снимка на

"Истината е свята, свободата е мила."

Христо Ботев

Последно публикувани

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

17.05.2017
Конкурс за заемане на длъжност

Заповед № РД 09-1117/16.08.2016 г.

17.05.2017
Конкурс за заемане на длъжност

Заповед № РД 09-1216/26.08.2016 г

17.05.2017
Конкурс за заемане на длъжност

Заповед № РД 09-1116/16.08.2016 г.

17.05.2017
Конкурс за заемане на длъжност

ПИСМАТА НА КАНДИДАТИТЕ

17.05.2017
Конкурс за заемане на длъжност