Чужд eзик и майчин език

25.03.2019

ХІХ-ти Национален фестивал на детското и юношеско театрално творчество на руски език „Ние можем всичко“

Изх. № РУО1-7765/22.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че Руски камерен театър, съвместно с Представителството на Россотрудничество в България, организира на 20 април 2019 година в Руския културно-информационен център ХІХ-ти Национален фестивал на детското и юношеско театрално творчество на руски език „Ние можем всичко“. Участниците ще бъдат оценявани в три възрастови групи:

•           от 7 до 11 години;

•           от 11 до 16 години;

•           над 16 години.

Желаещите да участват е необходимо да изпратят приложената по долу заявка на адрес [email protected] и/или [email protected]  в срок до 17.04.2019 г.

За повече информация можете да се обърнете към г-жа Юлия Диханова на тел. 0898-669-460 или на посочените електронни адреси.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.03.2019

Резултати от областния кръг на олимпиадата по немски език

Изх. № РУО1-7512/21.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА НЕМСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по немски език през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 2 с резултатите от разсекретените писмени работи на учениците от VIII до ХII клас от областния кръг на олимпиадата по немски език, които не са предложени от областната комисия за участие в националния кръг или са предложени от областната комисия, но не са допуснати от националната комисия за участие в националния кръг.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.03.2019

Национален кръг на олимпиадата по немски език

Изх. № РУО1-7123/19.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА НЕМСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 година, националният кръг на олимпиадата по немски език ще се проведе в град Бургас.

Националният кръг на олимпиадата по немски език се организира от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - Бургас и НЕГ „Гьоте“ – гр. Бургас, със съдействието на Община Бургас.

Националният кръг на олимпиадата по немски език ще се проведе в периода 29.03.2019 г. – 31.03.2019 г. в НЕГ „Гьоте“ – гр. Бургас с начален час:

  • 08:30 часа за участниците от VIII, IX, X и XI клас;
  • 10:00 часа за участниците от XII клас.

Участниците от VIII, IX, X и XI клас следва да се явят 20 минути преди определения чрез жребий час. Участниците от XII клас следва да заемат местата си в изпитните зали не по-късно от 09:40 часа.

Допускането до участие в националния кръг е възможно само срещу представяне на документ за самоличност или ученическа лична карта.

Официалното откриване на националния кръг на олимпиадата по немски език ще се състои на 29.03.2019 г. от 17:30 часа в Културния дом на нефтохимика – гр. Бургас, пл. „Тройката“ №1.

Във връзка с провеждането на националния кръг на олимпиадата по немски език са договорени преференциални цени с посочения в приложенията хотел. Настаняването в хотела е предвидено за 29.03.2019 г. от 14:00 до 17:00 часа. Ръководителите на участниците е необходимо в срок до 26.03.2019 г. да извършат резервация на електронен адрес [email protected].

За участие в олимпиадата ръководителите на класираните ученици подават в срок до 25.03.2019 г. заявка по образец на електронен адрес [email protected]. При установени несъответствия в имената на учениците, включени в протокола с класираните за национален кръг, публикуван на електронната страница на Министерството на образованието и науката, е необходимо да изпратите съответната корекция до 21.03.2019 г. на адрес [email protected]. В случай че от Вашето училище има участници със специални образователни потребности, моля да напишете какви са необходимостите.

Финансовите средства, необходими за осигуряване на участието в олимпиадата, са за сметка на участниците или изпращащите ги училища.

За допълнителна информация и съдействие моля да се обръщате към г-жа Жанета Димитрова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Бургас, тел. 056/87 49 74, 0879 006 113 и електронен адрес [email protected].

Приложения:

  1. Заявка за участие.
  2. Предварителна програма.
  3. Информация за хотел.
  4. Карта на град Бургас.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.03.2019

Резултати от областния кръг на олимпиадата по испански език

Изх. № РУО1-6770/15.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ИСПАНСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по испански език през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 2 с резултатите от разсекретените писмени работи на учениците от VIII до ХII клас от областния кръг на олимпиадата по испански език, които не са предложени от областната комисия за участие в националния кръг или са предложени от областната комисия, но не са допуснати от националната комисия за участие в националния кръг.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.03.2019

Състезание по английски език и немски език „Уча.се с Интелект“

Изх. № РУО1-6771/15.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5964/11.03.2019 г. Ви информирам, че за втора поредна година „Уча.се“ и езикови училища „Интелект“ организират съвместно езиковото състезание по английски език и немски език „Уча.се с Интелект“. Събитието е единствено по рода си, тъй като в него са включени, както състезание между участниците, така и презентации на специалните гости и кръгла маса за учителите на тема „Иновативни практики в образованието“.

Състезанието ще се проведе между 19 и 21 април 2019 година в „Терра Комплекс“, град Банско. Максималният брой на участниците е 250. За повече информация и за запазване на места за участниците е на разположение имейл адрес [email protected] .

Моля да информирате заинтересованите учители и ученици от повереното Ви училище.  

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.03.2019

Резултати от областния кръг на олимпиадата по френски език

Изх. № РУО1-6537/14.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по френски език през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 2 с резултатите от разсекретените писмени работи на учениците от VIII до ХII клас от областния кръг на олимпиадата по френски език, които не са предложени от областната комисия за участие в националния кръг или са предложени от областната комисия, но не са допуснати от националната комисия за участие в националния кръг.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.03.2019

Резултати от областния кръг на олимпиадата по италиански език

Изх. № РУО1-6682/15.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по италиански език през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 2 с резултатите от разсекретените писмени работи на учениците от VIII до ХII клас от областния кръг на олимпиадата по италиански език, които не са предложени от областната комисия за участие в националния кръг или са предложени от областната комисия, но не са допуснати от националната комисия за участие в националния кръг.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.03.2019

Национален кръг на олимпиадата по испански език

Изх. № РУО1-6686/15.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ИСПАНСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 година, националният кръг на олимпиадата по испански език ще се проведе в град Благоевград.

Националният кръг на олимпиадата по испански език се организира от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - Благоевград и ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“ – гр.Благоевград. Протоколът с класираните за участие в националния кръг на олимпиадата по испански език ученици се намира на електронната страница на Министерството на образованието и науката.

Националният кръг на олимпиадата по испански език ще се проведе на 30.03.2019 г. от 10:00 часа в ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“ – гр. Благоевград, ул. „Марица“ № 4. Допускането до участие в националния кръг е възможно само срещу представяне на документ за самоличност или ученическа лична карта. Регистрацията за участие в олимпиадата се извършва от ръководителите на класираните ученици чрез заявка по образец, която е необходимо да бъде изпратена в срок до 16:00 часа на 25.03.2019 г. на адрес: [email protected].

В програмата е предвидено на 29.03.2019 г. от 16:00 ч. мобилни групи от ученици в униформи от ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“ да придружат участниците в малка разходка до Етнографски комплекс „Вароша“ и до залата за официалното откриване.

Официалното откриване ще се състои на 29.03.2019 г. от 18:00 ч. в залата на  ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“, ул. „Марица“ № 4, град Благоевград.

Ръководителите на класираните ученици самостоятелно извършват резервация в посочените в приложенията хотели към квотата „Участници в Националната олимпиада по испански език“, за която са определени преференциални цени.

Финансовите средства, необходими за осигуряване на участието в олимпиадата, са за сметка на участниците или изпращащите ги училища.

За допълнителна информация и съдействие моля да се обръщате към г-жа Любка Стоименова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Благоевград, тел. 0893/694 262 или на имейл: [email protected].

Приложения:

1.       Заявка за участие.

2.       Програма.

3.       Информация за хотелите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.03.2019

Национален кръг на олимпиадата по френски език

Изх. № РУО1-6418/14.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 година, националният кръг на олимпиадата по френски език ще се проведе в град Плевен.

Националният кръг на олимпиадата по френски език се организира от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - Плевен и ПГПЧЕ – гр. Плевен.

Настаняването на участниците е предвидено на 22.03.2019 г. от 14:00 часа в хотел „Ростов“, ул. „Цар Борис III“ № 2 и в хотел „Балкан“, бул. „Русе“ № 85 в град Плевен. Ръководителите на участниците е необходимо в срок до 19.03.2019 г. да направят резервации в посочените хотели.

За участие в олимпиадата ръководителите на класираните ученици подават до 19.03.2019 г. заявка на имейл адрес [email protected]. При установени несъответствия в имената на учениците, включени в протокола с класираните за национален кръг, е необходимо да изпратите съответната корекция в срок до 15.03.2019 г. на горепосочения имейл адрес. Протоколът с класираните ученици се намира на електронната страница на Министерството на образованието и науката. В случай че от Вашето училище има участници със специални образователни потребности, моля да изпратите на същия адрес информация за съответните необходимости.

Официалното откриване ще се състои на 22.03.2019 г. от 18:00 ч. в зала „Катя Попова“, пл. „Възраждане“ № 4, град Плевен.

Националният кръг на олимпиадата по френски език ще се проведе на 23.03.2019 г. от 10:00 часа в ПГПЧЕ – гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 22. Допуснатите до участие ученици следва да се явят в 09:30 часа в училището домакин. Учениците заемат местата си от 09:30 до 09:45 часа като представят документ за самоличност: лична карта  или ученическа лична карта.

Финансовите средства, необходими за осигуряване на участието в олимпиадата, са за сметка на участниците или изпращащите ги училища.

За допълнителна информация и съдействие моля да се обръщате към г-жа Светослава Илиева, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Плевен, тел. 064/841271, 0878451114, 0883990292.

Приложения:

1.       Заявка за участие.

2.       Програма.

3.       Информация за хотелите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.03.2019

Национален кръг на олимпиадата по английски език

Изх. № РУО1-6419/14.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 година, националният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе в град Хасково.

Националният кръг на олимпиадата по английски език се организира от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - Хасково и ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Хасково. Протоколът с класираните за участие в националния кръг ученици е публикуван на електронната страница на Министерството на образованието и науката.

Настаняването на участниците ще се извърши на 22.03.2019 г. от 14:00 часа в посочените в приложенията хотели. Ръководителите на участниците сами извършват резервациите за нощувки.

Официалното откриване ще се състои на 22.03.2019 г. от 18:00 ч. в ДКТ „Иван Димов“ – гр. Хасково.

Националният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 23.03.2019 г. от 10:00 часа в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Хасково, ул. „Тимок“ № 97. Допуснатите до участие следва да заемат местата си не по-късно от 09:40 часа като представят документ за самоличност: лична карта  или ученическа лична карта.

Финансовите средства, необходими за осигуряването на участието в олимпиадата, са за сметка на участниците или изпращащите ги училища.

За допълнителна информация и съдействие моля да се обръщате към г-жа Румяна Делчева, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Хасково, тел. 038/65 0058, 0879 00 81 94 и на имейл [email protected].

 

Приложения:

1.       Програма.

2.       Информация за хотелите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.03.2019

Национален кръг на олимпиадата по италиански език

Изх. № РУО1-6241/12.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА 105.СУ, 23.СУ, НУККЛИИЕК, ПГИИ „Н. РАЙНОВ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 година, националният кръг на олимпиадата по италиански език ще се проведе на 23.03.2019 г. с начален час 10:00 часа в 105. СУ „Атанас Далчев“, ул. „Св. Пимен Зографски“ № 7.

Олимпиадата е с продължителност 4 астрономически часа.

Участниците следва да се явят в училището домакин не по-късно от 09:30 часа на 23.03.2019 г. Допускането в изпитните зали ще бъде възможно само срещу представяне на документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Регистрацията за участие в олимпиадата се извършва чрез приложената заявка по образец в срок до 18.03.2019 г. на електронен адрес: [email protected].

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.03.2019

Резултати от областния кръг на олимпиадата по английски език

Изх. № РУО1-6043/11.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по английски език през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 2 с резултатите от разсекретените писмени работи на учениците от VIII до ХII клас от областния кръг на олимпиадата по английски език, които не са предложени от областната комисия за участие в националния кръг или са предложени от областната комисия, но не са допуснати от националната комисия за участие в националния кръг.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД