Чужд eзик и майчин език

27.11.2018

Общински кръг на олимпиадата по руски език

Изх. № РУО1-30112/27.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 година, заповед  № РД 01-409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по руски език за учебната 2018/2019 година, общинският кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 12.01.2019 г. от 14:00 ч.

Общинският кръг се организира и провежда от училищата, в които има ученици, желаещи да участват, при спазване изискванията на регламента. Училищните комисии за организиране и провеждане на олимпиадата и за проверка и оценка се определят със заповед на директора. Изпитните материали се изготвят от комисия, определена със заповед на началника на РУО – София-град.

В срок до 21.12.2018 г. следва да представите в РУО – София-град, стая 405, попълнена заявка за участие, както и декларации за съгласие за публикуване на резултатите на учениците, попълнени от родители/настойници/попечители или от ученици, навършили 16 години.

 

Приложения: 1. Заявка 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.11.2018

Открита практика

Изх. № РУО1-РУО1-30094/27.11.2018 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-29395/19.11.2018 г., Ви уведомявам, че Първа АЕГ организира открита педагогическа практика в VIII клас на тема „Wanting to be someone else is a waste of the person you are“. Откритата практика ще бъде проведена на 13.12.2018 г. (сряда) от 9:40 до 11:00 часа в Актовата зала на училището.

Моля да уведомите заинтересованите учители и при създадена гъвкава организация на учебния процес да осигурите присъствието им.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.11.2018

Oбучение

Изх. № РУО1-29380/19.11.2018 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28961/13.11.2018 г., Ви уведомявам, че Сдружение „Образование без граници“ организира обучения на педагогически специалисти на тема „Инструменти за привлекателно образование“, както следва:

  • за учители по английски език на 1 и 2 декември 2018 г. в гр. София;
  • за учители по математика на 11 и 12 декември 2018 г. в гр. Варна.

Успешно завършилите обучението ще получат удостоверение за един квалификационен кредит.

Повече информация можете да получите от г-жа Розалина Лъскова – изпълнителен директор на тел. 0885226012 и [email protected], както и на електронната страница на сдружението: www.obr.education

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.11.2018

Езикови ваканции – ЛЯТО 2019.

Изх. № РУО1-29114/15.11.2018 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че на 17.11.2018 г. в град София, в Central Park Hotel Sofia, ще бъде представен каталогът за езикови ваканции на Интеграл - ЛЯТО 2019. Пълната програма можете да намерите на www.integral.bg .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.10.2018

Състезание в град Девин „Аз мога – тук и сега“

Изх. № РУО1-26979/22.102018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – Смолян с вх. № РУО1-26858/19.10.2018 г. Ви уведомявам, че от 9 до 11 ноември 2018 г. в град Девин за четвърта поредна година ще се проведе Националното състезание „Аз мога – тук и сега“ по чужди езици, речеви и комуникативни умения за ученици от VII до XII клас. Срокът за заявяване на участниците е 31.10.2018 г.

 

Допълнителна информация, регламент на състезанието, условия за участие, както и регистрационна форма можете да намерите на  www.AZ-MOGA.bg или на тел. 0892 426 666 и 0887 944 437.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.10.2018

Областен кръг на Националното многоезично състезание

Изх. № РУО1-26020/ 11.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01-409/04.10.2018 г.  и заповед № РД 01-413/10.10.2018 г.  на началника на РУО - София-град, областният кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език ще се проведе от 10:00 ч. на 20.10.2018 г. (събота) в:

- 35 СЕУ „Добри Войников“, район „Лозенец“, ул. "Добри Войников" № 16 - за учениците с езикови комбинации НЕ-АЕ, НЕ-РЕ, НЕ-ФЕ, ФЕ-АЕ, ФЕ-ИЕ, ФЕ-РЕ;

- 22 СЕУ „Г.С. Раковски“, район „Триадица“, бул. "Витоша" №134 - за учениците с езикови комбинации АЕ-ИЕ, АЕ-НЕ, АЕ-РЕ, АЕ-ФЕ, ИЕ-АЕ, ИЕ-ФЕ, ИтЕ-АЕ, РЕ-АЕ.

ВАЖНО:

  • В посочените езикови комбинации на първо място е изписан изучаваният първи чужд език, а на второ място – изучаваният втори чужд език.
  • В състезанието могат да участват само ученици, които през учебната 2018/2019 година са в XI клас, изучават посочените езикови комбинации в задължителна подготовка и са включени в заявките за участие, подадени от училищата, в които се обучават.
  • Участниците в състезанието създават текстове на изучавания ВТОРИ чужд език.
  • Участниците следва да заемат местата си в изпитните зали от 9:30 до 9:45 ч. на 20.10.2018 г., като удостоверят самоличността си с лична карта или с ученическа лична карта.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.10.2018

Състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

Изх. № РУО1-26021/11.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. и заповед № РД 01-414/10.10.2018 г. на началника на РУО - София-град, областният кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език ще се проведе на 21.10.2018 г. от 10:00 часа в сградата на РУО – София-град, ул. „Антим I“ № 17, ет. 5, зала 503.

Училищната комисия за всяко училище, провело общински кръг, следва да изпрати протокол от проведеното състезание с предложение за участие в областния кръг на учениците, класирани на първо място в съответната възрастова група, на електронен адрес [email protected] до 15.10.2018 г.

Членовете на Областната комисията следва да се явят на 21.10.2018 г. в РУО – София-град в 09:30 часа, а класираните ученици в 09:45.

Протоколите, които са изпратени след посочения срок, няма да бъдат приети.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.10.2018

Състезание - "Речеви и комуникативни умения на английски език"

Изх. № РУО1-25800/08.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образоването и науката, Ви уведомявам, че общинският кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език следва да се проведе до 14.10.2018 г. Мотото за учебната 2018/2019 година е: Technology creates more problems than it solves.

 

Училищната комисия за всяко училище, провело общински кръг, следва да изпрати протокол от проведеното състезание с предложение за участие в областния кръг на учениците, класирани на първо място в съответната възрастова група, на електронен адрес [email protected] до 15.10.2018 г.

 

Регламентът на състезанието остава непроменен.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.10.2018

Годишна конференция на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България

 

Изх. № РУО1-25635/05.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-25530/04.10.2018 г. Ви уведомявам, че от 19 до 21 октомври 2018 г. в град Видин ще се проведе годишната конференция на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България (АПФБ) на тема „Креативността в преподаването на френски език“. Участие могат да вземат учители по и на френски език, както и директори на училища с преподаване на френски език. Разходите за нощувки и транспорт на участниците се поемат от АПФБ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.10.2018

РУО – София-град организира конкурс за добри педагогически практики на учители по чужди езици на тема „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“.

 

Изх. № РУО1-РУО1-25544/04.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план за учебната 2018/2019 г., РУО – София-град организира конкурс за добри педагогически практики на учители по чужди езици на тема „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“. В конкурса могат да участват учители по чужд език, които преподават в държавни, общински и частни училища на територията на област София-град.

Педагогическите практики ще бъдат оценявани по регламент, изготвен от комисия, определена със заповед на началника на РУО – София-град.

Учителите, желаещи да се включат, следва да попълнят и изпратят приложената регистрационна форма на електронен адрес [email protected] до 15.12.2018 г.

Приложения:

  1. Регламент на конкурса.
  2. Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.10.2018

Стипендии

 

Изх. № РУО1-25524/04.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-25381/03.10.2018 г., Ви уведомявам, че Комисия „Фулбрайт” обявява ежегодния конкурс за 10 стипендии в размер до $5,000 всяка за ученици в 11 клас по програмата “Opportunity Funds - Bulgaria” за 2019 г. http://www.fulbright.bg/bg/obrazovatelni-deynosti/konsultantska-deiynost/opportunity-funds-bulgaria/.

Програмата се финансира изцяло от Правителството на САЩ (Бюрото за образователни и културни дейности към Държавния департамент на САЩ) и Американското посолство в България и се осъществява от Консултантския център EducationUSA при Комисия „Фулбрайт”.Крайният срок за подаване на документи онлайн е 2 януари 2019 г.Повече информация и документи за участие в конкурса можете да намерите на сайта на Комисия „Фулбрайт” http://www.fulbright.bg/bg/obrazovatelni-deynosti/konsultantska-deiynost/opportunity-funds-bulgaria/ или на телефони: 02/981 6830  и 0898/823 329, Снежана Тенева, консултант за висше образование в САЩ. 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.09.2018

Национално многоезично състезание

 

Изх. № РУО1-24678/26.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2018/2019 година, областният кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език ще се проведе на 20.10.2018 г. Училищата,  желаещи да участват в състезанието, е необходимо да заявят това в срок до 17:00 ч. на 5 октомври 2018 година по електронен път на адрес [email protected] като изпратят трите имена на участниците, разпределени по езикови комбинации, както и копия на декларации от родители/настойници/попечители или от ученици, навършили 16 години, в които е изразено несъгласие за публикуване на резултати и лични данни. Всяко училище, заявило участие, е необходимо да осигури един член на комисията за засекретяване, както и по един квестор на всеки до седем участници от езикова комбинация. Списъците с трите имена и длъжността на членовете на комисията за засекретяване и на квесторите трябва да бъдат изпратени на посочения по-горе електронен адрес в същия срок.

Училищата домакини на състезанието ще бъдат обявени след обобщаване на заявките за участие.

ВАЖНО:

  • В състезанието могат да вземат участие само ученици, които през учебната 2018/2019 година са в XI клас и изучават в училище чуждите езици според определените в регламента на състезанието езикови комбинации.
  • Участниците в състезанието създават текстове на изучавания ВТОРИ чужд език.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД