Обучителен семинар на тема: „Развитие на позитивна училищна култура“

Държавната агенция закрила на детето в партньорство с Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и РУО – София-град организира обучителен семинар на тема: „Развитие на позитивна училищна култура“ с възможност за присъждане на квалификационен кредит…

Национален спортен календар на МОН за учебната 2020/2021 година

Във връзка с писмо № 9105-314/21.09.2020 г. с вх. № РУО1-25390/21.09.2020 г. на МОН, приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД09 – 2459/17.09.2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Националния спортен календар на МОН за учебната 2020/2021 година…

Покана за участие в Национален конкурс „Най-усмихнатият клас на България 2020 – заедно срещу КОВИД 19“

Изх. № РУО1-25479/21.09.2020 г.  ДО ДИРЕКТОРИТЕ  НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,   Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-25312/21.09.2020 г., Ви уведомявам, че за седма поредна година Сдружение „Усмивка“ и Община Бургас, организират Национален конкурс на тема „Най-усмихнатият клас на България 2020 – заедно срещу КОВИД 19“ – да кажем СТОП на заразата със Сдружение „Усмивка“ – от 20.09.2020 г. до 15.11.2020 г. Конкурсът…

Кандидатстване или номиниране за Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“, връчван от Държавната агенция за закрила на детето

Във връзка с писмо на МОН № 06-00-14#29, вх. № РУО 1-24887/17.09.2020 г., Ви уведомявам, че за трета поредна година Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/ ще връчи Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“…

Провеждане на съвещание и семинар с учителите по математика, информатика и информационни технологии

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 година, Ви уведомявам, че на 30 септември 2020 г. в ПГТЕ „Хенри Форд“, ж. к. „Илинден“, ул. „Хайдут Сидер“, № 8 ще се проведат следните мероприятия…

ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

Във връзка с писмо на Мултидисциплинарна академия за деца и тинейджъри в РУО – София – град, с вх. № РУО1 – 24704/16.09.2020 г., приложено Ви изпращам покана за предоставяне на стипендии на ученици от основно училище /надарени ученици или ученици от социално слаби семейства/…