Общински кръг на олимпиадата по лингвистика

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г., изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., № РД 09-3263/16.11.2020 г., № РД 09-3313/18.11.2020 г., № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-440/18.09.2020 г. на началника на РУО – София-град и регламентa за организиране и провеждане на олимпиадата по лингвистика през учебната 2020/2021 г., Ви уведомявам, че общинският кръг на олимпиадата по лингвистика ще се проведе на 08.01.2021 г. (петък) от 14.00 часа в Първа английска езикова гимназия, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 60.

ПРИЗНАНИЕ

В навечерието на коледните празници Синдикат „Образование“ към Конфедерацията на труда „Подкрепа“ награди с грамота за отлично организиране и провеждане на дистанционно обучение д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град. Приемайки с благодарност грамотата, госпожа Кастрева каза: „Това е признание за мен, за екипа на Регионално управление на образованието – София-град и за цялата столична образователна система. Успяваме, защото сме заедно. Вярвам, че хората правят света по-добър, и…

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД 01-718/18.12.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ

Във връзка с изпълнение на заповед № РД 01-718/18.12.2020 г. за изменение и допълнение на заповед № РД 01-677/25.11.2020 г. на проф. д-р Костадин Ангелов – министър на здравеопазването, относно удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.12.2020 г., с писмо №9105-434/22.12.2020 г., вх. № РУО1 – 36130/22.12.2020 г., министърът на образованието и науката дава следните указания:

СЪВМЕСТНА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА „АКТИВНИ МЛАДИ ГРАЖДАНИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В РЕГИОНА НА ЦЕИ И АЙИ”

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-35485/15.12.2020 г., приложено Ви изпращам покана за участие в проект „Активни млади граждани за устойчиво развитие в региона на Централноевропейската инициатива /ЦЕИ/ и Адриатическо – Йонийската инициатива /АЙИ/“. Програмата ще бъде отворена за набиране на проектните предложения в периода 1 февруари – 31 март 2021 г.

„Потвърждаване на отсъствията към АСП“ в модул „Отсъствия“ за месец ноември на НЕИСПУО

Във връзка с получено писмо вх. № РУО1 – 36020/21.12.2020г. Ви информирам, че данните за „потвърждаване на отсъствията към АСП“  за месец ноември от страна на институциите са заредени в Модул „Отсъствия на децата и учениците“, раздел „Потвърждаване към АСП“.