Национален конкурс за компютърна рисунка и фотография „Морето не е за една ваканция“

Във връзка с писмо на РУО – Бургас с изх. № РД – 20 – 1873/17.09.2021 г., вх. № РУО 1-30018/17.09.2021г., Ви уведомявам, че предстои провеждането на Национален конкурс за компютърна рисунка и фотография „Морето не е за една ваканция“, включен в Националния календар за изяви по интереси на МОН за учебната 2021/ 2022 година и организиран от ЦПЛР – Бургас…

Уебинар, свързан с историята на Холокоста, организиран от МОН и Мемориалния център за жертвите и героите на Холокоста „Яд Вашем“

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-314/20.09.2021 г., вх. № РУО 1-30353/21.09.2021 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на Национална програма „Квалификация“ 2021 г…

Изпълнение на дейностите по проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката, финансиран по ОП НОИР 2014 – 2020 г.

ъв връзка с изпълнението на проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. приложено Ви уведомявам…

Национален ученически конкурс „Зелената планета 2021“

За поредна година се проведе Националният ученически конкурс „Зелената планета“, организиран от Фондация „Устойчиво развитие за България“ съвместно с Представителството на Россътрудничество в България и Националния дворец на децата. Конкурсът е българският етап на Международния детски екологичен форум „Зелената планета“ и е включен е в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на Министерство на образованието и науката. Конкурсът се проведе дистанционно, като темата тази година „Близък…

Покана за обучителен уебинар на ЕСРИ България

Във връзка с писмо на ЕСРИ България с вх. № РУО1- 29678/16.09.2021г. относно обучителен уебинар, Ви уведомявам, че ЕСРИ България кани учители и директори на практическо онлайн обучение – уебинар „Надграждане и повишаване на уменията за работа с предоставяния софтуер по програма „ГИС в училище”…

Покана за участие в годишните награди Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ и „Посланик на доброто“ за 2021 г.

Във връзка с писмо на Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/ с вх. № РУО1-29606/ 15.09.2021 г. Ви уведомявам, че ДАЗД организира две инициативи: отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ и наградата „Посланик на доброто“…