Чужд eзик и майчин език

21.03.2018

Национален кръг на олимпиадата по испански език

 

Изх. № РУО1-6602/21.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. (Приложение №2) на министъра на образованието и науката за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания, националният кръг на олимпиадата по испански език ще се проведе на 31.03.2018 г. в Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, град Велико Търново. Националният кръг се организира от Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Велико Търново , ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново, със съдействието на Община Велико Търново.

Заявки за регистрация за участие в олимпиадата, както и  правилното изписване на име на участник, в случай на установена грешка, следва да се изпратят на електронен адрес: [email protected], в срок до 23.03.2018 г.

При наличие на участници със специални образователни потребности, моля в същия срок да изпратите информация какви точно са потребностите и необходимостите.

Официалното откриване на националния кръг на олимпиадата по испански език ще се състои на 30.03.2018 г. от 17:00 часа в залата на община Велико Търново, площад „Майка България“ № 2.

Националният кръг на олимпиадата започва на 31.03.2018 г. в 10:00 часа в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров, ул. „Славянска“ № 2, гр. Велико Търново. Участниците ще бъдат допускани в училището срещу документ за самоличност и следва да заемат местата си в залите до 9:30 часа.

Паралелно с работата на състезателните групи на 31.03.2018 г. от 10:30 до 11:00 часа ще се проведе среща с ръководителите на учениците и членовете на националната комисия в учителската стая на училището.

Във връзка с провеждането на националния кръг на олимпиадата са договорени преференциални цени за нощувка със закуска в двойна стая в Интерхотел Велико Търново, ул. „Александър Пенчев“ № 2 и хотел „Аквая“, ул. „Любен Каравелов“ № 40. Ръководителите сами извършват резервацията в хотелите, в срок до 23.03.2018 г. Настаняването на участниците е предвидено за 30.03.2018 г. (петък) от 13:00 часа. При регистрацията е необходимо да се представят на хартиен носител списък с имената на участниците и личните им данни, както и данните на изпращащото училище за издаване на фактура.

Финансовите средства (пътни, дневни и нощувки) на участниците и придружителите им са за сметка на изпращащата страна или на самите участници.

За повече информация можете да се обръщате към Вера Петрова – старши експерт по чужд език и по майчин език в Регионално управление на образованието – Велико Търново на тел.: 062/616320 и на електронен адрес: [email protected].

 

Приложения:

1. Списък с допуснатите до национален кръг ученици.

2. Информация за хотелите.

3. Заявка за участие.

4. Предварителна програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.03.2018

Конкурс

 

Изх. № РУО1-6499/20.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5915/14.03.2018 г., Ви уведомявам, че от 2007 година Първа езикова гимназия - гр. Варна, провежда съвместно с Фондация „Българска памет" ежегоден литературен конкурс за създаване на авторски художествени текстове на английски и немски език. Конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН и е финансово подпомогнат от Община Варна. Право на участие в него имат ученици от цялата страна в гимназиална училищна степен.

Тема на конкурса за 2018 е "ЦВЯТ". Конкурсните материали следва да се изпратят не по-късно от 07.05.2018 г. (важи датата на пощенското клеймо) на пощенския адрес на организатора.

Първа езикова гимназия - за КОНКУРС 2018, ул. „Подвис” № 29, гр. Варна, п.к. 9010

Статутът и формулярът за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на организаторите: http://1eg.eu/.

Повече информация ще получите на електронен адрес: [email protected]  и тел.: +359 52/ 301 235; 303-785

Приложения:

1. Покана.

2. Формуляр.

3. Статут.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.03.2018

27.Национална конференция на учителите по немски език в България.

Изх. № РУО1-6455/20.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА  НЕМСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация относно 27-та Национална конференция на учителите по немски език в България, организирана от Дружеството на преподавателите по немски език в България и ЕГ „Гьоте“ – Бургас,  под патронажа на посланика на Конфедерация Швейцария, г-н Денис Кнобел, и в сътрудничество с Министерството на образованието и науката, Департамента за информация и усъвършенстване на учители към Тракийски университет – Стара Загора, Гьоте Институт – София и Фондация „Ханс Зайдел“. Конференцията ще се проведе в периода 13.04.-15.04.2018 г. в град Бургас. Подробна информация, както и условията за участие можете да намерите в приложенията.

Приложения: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.03.2018

Областен кръг на олимпиадата по немски език

СПИСЪЦИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК, ПРОВЕДЕН НА 17 ФЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА В ГРАД СОФИЯ

 

Списъци на учениците с резултатите от областния кръг на олимпиадата по немски език и неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката. Списъците са изготвени съгласно Протокол № 2 за резултатите на учениците, които не са допуснати до национален кръг.

 

Приложения: съгласно текста

15.03.2018

Национален кръг на олимпиадата по френски език

 

Изх. № РУО1-5995/ 15.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

9.ФЕГ, 18.СУ, 23.СУ, 35.СУ, 133.СУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Съгласно заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, националният кръг на олимпиадата по френски език, ще се проведе на 24.03.2018 г. от 10.00 ч. във ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери", гр. Пловдив, ул. „Вук  Караджич" № 13а.

Националният кръг на олимпиадата по френски език се организира от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - Пловдив и ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери".

Официалното откриване ще се състои 23.03.2018 г. от 17:30 ч. в зала „Пълдин" на Парк-хотел „Санкт Петербург".

Във връзка с провеждането на националния кръг на олимпиадата по френски език са договорени преференциални цени за участници, ръководители и придружители в Парк -хотел „Санкт Петербург", бул."България" № 97. Настаняването в хотела ще се извърши на 23.03.2018 г. от 14.00 до 17.00 ч. Ръководителите на групите сами извършват резервациите в хотела на електронна поща: [email protected] в срок до 20.03.2018 г. ( Участниците могат да потърсят и други хотели за настаняване).

Допускането до участие в олимпиадата е възможно само срещу представяне на документ за самоличност или ученическа карта.

Моля, в случай на установена грешка в изписването на имената и/или класовете на участниците, класирани за националния кръг, да посочите правилното изписване на имейл: [email protected] в срок до 16.03.2018 г.

Регистрацията за участие в олимпиадата се извършва чрез заявки по образец, които е необходимо да изпратите в срок до 20.03.2018 г. на електронна поща: [email protected] (с копие до [email protected]).

Финансовите средства, необходими за осигуряването на участието в олимпиадата, са за сметка на участниците или изпращащите ги училища.

За допълнителна информация и съдействие моля да се обръщате към Петя Катранджиева, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Пловдив, тел. 0889 404 640 и електронна поща: [email protected]

 

Приложения:

1.       Формуляр на заявка за участие.

2.       Предварителна програма на олимпиадата.

3.       Информация за настаняването в Парк - хотел „Санкт Петербург".

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

15.03.2018

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК, ПРОВЕДЕН НА 17.02.2018 Г. В ГРАД СОФИЯ

 

Списък на учениците с резултатите от областния кръг на олимпиадата по френски език и неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката. Списъкът е изготвен съгласно Протокол № 2 за резултатите на учениците, които не са предложени за допускане до национален кръг.

 

Приложения: съгласно текста

 

14.03.2018

Национален кръг на олимпиадата по италиански език

 

Изх. № РУО1-5778/ 13.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

105.СУ, 23.СУ, 36.СУ, НУККЛИИЕК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, националният кръг на олимпиадата по италиански език ще се проведе на 24.03.2018 г. с начален час 10:00 часа в 105. СУ „Атанас Далчев“, ул. „Св. Пимен Зографски“ № 7.

Олимпиадата е с продължителност 4 астрономически часа.

Участниците следва да се явят в училището домакин не по-късно от 09:30 часа на 24.03.2018 г. Допускането в изпитните зали ще бъде възможно само срещу представяне на документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Регистрацията за участие в олимпиадата се извършва чрез приложената заявка по образец в срок до 20.03.2018 г. на електронен адрес: [email protected].

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.03.2018

Областен кръг на олимпиадата по италиански език

 

 

                                       РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК,

                                                                       ПРОВЕДЕН НА 17.02.2018 Г. В ГРАД СОФИЯ

Списък на учениците с резултатите от областния кръг на олимпиадата по италиански език и неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката. Списъкът е изготвен съгласно Протокол № 2 за резултатите на учениците, които не са предложени за допускане до национален кръг.

 

Приложения: съгласно текста

13.03.2018

Национален кръг на олимпиадата по немски език

 

Изх. № РУО1-5742/ 13.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

91.НЕГ И ЧНГ “ЕРИХ КЕСТНЕР“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, националният кръг на олимпиадата по немски език, ще се проведе в периода 16.03. - 18.03.2018 г. в град Благоевград.

Националният кръг на олимпиадата по немски език се организира от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - Благоевград и ЕГ „Акад. Людмил Стоянов", със съдействието на Югозападен университет „Неофит Рилски".

Официалното откриване ще се състои на 16.03.2018 г. от 18:00 ч. в аулата на Университетски център „Бачиново“. Комплексът се намира на 3 км от центъра на Благоевград, в близост до парк  „Бачиново“. За участниците са подсигурени нощувки с пълен пансион. На същото място ще се проведе  и олимпиадата с начален час на 17.03.2018 г.:

  • 08:30 ч. за VIII, IX, X и XI клас;
  • 10:00 ч. за XII клас.

Допускането на участниците в националния кръг е възможно само срещу представяне на документ за самоличност: лична карта  или ученическа лична карта.

Регистрацията за участие в олимпиадата се извършва чрез заявки по образец, които е необходимо да изпратите в срок до 16.00 часа на 14.03.2018 г. на електронна поща: [email protected].

Финансовите средства, необходими за осигуряването на участието в олимпиадата, са за сметка на участниците или изпращащите ги училища.

За допълнителна информация и съдействие моля да се обръщате към Любка Стоименова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Благоевград, тел. 0893 694 262 или имейл: [email protected].

Приложения:

  1. Формуляр на заявка за участие.
  2. Програма.
  3. Информация за Университетски център „Бачиново".

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.03.2018

Открита педагогическа практика в Първа английска езикова гимназия

 

Изх. № РУО1-5361/ 07.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 14 март 2018 г. от 10:50 ч. в кабинет 216 на Първа английска езикова гимназия ще се проведе открита педагогическа практика на тема „The Beauty of Nature and the Impact that Man has on it“. Откритата практика, в хода на която ще бъдат представени интерактивни методи в чуждоезиковото обучение, ще се осъществи от учителите по английски език г-жа Антония Краева и г-н Никос Филипу и ученици от IX клас.

Моля да информирате учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.03.2018

Провеждане национален кръг на олимпиадата по руски език

 

Изх. № РУО1-5142/06.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

133. СУ, 119. СУ, II АЕГ, I АЕГ, 91. НЕГ, 73. СУ, 32. СУИЧЕ, ПГИЧЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. (Приложение №2) на министъра на образованието и науката за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания, националният кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 17.03.2018 г. от 9:00 часа в СУ „Гео Милев“, бул. „Република“ № 124-а, град Варна. Националният кръг на олимпиадата по руски език е организиран от Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Варна и Средно училище „Гео Милев“, гр. Варна, със съдействието на Община Варна.

Настаняването на участниците е предвидено за 16.03.2018 г. след 14:00 часа в хотел „Черно море“ и в хотел „Аква“ в гр. Варна с договорена цена за нощувка със закуска в двойна стая. При регистрацията придружаващите лица трябва да представят на хартиен носител списък с имената на участниците и личните им данни, както и данни за изпращащото училище за издаване на фактура.

Официалното откриване на националния кръг на олимпиадата по руски език ще се състои на 16.03.2018 г. в зала Пленарна – община Варна от 18:00 ч.

На 16.03.2018 г. за участниците и техните придружители е предвидена вечеря в ресторанта на община Варна след предварителна заявка на стойност 10 лв.

Регистрацията за участие в олимпиадата, както и резервацията за нощувка и вечеря се извършва чрез подаване на заявка от класираните за национален кръг ученици и техните учители, която следва да се изпрати на електронен адрес: [email protected] в срок до 09.03.2018 г. (петък).

На 17.03.2018 г. в 8:00 ч. ще бъде осигурен транспорт от хотел „Черно море“ до СУ „Гео Милев“. Участниците в олимпиадата ще се допускат в сградата на СУ „Гео Милев“ срещу документ за самоличност, съгласно изискванията за участие в олимпиадите и състезанията.

Финансовите средства (пътни, дневни и нощувки) на участниците и придружителите са за сметка на изпращащата страна или на самите участници.

За допълнителна информация и съдействие:

Албена Павлова, председател на Националната комисия, директор на СУ „Гео Милев“, гр. Варна, тел. +35952751120, +359879910070.

 

Приложение:

1. Заявка.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.02.2018

Резултати от областен кръг на олимпиадата по руски език

 

          СПИСЪЦИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК,

                                                       ПРОВЕДЕН НА 10.02.2018 Г. В ГРАД СОФИЯ

 

Списъци на учениците с резултатите от областния кръг на олимпиадата по руски език и неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката. Списъците са изготвени съгласно Протокол №1 за резултатите на учениците от състезателните групи, за които не се провежда национален кръг, и Протокол № 2 за резултатите на учениците, които не са предложени за допускане до национален кръг.

 

Приложения: съгласно текста