Ученическа конференция на тема „Личности и събития, повлияли на човешката история”

Във връзка с писмо вх. № РУО 1-13012/05.06.2020 г., Ви уведомявам, че община Кърджали и СУ „Петко Рачов Славейков“, Кърджали организират ученическа конференция на тема „Личности и събития, повлияли на човешката история”…

Възможност за кандидатстване по Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение за 2020 г.

Във връзка с писмо на Столична община с вх. № РУО1-12819/ 04.06.2020 г. Ви уведомявам за възможността да кандидатствате по Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение за 2020 г. с проектни предложения по теми, насочени към извънкласни и извънучилищни дейности в областта на онлайн обучение, осъвременяване на материално-техническата база, кампании в партньорство с други институции в областта на безопасността на движението по пътищата…

Връчването на годишна награда „Училището в музея, музеят в училището“

Във връзка с писмо на Комисията по образование и наука към 44. Народно събрание с вх. № РУО 1-12896/04.06.2020 г., Ви уведомявам, че срокът за подаване на документи за специалната годишна награда „Училището в музея, музеят в училището“ се удължава до 31.07.2020 г…

Справка – ДИ за придобиване на професионална квалификация, юнска сесия 2020 г.

СПЕШНО!
Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1- 13048/05.06 2020 г. Ви уведомявам, че е необходимо да попълните спешно Справка за резултатите от проведените държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии и специалности за учебната 2019/2020 година – юнска сесия 2020г…

Стартиране на Дейност 3 и Дейност 4 по проект „Подкрепа за успех“, считано от 01.06.2020 г. до края на учебната 2019/ 2020 г.

ъв връзка с част от въведените на територията на Република България противоепидемични мерки, свързани с разпространението на вируса COVID-19 и с преустановяването на присъствен учебен процес в училищата, след обобщен анализ и събрана информация от МОН беше акцентирано върху проблем, свързан с натрупването на определени пропуски от ученици при усвояването на учебното съдържание по учебните предмети в съответни училища…

Покана за участие в процедура по кандидатстване по Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“ за учебната 2020/2021 г.

С настоящето писмо Ви отправяме покана за участие в процедура по кандидатстване по Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“, Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“ и Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“…