Чужд eзик и майчин език

17.01.2019

Конкурс

Изх. № РУО1-1286/16.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план за учебната 2018/2019 г., РУО – София-град организира конкурс за добри педагогически практики на учители по чужди езици на тема „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“.

Като част от конкурса на 04.02.2019 г., от 10:45 ч., в 4. ОУ "Проф. Джон Атанасов", ул."Тирана" №12, ще бъде проведена открита практика в V клас на тема „Past Simple Irregular Verbs” – учител Борислава Надкова.Моля да уведомите заинтересованите учители и при създадена гъвкава организация на учебния процес да осигурите присъствието им.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.01.2019

Национална олимпиада по руски език

Изх. № РУО1-305/07.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с провеждането на Националната олимпиада по руски език за учебната 2018/2019 година, Ви уведомявам, че можете да получите материалите за провеждане на общинския кръг на 11.01.2019 г. (петък), от 9:00 до 14:00 часа, в РУО – София-град, стая 405.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.12.2018

Състезание

Изх. № РУО1-31944/17.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-31492/12.12.2018 г., Ви уведомявам, че за трета поредна година Американският университет в България организира мултидисциплинарното състезание AUBG MultiTalent Quest за ученици от XI клас. Състезанието се провежда в два кръга. Срокът за кандидатстване за първи кръг е до 31.01.2019 г. Вторият кръг ще се проведе в кампуса на университета в гр. Благоевград в периода 29-31 март 2019 година.

Допълнителна информация за условията на състезанието и регистрацията за участие можете да намерите на адрес: https://www.aubg.edu/quest.

Моля да информирате учениците в поверените Ви училища за възможността да се включат в състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.12.2018

Мултидисциплинарно състезание AUBG MultiTalent Quest за ученици от XI клас

Изх. № РУО1-31944/17.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-31492/12.12.2018г., Ви уведомявам, че за трета поредна година Американският университет в България организира мултидисциплинарното състезание AUBG MultiTalent Quest за ученици от XI клас. Състезанието се провежда в два кръга. Срокът за кандидатстване за първи кръг е до 31.01.2019г. Вторият кръг ще се проведе в кампуса на университета в гр. Благоевград в периода 29-31 март 2019 година.

Допълнителна информация за условията на състезанието и регистрацията за участие можете да намерите на адрес: https://www.aubg.edu/quest.

Моля да информирате учениците в поверените Ви училища за възможността да се включат в състезанието.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.12.2018

Конкурс

Изх. № РУО1-30539/03.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план за учебната 2018/2019 г., РУО – София-град организира конкурс за добри педагогически практики на учители по чужди езици на тема „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“. В конкурса могат да участват учители по чужд език, които преподават в държавни, общински и частни училища на територията на област София-град.

Педагогическите практики ще бъдат оценявани по регламент, изготвен от комисия, определена със заповед на началника на РУО – София-град.

Учителите, желаещи да се включат, следва да попълнят и изпратят приложената регистрационна форма на електронен адрес [email protected] до 15.12.2018 г.

 

Приложения:

  1. Регламент на конкурса.
  2. Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.11.2018

Общински кръг на олимпиадата по руски език

Изх. № РУО1-30112/27.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 година, заповед  № РД 01-409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по руски език за учебната 2018/2019 година, общинският кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 12.01.2019 г. от 14:00 ч.

Общинският кръг се организира и провежда от училищата, в които има ученици, желаещи да участват, при спазване изискванията на регламента. Училищните комисии за организиране и провеждане на олимпиадата и за проверка и оценка се определят със заповед на директора. Изпитните материали се изготвят от комисия, определена със заповед на началника на РУО – София-град.

В срок до 21.12.2018 г. следва да представите в РУО – София-град, стая 405, попълнена заявка за участие, както и декларации за съгласие за публикуване на резултатите на учениците, попълнени от родители/настойници/попечители или от ученици, навършили 16 години.

 

Приложения: 1. Заявка 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.11.2018

Открита практика

Изх. № РУО1-РУО1-30094/27.11.2018 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-29395/19.11.2018 г., Ви уведомявам, че Първа АЕГ организира открита педагогическа практика в VIII клас на тема „Wanting to be someone else is a waste of the person you are“. Откритата практика ще бъде проведена на 13.12.2018 г. (сряда) от 9:40 до 11:00 часа в Актовата зала на училището.

Моля да уведомите заинтересованите учители и при създадена гъвкава организация на учебния процес да осигурите присъствието им.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.11.2018

Oбучение

Изх. № РУО1-29380/19.11.2018 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28961/13.11.2018 г., Ви уведомявам, че Сдружение „Образование без граници“ организира обучения на педагогически специалисти на тема „Инструменти за привлекателно образование“, както следва:

  • за учители по английски език на 1 и 2 декември 2018 г. в гр. София;
  • за учители по математика на 11 и 12 декември 2018 г. в гр. Варна.

Успешно завършилите обучението ще получат удостоверение за един квалификационен кредит.

Повече информация можете да получите от г-жа Розалина Лъскова – изпълнителен директор на тел. 0885226012 и [email protected], както и на електронната страница на сдружението: www.obr.education

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.11.2018

Езикови ваканции – ЛЯТО 2019.

Изх. № РУО1-29114/15.11.2018 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че на 17.11.2018 г. в град София, в Central Park Hotel Sofia, ще бъде представен каталогът за езикови ваканции на Интеграл - ЛЯТО 2019. Пълната програма можете да намерите на www.integral.bg .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.10.2018

Състезание в град Девин „Аз мога – тук и сега“

Изх. № РУО1-26979/22.102018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – Смолян с вх. № РУО1-26858/19.10.2018 г. Ви уведомявам, че от 9 до 11 ноември 2018 г. в град Девин за четвърта поредна година ще се проведе Националното състезание „Аз мога – тук и сега“ по чужди езици, речеви и комуникативни умения за ученици от VII до XII клас. Срокът за заявяване на участниците е 31.10.2018 г.

 

Допълнителна информация, регламент на състезанието, условия за участие, както и регистрационна форма можете да намерите на  www.AZ-MOGA.bg или на тел. 0892 426 666 и 0887 944 437.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.10.2018

Областен кръг на Националното многоезично състезание

Изх. № РУО1-26020/ 11.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01-409/04.10.2018 г.  и заповед № РД 01-413/10.10.2018 г.  на началника на РУО - София-град, областният кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език ще се проведе от 10:00 ч. на 20.10.2018 г. (събота) в:

- 35 СЕУ „Добри Войников“, район „Лозенец“, ул. "Добри Войников" № 16 - за учениците с езикови комбинации НЕ-АЕ, НЕ-РЕ, НЕ-ФЕ, ФЕ-АЕ, ФЕ-ИЕ, ФЕ-РЕ;

- 22 СЕУ „Г.С. Раковски“, район „Триадица“, бул. "Витоша" №134 - за учениците с езикови комбинации АЕ-ИЕ, АЕ-НЕ, АЕ-РЕ, АЕ-ФЕ, ИЕ-АЕ, ИЕ-ФЕ, ИтЕ-АЕ, РЕ-АЕ.

ВАЖНО:

  • В посочените езикови комбинации на първо място е изписан изучаваният първи чужд език, а на второ място – изучаваният втори чужд език.
  • В състезанието могат да участват само ученици, които през учебната 2018/2019 година са в XI клас, изучават посочените езикови комбинации в задължителна подготовка и са включени в заявките за участие, подадени от училищата, в които се обучават.
  • Участниците в състезанието създават текстове на изучавания ВТОРИ чужд език.
  • Участниците следва да заемат местата си в изпитните зали от 9:30 до 9:45 ч. на 20.10.2018 г., като удостоверят самоличността си с лична карта или с ученическа лична карта.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.10.2018

Състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

Изх. № РУО1-26021/11.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. и заповед № РД 01-414/10.10.2018 г. на началника на РУО - София-град, областният кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език ще се проведе на 21.10.2018 г. от 10:00 часа в сградата на РУО – София-град, ул. „Антим I“ № 17, ет. 5, зала 503.

Училищната комисия за всяко училище, провело общински кръг, следва да изпрати протокол от проведеното състезание с предложение за участие в областния кръг на учениците, класирани на първо място в съответната възрастова група, на електронен адрес [email protected] до 15.10.2018 г.

Членовете на Областната комисията следва да се явят на 21.10.2018 г. в РУО – София-град в 09:30 часа, а класираните ученици в 09:45.

Протоколите, които са изпратени след посочения срок, няма да бъдат приети.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД