2018/ 2019 - прием в I клас

21.06.2018

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Свободните места за ученици в първи клас, подадени от училищата в столичните общински и държавни училища към 20.06.2018 г. след трето класиране са приложени във файл.

Вярвам, че ще направите най-добрия избор на училище за Вашето дете, като се съобразите, както с интересите на детето Ви, така и с възможностите на училището.

Във връзка с това препоръчвам да следите информацията на електронните страници на училищата.

Пожелавам успех на всички участници в столичната кампания за прием на първокласници!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

PDF icon Свободни места за ученици в първи клас за учебната 2018/2019 г.
16.03.2018

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с Решение №83/22.02.2018 г. на Столичен общински съвет за приемане на Система за прием на ученици в първи клас в училищата в София-град, която можете да намерите на интернет страницата на Столична община, Ви информирам, че графикът на дейностите е, както следва:

СРОК

ДЕЙНОСТ

30.03.2018 г.

Обявяване на брой места и на прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.

Информацията за брой места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет-страниците на училището и на Столична община.

от 16.04.2018 г.

до 16.05.2018 г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за прием на ученици в първи клас.

04.06.2018 г.

в 17.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.

от 05.06.2018 г.

до 07.06.2018 г. вкл.

до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на първо класиране.

07.06.2018 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на свободните места за второ класиране.

от 08.06.2018 г. до 11.06.2018 г. вкл.

до 12.00 ч.

Подаване на заявления за участие във второ класиране.

11.06.2018 г. - в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.

от 12.06.2018 г.

до 13.06.2018 г. вкл.

до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на второ класиране.

13.06.2018 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на свободните места за трето класиране.

от 14.06.2018 г.

Попълване на свободните места след трето класиране.

от 20.06.2018 г.

до 14.09.2018 г. вкл.

Информацията за свободни места се публикува на интернет-страниците на училището и  на РУО София-град

 

Вярвам, че ще направите най–добрия избор на училище за Вашето дете. Той следва да отчита, както интересите на детето Ви, така и възможностите на училището.

Във връзка с това препоръчвам да следите информацията на електронните страници на училищата, да се срещнете с ръководствата и училищните екипи.

Пожелавам успех на всички участници в столичната кампания за прием на първокласници!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД