Открита педагогическа практика по математика в 133. СУ „Александър Пушкин“

Уведомявам Ви, че на 13.03.2020 г. (петък) от 13:30 часа в 133. СУ „Александър Пушкин“, район „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 1 ще се проведе открита педагогическа практика с учители по математика на тема: „Числото ПИ – празник на математиката“. Откритата педагогическа практика ще се представи от Юлиана Лешова и Тинка Бонина-Христова – учители по математика в 133.СУ.

Пролетни математически състезания за ученици от IV клас

В изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019/2020 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, Ви уведомявам, че на 28.03.2020 г. ще се проведат Пролетни математически състезания за ученици от IV клас.

Потвърждаване на информация за отсъствията в модул „Отсъствия“ на НЕИСПУО за месец януари

Информирам Ви, че  в модул „Отсъствия“ на НЕИСПУО са заредени данните от АСП за деца и ученици, подлежащи на спиране на семейните помощи за деца за м. януари 2020 г.

Срокът за потвърждаване на отсъствията е до 25 февруари 2020 г.

Прилагането на новите учебни програми

Във връзка с писмо на МОН с №9105-56/14.02.2020 г., вх.№РУО1-4022/14.02.2020г., относно прилагането на новите учебни програми и с цел повишаването на ефективността им, Ви уведомявам, че е нужно мнението на учителите, които ежедневно работят с учениците и най-вярно могат да подскажат необходима ли е промяна и в каква посока.

Целта на анкетите не е да се прецени работата на учителите или работата на училището. Поради тази причина не се изисква да се посочват имена. За да се получи нужната обратна връзка, е препоръчително анкетата да бъде попълнена поне веднъж от всяко училище, като по този начин се представи виждането на всички учители, преподаващи предмета в съответния клас.

Министерството на образованието и науката разчита на Вашето обективно и професионално становище.