Информационна база данни „заместващи учители“ във връзка с „Covid-19“

Във връзка с писмо на МОН № 9105-294/11.09.2020 г., с вх. № РУО1-23846/11.09.2020 г. Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката създава информационна база „заместващи учители“, за регистриране на желаещи педагогически специалисти, други специалисти и студенти в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 19…

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

В детската ясла/детската градина на детето ми има положително за COVID-19 дете. Трябва ли да изследвам детето си? Подлежи ли то на карантина? Продължава ли детската градина да работи? Мога ли да ходя на работа, в случай, че детето ми е под карантина? Имам ли право на болничен лист, в случай, че детето трябва да остане вкъщи? Кой издава …

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ЗАПОВЕД за създаване на организация за престоя на децата и учениците в училище през учебната 2020-2021 г. и опазване на живота и здравето им УКАЗАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕООПАЗВАНЕТО ОТНОСНО ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩАТА В УСЛОВИЯ НА COVID-19   НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19  НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ (ЦПЛР) ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021…

Една съвместна инициатива между ЧСУ “Цар Симеон Велики” и Нов Български Университет

Представяме на Вашето внимание една съвместна инициатива между ЧСУ “Цар Симеон Велики” и Нов Български Университет, която цели да покаже, че взаимодействието между средното и висшето образование е възможно и полезно за учениците. Лятно училище ЧСУ “Цар Симеон Велики”