Чужд eзик и майчин език

06.02.2019

Конкурс

Изх. № РУО1-3120/05.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план за учебната 2018/2019 г., РУО – София-град организира конкурс за добри педагогически практики на учители по чужди езици на тема „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“.

Като част от конкурса на 11.02.2019 г., от 10:45 ч., в 4. ОУ "Проф. Джон Атанасов", ул."Тирана" №12, ще бъде проведена открита практика в V клас на тема „Past Simple Irregular Verbs” – учител Борислава Надкова.Моля да уведомите заинтересованите учители и при създадена гъвкава организация на учебния процес да осигурите присъствието им.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.02.2019

Областен кръг на олимпиадата по английски език

Изх. № РУО1-3021/05.02.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение  на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 година, заповед  № РД 01-32/04.02.2019 г. на началника на РУО – София-град и регламент за провеждане на олимпиадата по английски език за учебната 2018/2019 година, областният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 09.02.2019 г. от 09:00 часа, с продължителност 4 астрономически часа, в:

  1. 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, район Възраждане, бул. "Христо Ботев" № 63 – за учениците от VIII клас.
  2. II АЕГ „Томас Джеферсън“, район „Триадица“, ул. „Траянова врата“ № 26 - за учениците от IX клас.
  3. СПГЕ „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ № 46 – за учениците от X клас.
  4. Първа АЕГ, район „Оборище“, бул. „Дондуков” № 60 – за учениците от XI и XII клас.

Класираните за участие следва да се явят не по-късно от 08:30 ч. в съответното училище домакин, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Следва да уведомите класираните за участие в областния кръг на олимпиадата по руски език ученици.

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 08:15 ч. за инструктаж. Относно разпределението на квесторите ще бъде изпратено допълнително писмо на електронните пощи на училищата, които имат участници.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.02.2019

Областен кръг на олимпиадата по руски език

Изх. № РУО1-3022/05.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение  на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 година, заповед  № РД 01-31/04.02.2019 г. на началника на РУО – София-град и регламент за провеждане на олимпиадата по руски език за учебната 2018/2019 година, областният кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 09.02.2019 г. от 9:00 часа, с продължителност 2 астрономически часа за ученици от V, VI и VII клас и 3 астрономически часа за ученици от VIII, IX, X, XI и XII клас в 133. СУ „С. А. Пушкин“, район „Средец“, ул. " Цар Иван Шишман " № 1.

Класираните за участие следва да се явят не по-късно от 8:30 ч. в училището домакин, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Следва да уведомите класираните за участие в областния кръг на олимпиадата по руски език ученици.

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 8:15 ч. за инструктаж. Относно разпределението на квесторите ще бъде изпратено допълнително писмо на електронните пощи на училищата, които имат участници.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

04.02.2019

Конкурс

Изх. № РУО1-2937/04.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2869/01.02.2019 г., Ви уведомявам, че сдружение „Руски камерен театър“ и Представителството на Россотрудничество в България организират провеждането на X Национален конкурс за рецитатори на руски език, посветен на руските поети Иван Кирилов и Александър Пушкин.

Конкурсът ще се проведе в гр. София в Руския културно-информационен център, на 2 март 2019 г. от 10:30.

Участниците ще бъдат оценявани в три възрастови категории: от  7 до 11 години; от 11 до 15 години и  над 15  години.

Моля да информирате учениците от поверените Ви училища за възможността да се включат в конкурса.

Заявки ще се приемат до 28 февруари 2019 г. на [email protected].

 

Приложение:

1. Заявка.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.01.2019

Състезание

Изх. № РУО1-2613/30.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2523/29.01.2019 г., Ви уведомявам, че на 16 февруари 2019 г. в Американския университет в Благоевград ще се състои церемония по награждаване на победителите в Деветото национално състезание по творческо писане на английски език, в което през месец ноември 2018 година взеха участие над 4500 ученици от 173 училища в цялата страна.

Състезанието по творческо писане на английски език се организира у нас за девета поредна година по инициатива на Фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС“ с подкрепата на Посолството на  САЩ, Американския университет в България и Езиков и тестов център „АВО“. Конкурсът насърчава учениците да използват английския език по забавен начин и най-вече да мислят нестандартно.

В приложените списъци може да видите имената на всички класирани за национално оценяване участници и пълния списък на победителите в състезанието.

Приложения:

1. Списък на класираните участници.

2. Списък на победителите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.01.2019

Състезание

Изх. № РУО1-1792/22.01.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и състезания през учебната 2018/2019 г. и регламента за организиране и провеждане на Фестивала на авторската драматургия и театър на английски език, Ви уведомявам, че областният кръг на Фестивала на авторската драматургия и театър на английски език, ще се проведе на 01.02.2019 г. в 164. ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, ул. „Султан тепе“ № 1 от 10:00 ч.

Заявки за участие се приемат до 28.01.2019 г. на хартиен носител в стая 405 на РУО – София-град.

Приложение:

1.      Регламент.

2.      Заявка за участие.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.01.2019

Ден на отворените врати

Изх. № РУО1-1682/21.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1330/16.01.2019 г., Ви уведомявам, че на 9 февруари 2019 година (събота) Американският университет в България организира в гр.Благоевград „Ден на отворените врати“.

Програмата и регистрация за събитието се извършва на интернет страницата на университета: http://aubg.edu/open-house.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.01.2019

Конкурс

Изх. № РУО1-1286/16.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план за учебната 2018/2019 г., РУО – София-град организира конкурс за добри педагогически практики на учители по чужди езици на тема „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“.

Като част от конкурса на 04.02.2019 г., от 10:45 ч., в 4. ОУ "Проф. Джон Атанасов", ул."Тирана" №12, ще бъде проведена открита практика в V клас на тема „Past Simple Irregular Verbs” – учител Борислава Надкова.Моля да уведомите заинтересованите учители и при създадена гъвкава организация на учебния процес да осигурите присъствието им.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.01.2019

Национална олимпиада по руски език

Изх. № РУО1-305/07.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с провеждането на Националната олимпиада по руски език за учебната 2018/2019 година, Ви уведомявам, че можете да получите материалите за провеждане на общинския кръг на 11.01.2019 г. (петък), от 9:00 до 14:00 часа, в РУО – София-град, стая 405.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.12.2018

Състезание

Изх. № РУО1-31944/17.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-31492/12.12.2018 г., Ви уведомявам, че за трета поредна година Американският университет в България организира мултидисциплинарното състезание AUBG MultiTalent Quest за ученици от XI клас. Състезанието се провежда в два кръга. Срокът за кандидатстване за първи кръг е до 31.01.2019 г. Вторият кръг ще се проведе в кампуса на университета в гр. Благоевград в периода 29-31 март 2019 година.

Допълнителна информация за условията на състезанието и регистрацията за участие можете да намерите на адрес: https://www.aubg.edu/quest.

Моля да информирате учениците в поверените Ви училища за възможността да се включат в състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.12.2018

Мултидисциплинарно състезание AUBG MultiTalent Quest за ученици от XI клас

Изх. № РУО1-31944/17.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-31492/12.12.2018г., Ви уведомявам, че за трета поредна година Американският университет в България организира мултидисциплинарното състезание AUBG MultiTalent Quest за ученици от XI клас. Състезанието се провежда в два кръга. Срокът за кандидатстване за първи кръг е до 31.01.2019г. Вторият кръг ще се проведе в кампуса на университета в гр. Благоевград в периода 29-31 март 2019 година.

Допълнителна информация за условията на състезанието и регистрацията за участие можете да намерите на адрес: https://www.aubg.edu/quest.

Моля да информирате учениците в поверените Ви училища за възможността да се включат в състезанието.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.12.2018

Конкурс

Изх. № РУО1-30539/03.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план за учебната 2018/2019 г., РУО – София-град организира конкурс за добри педагогически практики на учители по чужди езици на тема „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“. В конкурса могат да участват учители по чужд език, които преподават в държавни, общински и частни училища на територията на област София-град.

Педагогическите практики ще бъдат оценявани по регламент, изготвен от комисия, определена със заповед на началника на РУО – София-град.

Учителите, желаещи да се включат, следва да попълнят и изпратят приложената регистрационна форма на електронен адрес [email protected] до 15.12.2018 г.

 

Приложения:

  1. Регламент на конкурса.
  2. Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД