Ученици от 75. ОУ поздравиха РУО – София-град за Баба Марта

В първия ден на март учениците от 1А клас на 75. ОУ „Тодор Каблешков“ поздравиха екипа на РУО – София-град с песни и танци, посветени на Баба Марта. Децата дариха мартенички, усмивки, създадоха бодро настроение и увереност за край на зимата! Пожеланието на Баба Марта към всички софийски учители и ученици е с нейния месец да си отиде пандемията и да се върнем на училище.

Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО

Уведомявам Ви, че на сайта на МОН в секция „Професионално образование“ – раздел „Национални изпитни програми“, „Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО“, са публикувани Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит за придобиване на съответната степен на професионална квалификация…

Участие на българските ученици в майсторски клас на ЦЕРН

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-5087/11.02.2021 г. от организаторите на „Майсторски клас на ЦЕРН“, Ви предоставям пълната и актуализирана информация за участието на българките ученици в „Майсторски клас на ЦЕРН“…

Рецитал „Честита Баба Марта“ – 2.клас при 115 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

Всички свързваме 1.март с накичването с мартеници. Правим го за здраве, късмет, щастие и докато се подарява и кичи с мартеницата се казва „Честита Баба Марта“.             Баба Марта носи пролетта, здравето, щастието, радостта!             Нека бъдат за Вас! Учениците от втори клас при 115 ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ представят рецитал „Баба Марта“ с класен ръководител  Росица Тодорова и учител Валентина Юрукова.

Професионални специализации за учители за придобиване на III ПКС

Във връзка с писмо с вх. №  РУО 1-6459/24.02.2021 г. Ви уведомявам, че Департаментът за информация и повишаване квалификация на учителите (ДИПКУ) към Тракийски университет – Стара Загора, организира професионално-педагогически специализации…