Осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, на учебници и учебни комплекти

В изпълнение на писмо № 9105-131/14.04.2021 г. на заместник-министъра на образованието и науката и във връзка с дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, на учебници и учебни комплекти…

Нова информационна система по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-12594/20.04.2021 г. Ви уведомявам, че в изпълнение на Дейност 3 „Разработване на информационна система на педагогическите специалисти с основни функционалности за регистрация на нуждите от обучение…

Предстоящи изяви от Националния календар за изяви по интереси за учебната 2020/2021 година

Във връзка с писмо на Националния дворец на децата с вх. № РУО 1-12505/20.04.2021 г., Ви уведомявам за провеждането на предстоящи изяви от Националния календар за изяви по интереси за учебната 2020/2021 година, както следва…

Регламент за участие в Национална изложба „Заедно“, организирана от община Лясковец

Във връзка с писмо на РУО – Велико Търново, с вх. № РУО1-12477/20.04.2021 г., приложено Ви изпращам регламент за участие и плакат за желаещите да се включат в V Национална изложба за ученическо творчество „Заедно“, за ученици от I-IV клас…

Безплатни обучения за учители

Във връзка с писмо с вх. №  РУО 1-12589/20.04.2021 г. Ви уведомявам, че Център за творческо обучение организира до края на месец май 2021 г. безплатни обучения за учители за използване на облачната платформа Google Workspace…