2019/2020 - прием след завършено основно образование

04.09.2019

Свободни места за прием след завършено основно образование към 02.09.2019 г. по данни от училищата

PDF icon 02091.pdf
02.08.2019

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА ЗА ГРАФИКА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИ МЕСТА НА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ, ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА КЪМ 02.09.2019 г.

PDF icon info4etap.pdf
01.08.2019

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА

PDF icon svobodnimestaza4klasirane.pdf
01.08.2019

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

 

Попълването на свободните места след трети етап на класиране е по график, утвърден от директора на приемащото училище и следва да се осъществи в периода от 02.08.2019 г. до 10.09.2019 г.

 

Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора, оригинал на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние за прием в професионални паралелки и профил „Физическо възпитание и спорт“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.07.2019

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 29.07.2019г.

 

PDF icon minmaxparalelki3.pdf
25.07.2019

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

 

От 30.07.2019 г. до 31.07.2019 г. класираните на трети етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за четвърти етап на 01.08.2019 г.

Пожелавам успех!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.07.2019

Важно е да знаете:

 

1.Учениците, които не са приети на първо и второ класиране или не са участвали досега в класирането, могат да подадат заявление за участие в трето класиране електронно (онлайн).

 

2.Учениците, които са се записали на първо или второ класиране в училищата, в които са приети, но имат желание да участват за свободните места на трето класиране, следва да изтеглят оригиналните си документи от училището, където са записани. С тях могат да подадат заявление за участие в трето класиране, но само в училищата-гнезда. Не могат самостоятелно да подадат заявление за участие в трето класиране електронно. При изтегляне на документите, учениците не запазват местата си, на които са били приети!

 

За третото класиране се обявяват само незаетите места останали след втори етап на класиране. В заявлението могат да се подреждат само паралелките, в които има свободни места, в ред по избор на заявяващия.

23.07.2019

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ И ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

PDF icon gnezda2019.pdf
23.07.2019

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА

PDF icon svobodnimestaza3klasirane.pdf
19.07.2019

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

 

Обръщам внимание, че приложената справка, генерирана от програмния продукт „Държавен план-прием“, е за минимален и максимален бал по паралелки на класираните на втори етап ученици.

Напомням, че класираните на втори етап следва да се запишат в срок до 22.07.2019 г.

Свободните места за трети етап на класиране ще бъдат обявени тук  до края на работния ден на 23.07.2019 г.