Заповед № РД-09-3462/27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката относно отмяна на заповед № РД-09-3172/12.11.2020 г.

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД-09-3462/27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката относно отмяна на заповед № РД-09-3172/12.11.2020 г…

Заповед № РД-09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката относно преминаване на учениците в обучение от разстояние в електронна среда

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД-09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката относно преминаване на учениците в обучение от разстояние в електронна среда…
 

Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването…

Заповед на министъра на образованието и науката №РД 09-3310/18.11.2020 г. за носене на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем)

Във връзка с писмо № 9105-393/18.11.2020 г., вх. №РУО1-32944/18.11.2020 г., на госпожа Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, относно заповед на министъра на образованието и науката №РД 09-3310/18.11.2020 г., Ви информирам следното…

Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки считано от 14.11.2020 г. до 30.11.2020 г.

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД-01-655/13.11.2020 г. на министъра на здравеопазването…

Заповед № РД-09-3172/12.11.2020 г. на министъра на образованието и науката за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда по решение на областните/общинските кризисни щабове и/или регионалната здравна инспекция

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД-09-3172/12.11.2020 г. на министъра на образованието и науката…