Присъствено осъществяване на индивидуални терапевтични дейности и индивидуална подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности и осъществяване на присъствен процес в нарочно определени детски градини за деца на лекари или на специалисти от други професии, които ги поставят на първа линия в борбата с COVID-19

Във връзка с писмо на МОН  с № 9105-409/30.11.2020 г., вх. № РУО 1-34004/30.11.2020 г., Ви уведомявам следното…

Отлагане на Есенното национално състезание по физика

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-412/30.11.2020г., вх.№ РУО1-34105/01.12.2020 г., Ви уведомявам, че Есенното национално състезание по физика, което по график трябва да бъде проведено на 05.12.2020 г. се отлага за следващата година…

Работна среща с директорите на професионалните гимназии и училища, осъществяващи професионално образование и обучение

Във връзка с предстоящото планиране на държавния план – прием за учебната 2021/2022 г., Ви уведомявам за провеждането на предварителна работна среща с директорите на професионалните гимназии и училища, осъществяващи професионално образование и обучение…

Оферти от мобилните оператори във връзка с преминаването към обучение в електронна среда

Във връзка с преминаването към обучение в електронна среда и писмо на министерство на образованието и науката вх. № РУО1-33919/27.11.2020 г., приложено Ви изпращам да разгледате следните оферти от трите оператора…