Базар на професиите – виртуално събитие

Във връзка с писмо на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН с вх. № РУО1 – 33205/20.11.2020 г. Ви уведомявам, че на 28 ноември 2020 г. от 10 часа до 17 часа на живо във Facebook и YouTube ще се състои Базар на професиите.

Подаване на информация за учебната 2020/2021 г. в НЕИСПУО (Кампания2)

Във връзка с предстоящата Кампания 2 за подаване на информация за учебната 2020/2021 г. в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО), регламентирана в чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование,  Ви информирам, че е необходимо от   01.12.2020 г. до 05.12.2020 г. всички институции в системата на предучилищното и училищното образование в областта да подадат в НЕИСПУО актуални данни към 01.12.2020 г., представляващи информация от Списък-образец № 1, Списък-образец № 2 и Списък-образец № 3.

Есенен математически турнир „Акад. Стефан Додунеков“

Във връзка с писмо № 9105-363/20.11.2020 г., вх. № РУО 1-32808/ 18.11.2020 г., от Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, Ви уведомявам, че отложеният Есенен математически турнир „Акад. Стефан Додунеков“ за ученици от VIII до XII клас ще се проведе на 06.12.2020 г. от 09.00 ч. присъствено в тези училища, които желаят да организират турнира.

Математическо състезание „VIVA Математика“

Във връзка с писмо № 9105-388/18.11.2020 г., вх. № РУО 1-32808/ 18.11.2020 г., от Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, Ви уведомявам, че на 06.12.2020 г. ще се организира състезанието „VIVA Математика“ за ученици от трети до дванадесети клас. Състезанието се провежда онлайн.

Общински кръг на олимпиадата по математика

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г., изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01 – 440/18.09.2020 г. на началника на РУО – София-град и регламентите за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2020/2021 г. (възрастова група IV-VII клас и възрастова група VIII-XII клас), Ви уведомявам, че общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 12.12.2020 г. от 09:00 ч.

Национален конкурс за есе на тема „Завръщане към корените“ 2021 /Родовата памет е жива/

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-33227/20.11.2020 г., Ви уведомявам, че Тракийско сдружение „Национална инициатива „Завръщане към корените” и „По обратния път на дедите ни“ обяви национален конкурс за есе на тема „Завръщане към корените“ 2021 /Родовата памет е жива/ и национален конкурс и пленер за рисунка на тема „Моето родословно дърво” 2021 /Завръщане към корените/. В конкурса могат да участват ученици от I до XII клас.