Чужд eзик и майчин език

06.03.2018

Провеждане национален кръг на олимпиадата по руски език

 

Изх. № РУО1-5142/06.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

133. СУ, 119. СУ, II АЕГ, I АЕГ, 91. НЕГ, 73. СУ, 32. СУИЧЕ, ПГИЧЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. (Приложение №2) на министъра на образованието и науката за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания, националният кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 17.03.2018 г. от 9:00 часа в СУ „Гео Милев“, бул. „Република“ № 124-а, град Варна. Националният кръг на олимпиадата по руски език е организиран от Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Варна и Средно училище „Гео Милев“, гр. Варна, със съдействието на Община Варна.

Настаняването на участниците е предвидено за 16.03.2018 г. след 14:00 часа в хотел „Черно море“ и в хотел „Аква“ в гр. Варна с договорена цена за нощувка със закуска в двойна стая. При регистрацията придружаващите лица трябва да представят на хартиен носител списък с имената на участниците и личните им данни, както и данни за изпращащото училище за издаване на фактура.

Официалното откриване на националния кръг на олимпиадата по руски език ще се състои на 16.03.2018 г. в зала Пленарна – община Варна от 18:00 ч.

На 16.03.2018 г. за участниците и техните придружители е предвидена вечеря в ресторанта на община Варна след предварителна заявка на стойност 10 лв.

Регистрацията за участие в олимпиадата, както и резервацията за нощувка и вечеря се извършва чрез подаване на заявка от класираните за национален кръг ученици и техните учители, която следва да се изпрати на електронен адрес: olimpiada_re_2018@abv.bg в срок до 09.03.2018 г. (петък).

На 17.03.2018 г. в 8:00 ч. ще бъде осигурен транспорт от хотел „Черно море“ до СУ „Гео Милев“. Участниците в олимпиадата ще се допускат в сградата на СУ „Гео Милев“ срещу документ за самоличност, съгласно изискванията за участие в олимпиадите и състезанията.

Финансовите средства (пътни, дневни и нощувки) на участниците и придружителите са за сметка на изпращащата страна или на самите участници.

За допълнителна информация и съдействие:

Албена Павлова, председател на Националната комисия, директор на СУ „Гео Милев“, гр. Варна, тел. +35952751120, +359879910070.

 

Приложение:

1. Заявка.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.02.2018

Резултати от областен кръг на олимпиадата по руски език

 

          СПИСЪЦИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК,

                                                       ПРОВЕДЕН НА 10.02.2018 Г. В ГРАД СОФИЯ

 

Списъци на учениците с резултатите от областния кръг на олимпиадата по руски език и неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката. Списъците са изготвени съгласно Протокол №1 за резултатите на учениците от състезателните групи, за които не се провежда национален кръг, и Протокол № 2 за резултатите на учениците, които не са предложени за допускане до национален кръг.

 

Приложения: съгласно текста

19.02.2018

IX Национален конкурс за рецитатори на руски език.

 

Изх. № РУО1-4008/16.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация относно IX Национален конкурс за рецитатори на руски език, организиран от сдружение Руски камерен театър със съдействието на представителството на Россътрудничество в България. Подробности за провеждането на конкурса и заявка за участие можете да намерите в приложенията.

Приложения: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

19.02.2018

Фестивал на авторската драматургия и театър на английски език

 

Изх. № РУО1-4005/16.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-3887/15.02.2018 г., Ви информирам, че съгласно заповед № РД09-5411/12.10.2018 г. на министъра на образованието и науката град Ловеч е определен за домакин на националния кръг на Фестивала на авторската драматургия и театър на английски език. Организатори на Фестивала са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – град Ловеч и Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч.

Тържественото откриване на Фестивала ще се състои на 09.03.2018 г. от 18:00 часа в зала „Америка за България“ в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч. За първа възрастова група Фестивалът ще се проведе в Актова зала на Природо-математическа гимназия, ул. „Акад. Урумов“ № 1, гр. Ловеч, а за втора възрастова група – в зала „Америка за България“ в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, ул. „Шишман“ № 7, гр. Ловеч. Закриването на Фестивала и обявяването на наградените ще се състои на 11.03.2018 г. от 10:00 часа в зала „Америка за България“ в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“.

Настаняването на участниците е предвидено за 09.03.2018 г. от 14:00 часа в хотел „Ловеч“, www.hotellovech.com, тел. 0894417705, електронен адрес: info@hotellovech.com, и хотел „Президиум“, www.presidivm.com, тел. 0894417700, електронен адрес: info@presidivm.com. Резервациите се извършват самостоятелно от ръководителите на групите и следва да бъдат направени до 01.03.2018 г. (петък).

Регистрацията за участие в състезанието се извършва чрез предварително подаване на заявка от ръководителите на групите на електронен адрес: m.nikol@abv.bg, в срок до 01.03.2018 г. (петък).

Финансовите средства, необходими за командироване на участниците, са за сметка на заявителите, училищата, общини и други спонсори.

Приложения:

1. Програма.

2. Заявка.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.02.2018

Интерактивна изложба на немски език.

 

Изх. № РУО1-3586/ 12.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация относно интерактивна изложба „Германия – страна на откриватели“, която Гьоте-институт България ще представи от 19 февруари до 07 март 2018 г. в София, ул. „Будапеща“ №1.Изложбата представя световно значими германски открития в областите информатика, енергия, мобилност, комуникация, медицина, оптика и материали. За всяка област са представени експонати, които са обяснени и онагледени чрез снимки и текстове. Филми и аудио-станции допълват експозицията.Изложбата има собствен сайт  http://www.goethe.de/lhr/prj/ede/deindex.htm?wt_sc=erfinderland който предлага допълнителна информация, игри, видеа и разнообразни учебни материали за изучаващите и преподаващите немски език и учебни предмети на немски език. Изложбата е отворена за посещения от ученически класове, като за целта са подготвени рали със задачи и онлайн викторина. За групови посещения е необходимо да подадете предварителна заявка на електронен адрес pv@sofia.goethe.org или на

тел. 02 939 0111.

Приложение:

1. Покана.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-406/ 06.02.2018 г. на началника на РУО – София-град/

07.02.2018

Областен кръг на олимпиадата по италиански език

 

Изх. № РУО1-3014/06.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед  № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за провеждане на олимпиадата по италиански език за учебната 2017/2018 година, областният кръг на олимпиадата по италиански език ще се проведе на 17.02.2018 г. от 9:00 часа в 36. СУ „Максим Горки“, район Красно село, ул. „Пирински проход” № 35.

Олимпиадата е с продължителност 4 астрономически часа.

Класираните за участие ученици следва да се явят в 8:30 ч. в 36. СУ „Максим Горки“ и да заемат местата си в изпитните зали до 8:45 ч.  като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 8:15 ч. за инструктаж.

Приложения: списъци на допуснатите до областен кръг.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.02.2018

Областен кръг на олимпиадата по немски език

 

Изх. № РУО01-3012/06.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед  № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за провеждане на олимпиадата по немски език за учебната 2017/2018 година, областният кръг на олимпиадата по немски език ще се проведе на 17.02.2018 г. от 9:00 часа в 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, район Възраждане, ул. „Позитано” № 26.

Олимпиадата е с продължителност 3 астрономически часа.

Класираните за участие ученици следва да се явят в 8:30 ч. в 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ и да заемат местата си в изпитните зали до 8:45 ч.  като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 8:15 ч. за инструктаж.

Приложения: списъци на допуснатите до областен кръг.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.02.2018

Областен кръг на олимпиадата по френски език

 

Изх. № РУО1-3013/06.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед  № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за провеждане на олимпиадата по френски език за учебната 2017/2018 година, областният кръг на олимпиадата по френски език ще се проведе на 17.02.2018 г. от 9:00 часа в 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, район Средец, бул. „Патриарх Евтимий” № 35.

Олимпиадата е с продължителност 4 астрономически часа.

Класираните за участие ученици следва да се явят в 8:30 ч. в 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ и да заемат местата си в изпитните зали до 8:45 ч.  като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 8:15 ч. за инструктаж.

Приложения: списъци на допуснатите до областен кръг.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.02.2018

Областен кръг на олимпиадата по испански език

 

Изх. № РУО1-3015/06.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед  № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за провеждане на олимпиадата по испански език за учебната 2017/2018 година, областният кръг на олимпиадата по испански език ще се проведе на 17.02.2018 г. от 9:00 часа в 157. ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, район Слатина, ул. „Слатинска” № 35.

Олимпиадата е с продължителност 4 астрономически часа.

Класираните за участие ученици следва да се явят в 8:30 ч. в 157. ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ и да заемат местата си в изпитните зали до 8:45 ч.  като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 8:15 ч. за инструктаж.

Приложения: списъци на допуснатите до областен кръг.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.01.2018

Открита практика в 28. СУ „Алеко Константинов“

Изх. № РУО1-2329/29.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с грипната ваканция Ви уведомявам, че обявената за 31.01.2018г. открита практика в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за 2018 г. ще се проведе в непроменен формат на 14.02.2018 г., от 11:50 ч., в 28. СУ „Алеко Константинов“, бул."Възкресение" № 60, английски език в VIII клас с учител Давор Угрински на тема „Олимпийските игри – преди и сега“.

Моля да информирате учителите от повереното Ви училище и при желание от тяхна страна за участие да създадете условия, без да се нарушава учебния процес. Желаещите да присъстват учители следва да изпратят регистрацията си на електронен адрес rio_nlukanova@abv.bg до 09.02.2018 г.

 

 

Приложения:

1. Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.01.2018

Областен кръг на олимпиадата по руски език

 

Изх. № РУО1-2097/25.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение  на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед  № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламент за провеждане на олимпиадата по руски език за учебната 2017/2018 година, областният кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 10.02.2018 г. от 9:00 часа, с продължителност 2 астрономически часа за ученици от V, VI и VII клас и 3 астрономически часа за ученици от VIII, IX, X, XI и XII клас в 133. СУ „С. А. Пушкин“, район „Средец“, ул. " Цар Иван Шишман " № 1.

Класираните за участие следва да се явят не по-късно от 8:30 ч. в училището домакин, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 8:15 ч. за инструктаж. Относно разпределението на квесторите ще бъде изпратено допълнително писмо на електронните пощи на училищата, които имат участници.

Приложение:

  1. Списъци на класираните за областен кръг по възрастови групи.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.01.2018

Областен кръг на олимпиадата по английски език

 

Изх. № РУО1-2096/25.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение  на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед  № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламент за провеждане на олимпиадата по английски език за учебната 2017/2018 година, областният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 10.02.2018 г. от 14:00 часа, с продължителност 4 астрономически часа, в:

  1. 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, район Възраждане, бул. "Христо Ботев" № 63 – за учениците от VIII клас.
  2. 30. СУ „Братя Миладинови“, район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски“ № 125-А – за учениците от IX клас.
  3. СПГЕ „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ № 46 – за учениците от X клас.
  4. Първа АЕГ, район „Оборище“, бул. „Дондуков” № 60 – за учениците от XI и XII клас.

Класираните за участие следва да се явят не по-късно от 13:30 ч. в съответното училище домакин, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 13:15 ч. за инструктаж. Относно разпределението на квесторите ще бъде изпратено допълнително писмо на електронните пощи на училищата, които имат участници.

Приложение:

  1. Списъци на класираните за областен кръг по възрастови групи.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД