Чужд eзик и майчин език

29.06.2018

Семинар

Изх. № РУО1-16886/29.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо, постъпило в РУО – София-град по електронна поща, Ви уведомявам, че Руският център на Варненския свободен университет  „Черноризец Храбър“ Ви кани за участие в Квалификационен семинар за русисти на тема „Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд“. Семинарът ще се проведе на 12.08.2018 г. в гр. Варна. Срокът за подаване на заявки е 15.07.2018 г.

 

Приложения:

1. Покана.

2. Заявка.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.06.2018

Лятна академия за учители по немски език.

Изх. № РУО1-15684/ 18.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА  НЕМСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация относно ежегодната „Лятна академия за учители по немски език“, която ще се проведе в периода 27.-31.08.2018 г. в град Варна. Подробности можете да намерите в приложението.

Приложения: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.05.2018

Семинар за учители по френски език.

Изх. № РУО1-12782/ 21.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА  ФРЕНСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация относно семинар за учители по френски език, който ще се проведе на 30.05.2018 г. Подробности за семинара можете да намерите в приложението.

Приложения: съгласно текста

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.05.2018

Четвърта международна среща на учителите и специализиралите в СССР и Русия

 

Изх. № РУО1-11152/10.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-10984/08.05.2018 г., Ви информирам, че Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД и  Фондация „Славяни“ организират Среща на дружбата – Четвърта международна среща на учителите и специализиралите в СССР и Русия. На срещата са поканени за участие представители на 80 страни от цял свят. От руска страна ще участват представители на повече от 20 руски висши учебни заведения и бизнес организации. Срещата е посветена на 140-годишнината от Освобождението на България от османско иго и възстановяването на българската държавност и ще се проведе под патронажа на Президента на Република България – г-н Румен Радев.

Моля да информирате желаещите да вземат участие учители от поверените Ви училища.

Приложение:

1. Програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.04.2018

Среща на преподавателите по испански език - 2018 г.

Изх. № РУО1-8824/17.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Институт Сервантес в сътрудничество с отдел „Образование“ към Посолството на Испания и Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ организира и тази година „Среща на преподавателите по испански език - 2018“, която ще се състои на 21 април (събота) със следната програма:

http://sofia.cervantes.es/bg/kursove_ispanski/prepodavateli_ispanski/kursove_prepodavateli_ispanski.htm

Можете да следите и новините, свързани със срещата, на фейсбук страницата „Profesores de español en Bulgaria“: https://www.facebook.com/Profesores-de-espa%C3%B1ol-en-Bulgaria-1158876440816844/

Моля да информирате учителите по испански език в поверените Ви училища за възможността да вземат участие в срещата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.03.2018

Тренинг-семинар на тема „Изготвяне на годишно тематично разпределение и планиране на учебния процес по чужд език – в помощ на младите учители“.

 

Изх. № РУО1-7346/ 28.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/2018 година Ви уведомявам, че на 25.04.2018 г. (сряда) от 10:00 часа и от 14:00 часа в 18. СУ „Уилям Гладстон“, ул. „Пиротска“ № 68, ще се проведе тренинг-семинар на тема „Изготвяне на годишно тематично разпределение и планиране на учебния процес по чужд език – в помощ на младите учители“. Тренинг-семинарът е насочен към учители по чужди езици с до две години педагогически стаж.

Моля да информирате учителите по чужди езици в повереното Ви училище и да съдействате за присъствието им, без да се нарушава учебният процес. Необходимо е желаещите учители да попълнят приложената регистрационна форма и да я изпратят на електронна поща: [email protected] до 16.04.2018 г.

Приложения:

1. Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.03.2018

ХVІII-ти Национален фестивал на детското и юношеско театрално творчество на руски език „Ние можем всичко“

 

Изх. № РУО1-6692/22.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-6637/22.03.2018 г., Ви уведомявам, че Руският камерен театър съвместно с Представителството на Россотрудничество в България организират ХVІII-ти Национален фестивал на детското и юношеско театрално творчество на руски език „Ние можем всичко“. Във фестивала могат да се включат театрални трупи от столичните училища, които имат в своя репертоар постановки на руски език (откъси от пиеси, драматизации по разкази, приказки, стихове и басни, сценки от руски автори, др.).

Събитието ще се проведе в Руския културно-информационен център в гр. София на 28 април 2018 г.

Трупите ще бъдат оценявани в три възрастови категории:

·         от 7 до 11 години;

·         от 11 до 16 години;

·         над 16 години.

Заявките за участие ще се приемат до 25 април 2017 г. на електронен адрес: [email protected]  

Телефон за контакти: 0898669460.

Приложения:

1. Заявка.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.03.2018

Национален кръг на олимпиадата по испански език

 

Изх. № РУО1-6602/21.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. (Приложение №2) на министъра на образованието и науката за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания, националният кръг на олимпиадата по испански език ще се проведе на 31.03.2018 г. в Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, град Велико Търново. Националният кръг се организира от Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Велико Търново , ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново, със съдействието на Община Велико Търново.

Заявки за регистрация за участие в олимпиадата, както и  правилното изписване на име на участник, в случай на установена грешка, следва да се изпратят на електронен адрес: [email protected], в срок до 23.03.2018 г.

При наличие на участници със специални образователни потребности, моля в същия срок да изпратите информация какви точно са потребностите и необходимостите.

Официалното откриване на националния кръг на олимпиадата по испански език ще се състои на 30.03.2018 г. от 17:00 часа в залата на община Велико Търново, площад „Майка България“ № 2.

Националният кръг на олимпиадата започва на 31.03.2018 г. в 10:00 часа в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров, ул. „Славянска“ № 2, гр. Велико Търново. Участниците ще бъдат допускани в училището срещу документ за самоличност и следва да заемат местата си в залите до 9:30 часа.

Паралелно с работата на състезателните групи на 31.03.2018 г. от 10:30 до 11:00 часа ще се проведе среща с ръководителите на учениците и членовете на националната комисия в учителската стая на училището.

Във връзка с провеждането на националния кръг на олимпиадата са договорени преференциални цени за нощувка със закуска в двойна стая в Интерхотел Велико Търново, ул. „Александър Пенчев“ № 2 и хотел „Аквая“, ул. „Любен Каравелов“ № 40. Ръководителите сами извършват резервацията в хотелите, в срок до 23.03.2018 г. Настаняването на участниците е предвидено за 30.03.2018 г. (петък) от 13:00 часа. При регистрацията е необходимо да се представят на хартиен носител списък с имената на участниците и личните им данни, както и данните на изпращащото училище за издаване на фактура.

Финансовите средства (пътни, дневни и нощувки) на участниците и придружителите им са за сметка на изпращащата страна или на самите участници.

За повече информация можете да се обръщате към Вера Петрова – старши експерт по чужд език и по майчин език в Регионално управление на образованието – Велико Търново на тел.: 062/616320 и на електронен адрес: [email protected].

 

Приложения:

1. Списък с допуснатите до национален кръг ученици.

2. Информация за хотелите.

3. Заявка за участие.

4. Предварителна програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.03.2018

Конкурс

 

Изх. № РУО1-6499/20.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5915/14.03.2018 г., Ви уведомявам, че от 2007 година Първа езикова гимназия - гр. Варна, провежда съвместно с Фондация „Българска памет" ежегоден литературен конкурс за създаване на авторски художествени текстове на английски и немски език. Конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН и е финансово подпомогнат от Община Варна. Право на участие в него имат ученици от цялата страна в гимназиална училищна степен.

Тема на конкурса за 2018 е "ЦВЯТ". Конкурсните материали следва да се изпратят не по-късно от 07.05.2018 г. (важи датата на пощенското клеймо) на пощенския адрес на организатора.

Първа езикова гимназия - за КОНКУРС 2018, ул. „Подвис” № 29, гр. Варна, п.к. 9010

Статутът и формулярът за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на организаторите: http://1eg.eu/.

Повече информация ще получите на електронен адрес: [email protected]  и тел.: +359 52/ 301 235; 303-785

Приложения:

1. Покана.

2. Формуляр.

3. Статут.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.03.2018

27.Национална конференция на учителите по немски език в България.

Изх. № РУО1-6455/20.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА  НЕМСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация относно 27-та Национална конференция на учителите по немски език в България, организирана от Дружеството на преподавателите по немски език в България и ЕГ „Гьоте“ – Бургас,  под патронажа на посланика на Конфедерация Швейцария, г-н Денис Кнобел, и в сътрудничество с Министерството на образованието и науката, Департамента за информация и усъвършенстване на учители към Тракийски университет – Стара Загора, Гьоте Институт – София и Фондация „Ханс Зайдел“. Конференцията ще се проведе в периода 13.04.-15.04.2018 г. в град Бургас. Подробна информация, както и условията за участие можете да намерите в приложенията.

Приложения: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.03.2018

Областен кръг на олимпиадата по немски език

СПИСЪЦИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК, ПРОВЕДЕН НА 17 ФЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА В ГРАД СОФИЯ

 

Списъци на учениците с резултатите от областния кръг на олимпиадата по немски език и неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката. Списъците са изготвени съгласно Протокол № 2 за резултатите на учениците, които не са допуснати до национален кръг.

 

Приложения: съгласно текста

15.03.2018

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК, ПРОВЕДЕН НА 17.02.2018 Г. В ГРАД СОФИЯ

 

Списък на учениците с резултатите от областния кръг на олимпиадата по френски език и неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката. Списъкът е изготвен съгласно Протокол № 2 за резултатите на учениците, които не са предложени за допускане до национален кръг.

 

Приложения: съгласно текста