Чужд eзик и майчин език

19.02.2018

IX Национален конкурс за рецитатори на руски език.

 

Изх. № РУО1-4008/16.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация относно IX Национален конкурс за рецитатори на руски език, организиран от сдружение Руски камерен театър със съдействието на представителството на Россътрудничество в България. Подробности за провеждането на конкурса и заявка за участие можете да намерите в приложенията.

Приложения: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

19.02.2018

Фестивал на авторската драматургия и театър на английски език

 

Изх. № РУО1-4005/16.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-3887/15.02.2018 г., Ви информирам, че съгласно заповед № РД09-5411/12.10.2018 г. на министъра на образованието и науката град Ловеч е определен за домакин на националния кръг на Фестивала на авторската драматургия и театър на английски език. Организатори на Фестивала са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – град Ловеч и Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч.

Тържественото откриване на Фестивала ще се състои на 09.03.2018 г. от 18:00 часа в зала „Америка за България“ в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч. За първа възрастова група Фестивалът ще се проведе в Актова зала на Природо-математическа гимназия, ул. „Акад. Урумов“ № 1, гр. Ловеч, а за втора възрастова група – в зала „Америка за България“ в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, ул. „Шишман“ № 7, гр. Ловеч. Закриването на Фестивала и обявяването на наградените ще се състои на 11.03.2018 г. от 10:00 часа в зала „Америка за България“ в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“.

Настаняването на участниците е предвидено за 09.03.2018 г. от 14:00 часа в хотел „Ловеч“, www.hotellovech.com, тел. 0894417705, електронен адрес: [email protected], и хотел „Президиум“, www.presidivm.com, тел. 0894417700, електронен адрес: [email protected]. Резервациите се извършват самостоятелно от ръководителите на групите и следва да бъдат направени до 01.03.2018 г. (петък).

Регистрацията за участие в състезанието се извършва чрез предварително подаване на заявка от ръководителите на групите на електронен адрес: [email protected], в срок до 01.03.2018 г. (петък).

Финансовите средства, необходими за командироване на участниците, са за сметка на заявителите, училищата, общини и други спонсори.

Приложения:

1. Програма.

2. Заявка.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.02.2018

Интерактивна изложба на немски език.

 

Изх. № РУО1-3586/ 12.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация относно интерактивна изложба „Германия – страна на откриватели“, която Гьоте-институт България ще представи от 19 февруари до 07 март 2018 г. в София, ул. „Будапеща“ №1.Изложбата представя световно значими германски открития в областите информатика, енергия, мобилност, комуникация, медицина, оптика и материали. За всяка област са представени експонати, които са обяснени и онагледени чрез снимки и текстове. Филми и аудио-станции допълват експозицията.Изложбата има собствен сайт  http://www.goethe.de/lhr/prj/ede/deindex.htm?wt_sc=erfinderland който предлага допълнителна информация, игри, видеа и разнообразни учебни материали за изучаващите и преподаващите немски език и учебни предмети на немски език. Изложбата е отворена за посещения от ученически класове, като за целта са подготвени рали със задачи и онлайн викторина. За групови посещения е необходимо да подадете предварителна заявка на електронен адрес [email protected] или на

тел. 02 939 0111.

Приложение:

1. Покана.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-406/ 06.02.2018 г. на началника на РУО – София-град/

07.02.2018

Областен кръг на олимпиадата по италиански език

 

Изх. № РУО1-3014/06.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед  № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за провеждане на олимпиадата по италиански език за учебната 2017/2018 година, областният кръг на олимпиадата по италиански език ще се проведе на 17.02.2018 г. от 9:00 часа в 36. СУ „Максим Горки“, район Красно село, ул. „Пирински проход” № 35.

Олимпиадата е с продължителност 4 астрономически часа.

Класираните за участие ученици следва да се явят в 8:30 ч. в 36. СУ „Максим Горки“ и да заемат местата си в изпитните зали до 8:45 ч.  като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 8:15 ч. за инструктаж.

Приложения: списъци на допуснатите до областен кръг.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.02.2018

Областен кръг на олимпиадата по немски език

 

Изх. № РУО01-3012/06.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед  № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за провеждане на олимпиадата по немски език за учебната 2017/2018 година, областният кръг на олимпиадата по немски език ще се проведе на 17.02.2018 г. от 9:00 часа в 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, район Възраждане, ул. „Позитано” № 26.

Олимпиадата е с продължителност 3 астрономически часа.

Класираните за участие ученици следва да се явят в 8:30 ч. в 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ и да заемат местата си в изпитните зали до 8:45 ч.  като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 8:15 ч. за инструктаж.

Приложения: списъци на допуснатите до областен кръг.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.02.2018

Областен кръг на олимпиадата по френски език

 

Изх. № РУО1-3013/06.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед  № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за провеждане на олимпиадата по френски език за учебната 2017/2018 година, областният кръг на олимпиадата по френски език ще се проведе на 17.02.2018 г. от 9:00 часа в 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, район Средец, бул. „Патриарх Евтимий” № 35.

Олимпиадата е с продължителност 4 астрономически часа.

Класираните за участие ученици следва да се явят в 8:30 ч. в 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ и да заемат местата си в изпитните зали до 8:45 ч.  като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 8:15 ч. за инструктаж.

Приложения: списъци на допуснатите до областен кръг.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.02.2018

Областен кръг на олимпиадата по испански език

 

Изх. № РУО1-3015/06.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед  № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за провеждане на олимпиадата по испански език за учебната 2017/2018 година, областният кръг на олимпиадата по испански език ще се проведе на 17.02.2018 г. от 9:00 часа в 157. ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, район Слатина, ул. „Слатинска” № 35.

Олимпиадата е с продължителност 4 астрономически часа.

Класираните за участие ученици следва да се явят в 8:30 ч. в 157. ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ и да заемат местата си в изпитните зали до 8:45 ч.  като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 8:15 ч. за инструктаж.

Приложения: списъци на допуснатите до областен кръг.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.01.2018

Открита практика в 28. СУ „Алеко Константинов“

Изх. № РУО1-2329/29.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с грипната ваканция Ви уведомявам, че обявената за 31.01.2018г. открита практика в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за 2018 г. ще се проведе в непроменен формат на 14.02.2018 г., от 11:50 ч., в 28. СУ „Алеко Константинов“, бул."Възкресение" № 60, английски език в VIII клас с учител Давор Угрински на тема „Олимпийските игри – преди и сега“.

Моля да информирате учителите от повереното Ви училище и при желание от тяхна страна за участие да създадете условия, без да се нарушава учебния процес. Желаещите да присъстват учители следва да изпратят регистрацията си на електронен адрес [email protected] до 09.02.2018 г.

 

 

Приложения:

1. Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.01.2018

Областен кръг на олимпиадата по руски език

 

Изх. № РУО1-2097/25.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение  на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед  № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламент за провеждане на олимпиадата по руски език за учебната 2017/2018 година, областният кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 10.02.2018 г. от 9:00 часа, с продължителност 2 астрономически часа за ученици от V, VI и VII клас и 3 астрономически часа за ученици от VIII, IX, X, XI и XII клас в 133. СУ „С. А. Пушкин“, район „Средец“, ул. " Цар Иван Шишман " № 1.

Класираните за участие следва да се явят не по-късно от 8:30 ч. в училището домакин, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 8:15 ч. за инструктаж. Относно разпределението на квесторите ще бъде изпратено допълнително писмо на електронните пощи на училищата, които имат участници.

Приложение:

  1. Списъци на класираните за областен кръг по възрастови групи.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.01.2018

Областен кръг на олимпиадата по английски език

 

Изх. № РУО1-2096/25.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение  на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед  № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламент за провеждане на олимпиадата по английски език за учебната 2017/2018 година, областният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 10.02.2018 г. от 14:00 часа, с продължителност 4 астрономически часа, в:

  1. 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, район Възраждане, бул. "Христо Ботев" № 63 – за учениците от VIII клас.
  2. 30. СУ „Братя Миладинови“, район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски“ № 125-А – за учениците от IX клас.
  3. СПГЕ „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ № 46 – за учениците от X клас.
  4. Първа АЕГ, район „Оборище“, бул. „Дондуков” № 60 – за учениците от XI и XII клас.

Класираните за участие следва да се явят не по-късно от 13:30 ч. в съответното училище домакин, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 13:15 ч. за инструктаж. Относно разпределението на квесторите ще бъде изпратено допълнително писмо на електронните пощи на училищата, които имат участници.

Приложение:

  1. Списъци на класираните за областен кръг по възрастови групи.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.01.2018

Открита педагогическа практика по английски език в VIII клас в 28 СУ„Алеко Константинов“ на тема „Олимпийските игри – преди и сега“.

 

Изх. № РУО1-1965/24.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2017/2018 г., РУО – София-град организира провеждането на конкурс за открити педагогически практики на тема „Творчески подход в чуждоезиковото обучение, с оглед повишаване на постиженията на учениците при провеждане на ДЗИ“. На 31.01.2018 г., от 12:40 ч., в 28. СУ „Алеко Константинов“, бул."Възкресение" № 60, ще се проведе открита педагогическа практика по английски език в VIII клас с учител Давор Угрински на тема „Олимпийските игри – преди и сега“.

Моля да информирате учителите от повереното Ви училище и при желание от тяхна страна за участие да създадете условия, без да се нарушава учебния процес. Желаещите да присъстват учители следва да изпратят регистрацията си на електронен адрес [email protected] до 29.01.2018 г.

 

 

Приложения:

1. Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.01.2018

Провеждане на Фестивал на авторската драматургия и театър на английски език

 

Изх. № РУО1-1243/16.01.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2017/ 2018 година, заповед № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и състезания през учебната 2017/ 2018 г. и регламента за организиране и провеждане на Фестивала на авторската драматургия и театър на английски език, Ви уведомявам, че областният кръг на Фестивала на авторската драматургия и театър на английски език, ще се проведе на 02.02.2018 г. в 32. СУИЧЕ „Св.Климент Охридски“, бул. "Христо Ботев" №63 от 10:00 ч.

Заявки за участие се приемат до 26.01.2018 г. на хартиен носител в стая 405 на РУО – София-град.

Приложение:

1.      Регламент.

2.      Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД