Онлайн семинари в подкрепа на директорите на училищата

Във връзка с писмо на Център за творческо обучение с вх. № РУО 1-34219/02.12.2020 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на договор между Министерство на образованието и науката и Център за творческо обучение, се организира серия от онлайн семинари в подкрепа на директорите на училищата…

Открито първенство на София по информатика (есенно издание)

Открито първенство на София по информатика (есенно издание) се проведе на 7 ноември 2020 г. в Софийската математическа гимназия. Организатори на първенството са РУО – София-град, СМГ и Развойния център на SAP в България. Регистрираха се 203 ученици от IV до XII клас от град София. 138 ученици веха участие и се състезаваха присъствено. По време на състезанието учениците имаха 4 часа, за да решат задачите по информатика. Във всяка…

Националeн есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“

На 28 ноември 2020 г., дистанционно в MS TEAMS, в град София се проведе Националният есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“. Организатори на турнира са МОН, РУО – София-град и НПМГ „Акад. Л.Чакалов”, гр.София. В тазгодишното издание на турнира са регистрирани 65 проекта, разпределени по направления както следва: „Мултимедийни приложения“ за ученици от V до VII клас – 29 проекта. „Софтуерни приложения“ за ученици от VIII до X клас…

Присъствено осъществяване на индивидуални терапевтични дейности и индивидуална подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности и осъществяване на присъствен процес в нарочно определени детски градини за деца на лекари или на специалисти от други професии, които ги поставят на първа линия в борбата с COVID-19

Във връзка с писмо на МОН  с № 9105-409/30.11.2020 г., вх. № РУО 1-34004/30.11.2020 г., Ви уведомявам следното…