Чужд eзик и майчин език

22.01.2020

Онлайн олимпиада на английски език за познанието за природните и технологичните бедствия.

Изх. № РУО1- 1703/22.01.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

 Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-1386/20.01.2020 г. Ви уведомявам, за възможността на българските ученици да участват в онлайн олимпиада за познанието за природните и технологичните бедствия, организирана в рамките на уеб-базирания проект BeSafeNet. Инициативата е по линия на Споразумението за големите бедствия към Съвета на Европа ( EUR-OPA Major Hazards Agreement).

Моля да информирате заинтересованите учители и ученици от повереното Ви училище, че олимпиадата е на английски език и ще се проведе на 28 февруари 2020 г. от 09:00 ч. (GMT). Срокът за регистрация е до 21 февруари 2020 г. 09:00 ч. (GMT).

Допълнителна информация на интернет адрес: http://besafenet.net.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

04.12.2019

Педагогически форум на преподавателите–русисти на тема: „Филологически и социокултурни проблеми на русистиката“

Изх. № РУО1-33606/04.12.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-33556/04.12.2019 г. Ви уведомявам, че на 14 декември 2019 г. в Руския културно-информационен център на ул. „Шипка“ №  34 , ще се проведе педагогически форум на преподавателите–русисти на тема: „Филологически и социокултурни проблеми на русистиката“. Форумът се провежда от Руския държавен педагогически институт „А. И. Херцен“, гр. Санкт Петербург  съвместно с катедра – руски език на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, с подкрепата на Министерството на науката и висшето образование на Русия и съдействието на официалното представителство на Россътрудничество в София.  В програмата са включени доклади на водещи руски учени в областта на методиката на преподаване на руски език и майсторски класове.

 

Заявки за участие във форума се приемат до 10 декември 2019 г. :https//forms.gle/rMep66zia2zn3h3P8

Моля да информирате заинтересованите учители от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

26.11.2019

Открити лекции с лингвистична и историческа насоченост на тема: „Русия и България: език, култура, история. С какво сме така близки?“

Изх. № РУО1-32954/26.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-32875/26.11.2019 г. Ви уведомявам, че на 28 и 29 ноември 2019 г. в Руския културно-информационен център на ул. „Шипка“ №  34 , в рамките на Държавна програма на Руската федерация „Развитие на образованието“, ще се проведат открити лекции на тема: „Русия и България: език, култура, история. С какво сме така близки?“

Откритите лекции с лингвистична и историческа насоченост са разпределени в два модула: „Историческото минало на Русия и България“  и  „Аз Буки Веди. Кирилицата – вчера, днес, утре“.

Всеки участник ще получи сертификат на слушател на открити уроци.

Моля да информирате заинтересованите учители и ученици от повереното Ви училище.  

Приложения:

 1. Информационно писмо.
 2. Програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-2648/25.11.2019 г.

на началника на РУО – София-град)

07.11.2019

Годишна конференция на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България

Изх. № РУО1-31426/07.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА, В КОИТО СЕ ПРЕПОДАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо от МОН с вх. № РУО1-31364/06.11.2019 г. Ви уведомявам, че от 22 до 24 ноември 2019 г. в град Благоевград ще се проведе годишна конференция на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България (АПФБ) на тема „За по-динамично, по-творческо, по-новаторско преподаване на френски език".

Тази конференция е най-големият форум, на който учителите по и на френски език у нас имат възможност да повишат квалификацията си и да обменят идеи и информация по важни за обучението по и на френски език въпроси.

Разходите за нощувки и транспорт на участниците се поемат от Асоциацията. За участие са поканени заинтересовани учители по и на френски език, директори на училища с преподаване на френски език. За повече информация и регистрация заинтересованите учители и директори следва да се обърнат към председателя на АПФБ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.11.2019

Национален кръг на Националното многоезично състезание

Изх. № РУО1-31411/07.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПЪРВА АЕГ, II АЕГ, 105. СУ, 73. СУ, 157. ГИЧЕ, 91. НЕГ, 9. ФЕГ, СМГ, ЧСУНЕ „ВЕДА“, АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ, 164. ГПИЕ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Съгласно заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, националният кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език ще се проведе на 16.11.2019 г. в град Ловеч. Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, РУО – Ловеч и ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч. Официалното откриване ще се състои на 15.11.2019 г. от 18:00 ч., в зала „Америка на България“ на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, ул. „Шишман“ № 7. Моля, в случай на установена грешка в изписването на данните на участниците, класирани за национален кръг на състезанието, в срок до 11.11.2019 г. на електронен адрес: [email protected]  да се посочи правилното изписване.Заявки за участие в състезанието по приложения образец се изпращат във формат Word в срок до 12.11.2019 г. на електронен адрес: : [email protected] . Всички участници в Националното многоезично състезание могат да се възползват от хранене в столовата на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, като в заявката си посочат обяд/вечеря .Резервациите се извършват самостоятелно от ръководителите на групите в срок до 13.11.2019 г. Финансовите средства, необходими за командироване на участниците, са за сметка на заявителите, училищата, общини и други спонсори. Необходима информация за фактура: трите имена на ръководителя, дати за нощувки, както и данни за изпращащото училище. Хотелът може да осигури настаняване само за заявения в МОН брой участници и придружители.Националният кръг на състезанието започва на 16.11.2019 г. в 10:00 часа в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч. Участниците в състезанието ще се допускат в сградата срещу документ за самоличност съгласно изискванията за участие в олимпиадите и състезанията. Същите следва да заемат местата си в залите до 9:30 часа.За допълнителна информация и съдействие: Маргарита Николова – старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО – Ловечна тел. 0887 406 170.

Приложение:

1. Програма за провеждане на състезанието.

2. Формуляр за заявка.

3. Информация за хотелите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.11.2019

Национално многоезично състезание

Изх. № РУО1-31326/06.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2019/2020 г., протоколът за резултатите на учениците, допуснати до националния кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език е публикуван на страницата на Министерството на образованието и науката.

Прилагам протокол за резултатите на учениците, недопуснати до национален кръг на Национално многоезично състезание.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.10.2019

Курс за повишаване на квалификацията на учители по руски език „Руският език и култура: съвременни тенденции в методиката на преподаване“. Покана от Руски културно-информационен център за изложба на висши учебни заведения в Русия

Изх. № РУО1-3748/30.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-29767/18.10.2019 г. Ви уведомявам, че от 15 до 17 ноември 2019 г. в Руския културно-информационен център на ул. „Шипка“ №  34 ще се проведе първата образователна изложба на висши учебни заведения от Руската федерация, които предлагат за българите безплатно обучение  в Русия.

В програмата са включени:

 • курсове за повишаване на квалификацията за учители по руски език;
 • презентация на възможностите на програмата за безплатно образование в Руската Федерация;
 • среща с представителите на висшите учебни заведения;
 • тематични лекции, семинари и майсторски класове;
 • презентация на програми за обучение;
 • подписване на споразумения между висши учебни заведения от Русия и висши учебни заведения от България.

За  участие в горепосочените мероприятия следва да изпратите заявка на електронен адрес: [email protected] или да се обадите на тел.: 0884103680.

Моля да информирате заинтересованите учители и ученици от повереното Ви училище.  

Приложения:

 1. Информационно писмо.
 2. Приложение 1- ЗАЯВКА.
 3. Приложение 2 – АНКЕТА.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.10.2019

Окончателни резултати от областния кръг на Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език, проведен на 21.10.2019 г.

Изх. № РУО1-30680/29.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед  № РД 2149/ 27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2019/2020 г. и Регламента за организиране и провеждане на националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език, прилагам Окончателен протокол с резултатите от областния кръг на състезанието.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.10.2019

Конкурс за добри педагогически практики за учители по чужди езици на тема „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“

Изх. № РУО1-30091/22.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2019/2020 г., РУО – София-град организира конкурс за добри педагогически практики за учители по чужди езици на тема „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“. В конкурса могат да участват учители по чужд език, които преподават в държавни, общински и частни училища на територията на област София-град. Педагогическите практики ще бъдат оценявани по регламент, изготвен от комисия, определена със заповед на началника на РУО – София-град.                                               

Моля да уведомите учителите по чужд език в повереното Ви училище за конкурса, като желаещите да се включат, следва да попълнят и изпратят приложената регистрационна форма на следните електронни адреси: [email protected] и [email protected] в срок до 08.11.2019 г.

Приложения:                                                                                                                                                                                                             

1. Регламент на конкурса                                                                                                                                                                                            

2. Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед  № РД02-2339/21.10.2019 г.

на Началника на РУО – София-град/

14.10.2019

Национално състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения за ученици от 7 до 12 клас „Аз мога – тук и сега“

Изх. № РУО1-28590/07.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28359/02.10.2019 г. Ви уведомявам, че за пета поредна година със съдействието на Американски университет в България и РУО – Смолян на 8-10 ноември 2019 г. в гр. Девин ще се проведе Национално състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения за ученици от 7 до 12 клас (дневна форма на обучение) „Аз мога – тук и сега“. Състезанието ще се проведе в три етапа: слушане с разбиране (Диалог), четене с разбиране ( „Провери знанията си“) и създаване на текст („Напиши за себе си за…“). Участието е индивидуално в една от следните възрастови групи: 7-8 клас, 9-10 клас, 11-12 клас. Всеки ученик може да се представи в една или повече езикови категории: Английски език, Немски език, Испански език, Френски език, Руски език и Италиански език.За учителите в състезателния ден са подготвени открити уроци и обучения за иновативни методи на преподаване на чужди езици.

Регистрация, допълнителна информация, регламент и условия  на официалния уеб-сайт: www.AZ-MOGA.bg , тел.: 089/242 6666 и [email protected] .                                                     

Срок за заявка за участие: 14 – 28 октомври 2019 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.10.2019

Стипендии за учители по немски език

Изх. № РУО1-28910/09.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА НЕМСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28855/09.10.2019 г. Ви уведомявам, че Гьоте-институт България предлага квалификационни курсове в Германия за 2020 г. за български учители по немски език. Изборът на подходящата квалификация зависи от необходимостта от квалификация, езиковите, професионалните и техническите предпоставки и целевата група. Стипендиите са предназначени за учители по немски език с постоянен трудов договор от всички степени на училищното образование и от всички видове училища. Крайният срок за кандидатстване е 20 октомври 2019 г.Повече информация за курсовете, както и формулярът за кандидатстване могат да бъдат намерени на сайта на Гьоте-институт България. https://www.goethe.de/ins/bg/bg/spr/unt/for/deu.html

 

Приложение:    1. Ausschreibung 2020 bg.docx                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.10.2019

Национално състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения за ученици от 7 до 12 клас „Аз мога – тук и сега“

Изх. № РУО1-28590/07.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28359/02.10.2019 г. Ви уведомявам, че за пета поредна година със съдействието на Американски университет в България и РУО – Смолян на 8-10 ноември 2019 г. в гр. Девин ще се проведе Национално състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения за ученици от 7 до 12 клас (дневна форма на обучение) „Аз мога – тук и сега“. Състезанието ще се проведе в три етапа: слушане с разбиране (Диалог), четене с разбиране ( „Провери знанията си“) и създаване на текст („Напиши за себе си за…“). Участието е индивидуално в една от следните възрастови групи: 7-8 клас, 9-10 клас, 11-12 клас. Всеки ученик може да се представи в една или повече езикови категории: Английски език, Немски език, Испански език, Френски език, Руски език и Италиански език.За учителите в състезателния ден са подготвени открити уроци и обучения за иновативни методи на преподаване на чужди езици.

Регистрация, допълнителна информация, регламент и условия  на официалния уеб-сайт: www.AZ-MOGA.bg , тел.: 089/242 6666 и [email protected] .                                                        

Срок за заявка за участие: 14 – 28 октомври 2019 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД