Чужд eзик и майчин език

14.03.2018

Национален кръг на олимпиадата по италиански език

 

Изх. № РУО1-5778/ 13.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

105.СУ, 23.СУ, 36.СУ, НУККЛИИЕК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, националният кръг на олимпиадата по италиански език ще се проведе на 24.03.2018 г. с начален час 10:00 часа в 105. СУ „Атанас Далчев“, ул. „Св. Пимен Зографски“ № 7.

Олимпиадата е с продължителност 4 астрономически часа.

Участниците следва да се явят в училището домакин не по-късно от 09:30 часа на 24.03.2018 г. Допускането в изпитните зали ще бъде възможно само срещу представяне на документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Регистрацията за участие в олимпиадата се извършва чрез приложената заявка по образец в срок до 20.03.2018 г. на електронен адрес: [email protected].

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.03.2018

Областен кръг на олимпиадата по италиански език

 

 

                                       РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК,

                                                                       ПРОВЕДЕН НА 17.02.2018 Г. В ГРАД СОФИЯ

Списък на учениците с резултатите от областния кръг на олимпиадата по италиански език и неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката. Списъкът е изготвен съгласно Протокол № 2 за резултатите на учениците, които не са предложени за допускане до национален кръг.

 

Приложения: съгласно текста

13.03.2018

Национален кръг на олимпиадата по немски език

 

Изх. № РУО1-5742/ 13.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

91.НЕГ И ЧНГ “ЕРИХ КЕСТНЕР“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, националният кръг на олимпиадата по немски език, ще се проведе в периода 16.03. - 18.03.2018 г. в град Благоевград.

Националният кръг на олимпиадата по немски език се организира от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - Благоевград и ЕГ „Акад. Людмил Стоянов", със съдействието на Югозападен университет „Неофит Рилски".

Официалното откриване ще се състои на 16.03.2018 г. от 18:00 ч. в аулата на Университетски център „Бачиново“. Комплексът се намира на 3 км от центъра на Благоевград, в близост до парк  „Бачиново“. За участниците са подсигурени нощувки с пълен пансион. На същото място ще се проведе  и олимпиадата с начален час на 17.03.2018 г.:

  • 08:30 ч. за VIII, IX, X и XI клас;
  • 10:00 ч. за XII клас.

Допускането на участниците в националния кръг е възможно само срещу представяне на документ за самоличност: лична карта  или ученическа лична карта.

Регистрацията за участие в олимпиадата се извършва чрез заявки по образец, които е необходимо да изпратите в срок до 16.00 часа на 14.03.2018 г. на електронна поща: [email protected].

Финансовите средства, необходими за осигуряването на участието в олимпиадата, са за сметка на участниците или изпращащите ги училища.

За допълнителна информация и съдействие моля да се обръщате към Любка Стоименова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Благоевград, тел. 0893 694 262 или имейл: [email protected].

Приложения:

  1. Формуляр на заявка за участие.
  2. Програма.
  3. Информация за Университетски център „Бачиново".

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.03.2018

Открита педагогическа практика в Първа английска езикова гимназия

 

Изх. № РУО1-5361/ 07.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 14 март 2018 г. от 10:50 ч. в кабинет 216 на Първа английска езикова гимназия ще се проведе открита педагогическа практика на тема „The Beauty of Nature and the Impact that Man has on it“. Откритата практика, в хода на която ще бъдат представени интерактивни методи в чуждоезиковото обучение, ще се осъществи от учителите по английски език г-жа Антония Краева и г-н Никос Филипу и ученици от IX клас.

Моля да информирате учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.03.2018

Провеждане национален кръг на олимпиадата по руски език

 

Изх. № РУО1-5142/06.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

133. СУ, 119. СУ, II АЕГ, I АЕГ, 91. НЕГ, 73. СУ, 32. СУИЧЕ, ПГИЧЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. (Приложение №2) на министъра на образованието и науката за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания, националният кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 17.03.2018 г. от 9:00 часа в СУ „Гео Милев“, бул. „Република“ № 124-а, град Варна. Националният кръг на олимпиадата по руски език е организиран от Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Варна и Средно училище „Гео Милев“, гр. Варна, със съдействието на Община Варна.

Настаняването на участниците е предвидено за 16.03.2018 г. след 14:00 часа в хотел „Черно море“ и в хотел „Аква“ в гр. Варна с договорена цена за нощувка със закуска в двойна стая. При регистрацията придружаващите лица трябва да представят на хартиен носител списък с имената на участниците и личните им данни, както и данни за изпращащото училище за издаване на фактура.

Официалното откриване на националния кръг на олимпиадата по руски език ще се състои на 16.03.2018 г. в зала Пленарна – община Варна от 18:00 ч.

На 16.03.2018 г. за участниците и техните придружители е предвидена вечеря в ресторанта на община Варна след предварителна заявка на стойност 10 лв.

Регистрацията за участие в олимпиадата, както и резервацията за нощувка и вечеря се извършва чрез подаване на заявка от класираните за национален кръг ученици и техните учители, която следва да се изпрати на електронен адрес: [email protected] в срок до 09.03.2018 г. (петък).

На 17.03.2018 г. в 8:00 ч. ще бъде осигурен транспорт от хотел „Черно море“ до СУ „Гео Милев“. Участниците в олимпиадата ще се допускат в сградата на СУ „Гео Милев“ срещу документ за самоличност, съгласно изискванията за участие в олимпиадите и състезанията.

Финансовите средства (пътни, дневни и нощувки) на участниците и придружителите са за сметка на изпращащата страна или на самите участници.

За допълнителна информация и съдействие:

Албена Павлова, председател на Националната комисия, директор на СУ „Гео Милев“, гр. Варна, тел. +35952751120, +359879910070.

 

Приложение:

1. Заявка.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.02.2018

Резултати от областен кръг на олимпиадата по руски език

 

          СПИСЪЦИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК,

                                                       ПРОВЕДЕН НА 10.02.2018 Г. В ГРАД СОФИЯ

 

Списъци на учениците с резултатите от областния кръг на олимпиадата по руски език и неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката. Списъците са изготвени съгласно Протокол №1 за резултатите на учениците от състезателните групи, за които не се провежда национален кръг, и Протокол № 2 за резултатите на учениците, които не са предложени за допускане до национален кръг.

 

Приложения: съгласно текста

19.02.2018

IX Национален конкурс за рецитатори на руски език.

 

Изх. № РУО1-4008/16.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация относно IX Национален конкурс за рецитатори на руски език, организиран от сдружение Руски камерен театър със съдействието на представителството на Россътрудничество в България. Подробности за провеждането на конкурса и заявка за участие можете да намерите в приложенията.

Приложения: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

19.02.2018

Фестивал на авторската драматургия и театър на английски език

 

Изх. № РУО1-4005/16.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-3887/15.02.2018 г., Ви информирам, че съгласно заповед № РД09-5411/12.10.2018 г. на министъра на образованието и науката град Ловеч е определен за домакин на националния кръг на Фестивала на авторската драматургия и театър на английски език. Организатори на Фестивала са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – град Ловеч и Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч.

Тържественото откриване на Фестивала ще се състои на 09.03.2018 г. от 18:00 часа в зала „Америка за България“ в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч. За първа възрастова група Фестивалът ще се проведе в Актова зала на Природо-математическа гимназия, ул. „Акад. Урумов“ № 1, гр. Ловеч, а за втора възрастова група – в зала „Америка за България“ в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, ул. „Шишман“ № 7, гр. Ловеч. Закриването на Фестивала и обявяването на наградените ще се състои на 11.03.2018 г. от 10:00 часа в зала „Америка за България“ в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“.

Настаняването на участниците е предвидено за 09.03.2018 г. от 14:00 часа в хотел „Ловеч“, www.hotellovech.com, тел. 0894417705, електронен адрес: [email protected], и хотел „Президиум“, www.presidivm.com, тел. 0894417700, електронен адрес: [email protected]. Резервациите се извършват самостоятелно от ръководителите на групите и следва да бъдат направени до 01.03.2018 г. (петък).

Регистрацията за участие в състезанието се извършва чрез предварително подаване на заявка от ръководителите на групите на електронен адрес: [email protected], в срок до 01.03.2018 г. (петък).

Финансовите средства, необходими за командироване на участниците, са за сметка на заявителите, училищата, общини и други спонсори.

Приложения:

1. Програма.

2. Заявка.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.02.2018

Интерактивна изложба на немски език.

 

Изх. № РУО1-3586/ 12.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация относно интерактивна изложба „Германия – страна на откриватели“, която Гьоте-институт България ще представи от 19 февруари до 07 март 2018 г. в София, ул. „Будапеща“ №1.Изложбата представя световно значими германски открития в областите информатика, енергия, мобилност, комуникация, медицина, оптика и материали. За всяка област са представени експонати, които са обяснени и онагледени чрез снимки и текстове. Филми и аудио-станции допълват експозицията.Изложбата има собствен сайт  http://www.goethe.de/lhr/prj/ede/deindex.htm?wt_sc=erfinderland който предлага допълнителна информация, игри, видеа и разнообразни учебни материали за изучаващите и преподаващите немски език и учебни предмети на немски език. Изложбата е отворена за посещения от ученически класове, като за целта са подготвени рали със задачи и онлайн викторина. За групови посещения е необходимо да подадете предварителна заявка на електронен адрес [email protected] или на

тел. 02 939 0111.

Приложение:

1. Покана.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-406/ 06.02.2018 г. на началника на РУО – София-град/

07.02.2018

Областен кръг на олимпиадата по италиански език

 

Изх. № РУО1-3014/06.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед  № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за провеждане на олимпиадата по италиански език за учебната 2017/2018 година, областният кръг на олимпиадата по италиански език ще се проведе на 17.02.2018 г. от 9:00 часа в 36. СУ „Максим Горки“, район Красно село, ул. „Пирински проход” № 35.

Олимпиадата е с продължителност 4 астрономически часа.

Класираните за участие ученици следва да се явят в 8:30 ч. в 36. СУ „Максим Горки“ и да заемат местата си в изпитните зали до 8:45 ч.  като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 8:15 ч. за инструктаж.

Приложения: списъци на допуснатите до областен кръг.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.02.2018

Областен кръг на олимпиадата по немски език

 

Изх. № РУО01-3012/06.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед  № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за провеждане на олимпиадата по немски език за учебната 2017/2018 година, областният кръг на олимпиадата по немски език ще се проведе на 17.02.2018 г. от 9:00 часа в 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, район Възраждане, ул. „Позитано” № 26.

Олимпиадата е с продължителност 3 астрономически часа.

Класираните за участие ученици следва да се явят в 8:30 ч. в 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ и да заемат местата си в изпитните зали до 8:45 ч.  като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 8:15 ч. за инструктаж.

Приложения: списъци на допуснатите до областен кръг.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.02.2018

Областен кръг на олимпиадата по френски език

 

Изх. № РУО1-3013/06.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед  № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за провеждане на олимпиадата по френски език за учебната 2017/2018 година, областният кръг на олимпиадата по френски език ще се проведе на 17.02.2018 г. от 9:00 часа в 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, район Средец, бул. „Патриарх Евтимий” № 35.

Олимпиадата е с продължителност 4 астрономически часа.

Класираните за участие ученици следва да се явят в 8:30 ч. в 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ и да заемат местата си в изпитните зали до 8:45 ч.  като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 8:15 ч. за инструктаж.

Приложения: списъци на допуснатите до областен кръг.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД