2018/ 2019 - след завършен VII клас

20.04.2018

Изх. № РУО1-9446/20.04.2018 г.

ВАЖНО!!!

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Отново е активирано редактирането на ученици  в платформата https://admin.priem.mon.bg. Моля за коректен преглед на данните за Вашето училище в срок до 27.04.2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.04.2018

ВАЖНО!

Изх. № РУО1-8526/13.04.2018 г.  

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЖДАЩИ НВО В VII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх.№ РУО1-8499/13.04.2018 г., Ви уведомявам, че всички дейности по организиране и провеждане на НВО – VII клас, тази учебна година ще се извършват през сайта https://admin.priem.mon.bg (въвеждане на зали, служебни лица, ученици, изтегляне на изпитни материали, маркиране на начало на изпити). Всички потребители от миналата учебна година са премахнати и трябва да си направят нова регистрация за 2018. Това се отнася и за училищата, които все още не са влезли в системата.

Сайтът mon7.mon.bg няма да се използва.

Моля за своевременни действия от Ваша страна, с оглед успешното стартиране на кампанията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.04.2018

Прием в VIII клас в паралелки във вечерна форма на обучение и в задочна форма на обучение

PDF icon Приложение 2
05.04.2018

Прием в VIII клас в профилирани и професионални паралелки в профилирани и професионални гимназии, в средни и обединени училища, дневна форма на обучение

PDF icon Приложение 1