.

За повече информация можете да се обърнете към г-жа Юлия Диханова на тел. 0898-669-460 или на посочените електронни адреси.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.03.2019

Резултати от областния кръг на олимпиадата по немски език

Изх. № РУО1-7512/21.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА НЕМСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по немски език през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 2 с резултатите от разсекретените писмени работи на учениците от VIII до ХII клас от областния кръг на олимпиадата по немски език, които не са предложени от областната комисия за участие в националния кръг или са предложени от областната комисия, но не са допуснати от националната комисия за участие в националния кръг.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.03.2019

Национален кръг на олимпиадата по немски език

Изх. № РУО1-7123/19.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА НЕМСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 година, националният кръг на олимпиадата по немски език ще се проведе в град Бургас.

Националният кръг на олимпиадата по немски език се организира от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - Бургас и НЕГ „Гьоте“ – гр. Бургас, със съдействието на Община Бургас.

Националният кръг на олимпиадата по немски език ще се проведе в периода 29.03.2019 г. – 31.03.2019 г. в НЕГ „Гьоте“ – гр. Бургас с начален час:

  • 08:30 часа за участниците от VIII, IX, X и XI клас;
  • 10:00 часа за участниците от XII клас.

Участниците от VIII, IX, X и XI клас следва да се явят 20 минути преди определения чрез жребий час. Участниците от XII клас следва да заемат местата си в изпитните зали не по-късно от 09:40 часа.

Допускането до участие в националния кръг е възможно само срещу представяне на документ за самоличност или ученическа лична карта.

Официалното откриване на националния кръг на олимпиадата по немски език ще се състои на 29.03.2019 г. от 17:30 часа в Културния дом на нефтохимика – гр. Бургас, пл. „Тройката“ №1.

Във връзка с провеждането на националния кръг на олимпиадата по немски език са договорени преференциални цени с посочения в приложенията хотел. Настаняването в хотела е предвидено за 29.03.2019 г. от 14:00 до 17:00 часа. Ръководителите на участниците е необходимо в срок до 26.03.2019 г. да извършат резервация на електронен адрес burgas@aquahotels.com.

За участие в олимпиадата ръководителите на класираните ученици подават в срок до 25.03.2019 г. заявка по образец на електронен адрес j_dimitrova@rioburgas.org. При установени несъответствия в имената на учениците, включени в протокола с класираните за национален кръг, публикуван на електронната страница на Министерството на образованието и науката, е необходимо да изпратите съответната корекция до 21.03.2019 г. на адрес j_dimitrova@rioburgas.org. В случай че от Вашето училище има участници със специални образователни потребности, моля да напишете какви са необходимостите.

Финансовите средства, необходими за осигуряване на участието в олимпиадата, са за сметка на участниците или изпращащите ги училища.

За допълнителна информация и съдействие моля да се обръщате към г-жа Жанета Димитрова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Бургас, тел. 056/87 49 74, 0879 006 113 и електронен адрес j_dimitrova@rioburgas.org.

Приложения:

  1. Заявка за участие.
  2. Предварителна програма.
  3. Информация за хотел.
  4. Карта на град Бургас.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.03.2019

Състезание по английски език и немски език „Уча.се с Интелект“

Изх. № РУО1-6771/15.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5964/11.03.2019 г. Ви информирам, че за втора поредна година „Уча.се“ и езикови училища „Интелект“ организират съвместно езиковото състезание по английски език и немски език „Уча.се с Интелект“. Събитието е единствено по рода си, тъй като в него са включени, както състезание между участниците, така и презентации на специалните гости и кръгла маса за учителите на тема „Иновативни практики в образованието“.

Състезанието ще се проведе между 19 и 21 април 2019 година в „Терра Комплекс“, град Банско. Максималният брой на участниците е 250. За повече информация и за запазване на места за участниците е на разположение имейл адрес schools@ucha.se .

Моля да информирате заинтересованите учители и ученици от повереното Ви училище.  

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.03.2019

Резултати от областния кръг на олимпиадата по испански език

Изх. № РУО1-6770/15.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ИСПАНСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по испански език през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 2 с резултатите от разсекретените писмени работи на учениците от VIII до ХII клас от областния кръг на олимпиадата по испански език, които не са предложени от областната комисия за участие в националния кръг или са предложени от областната комисия, но не са допуснати от националната комисия за участие в националния кръг.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.03.2019

Резултати от областния кръг на олимпиадата по френски език

Изх. № РУО1-6537/14.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по френски език през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 2 с резултатите от разсекретените писмени работи на учениците от VIII до ХII клас от областния кръг на олимпиадата по френски език, които не са предложени от областната комисия за участие в националния кръг или са предложени от областната комисия, но не са допуснати от националната комисия за участие в националния кръг.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД