2019/2020 - прием след завършено основно образование

19.07.2019

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД

Към дата 18.07.2019 г.

                                                           

PDF icon spravkamimakpar2kl.pdf
18.07.2019

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

 

От 19.07.2019 г. до 22.07.2018 г., без събота и неделя, класираните на втори етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за трети етап на 23.07.2018 г.

Пожелавам успех!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

12.07.2019

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

РУО – София-град напомня:

1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 12.07.2019 г., 15.07.2019 г. и 16.07.2019 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

 

2. Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание  и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

НЕКЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на първи етап на класиране ученици участват АВТОМАТИЧНО във втори  етап на класиране, като НЕ Е необходимо да подават заявление.

 

Успех!

 

11.07.2019

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД

към дата 11.07.2019 г.

 

PDF icon spravkaminmaxparalelki.pdf
05.07.2019

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Във връзка с реализиране на дейностите по прием на ученици в VIII клас Ви уведомявам, че съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

1. заявление до директора;

2. оригинал на свидетелство за основно образование;

3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

 

 

03.07.2019

Уважаеми родители,

 

Към момента все още не са видими оценките от свидетелствата за завършено основно образование на всички ученици, тъй като информацията се актуализира периодично. До края на работния ден на 05.07.2019 г. всички оценки ще бъдат видими. Това не пречи на подаването на заявление за участие в първия етап на класиране.

Пожелаваме успех!

03.07.2019

Указание за онлайн подаване на документи

PDF icon onlinekandidatstvanesled7klas3.pdf
01.07.2019

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ

PDF icon copyofkodove2019.pdf
28.06.2019

СТАТИСТИКА ЗА УСПЕВАЕМОСТТА ОТ НВО В 7. КЛАС ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА - ОБЩО И ПО ПОЛ

PDF icon statistika.pdf
28.06.2019

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ И ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

PDF icon gnezda2019.pdf