Едногодишна специализация от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) към Тракийския университет за педагогически специалисти, психолози и педагогически съветници

Тракийския университет организира едногодишна специализация на тема „Индивидуална психология и позитивна образователна среда“.

Обучения за педагогически специалисти

информация за организирането и провеждането на обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от фондация „Софийска платформа“ на тема „Методи за преподаване на гражданско образование в XI и XII клас“.

Първи национален конкурс за учители „Иноватори в образованието“, организиран от Министерство на образованието и науката

регламент за организиран от Министерство на образованието и науката първи национален конкурс за учители „Иноватори в образованието“

Отчитане на Дейност 1 – Кампания 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ от детски градини и училища Възложители на обучения по Дейност 1!!!

актуализиран образец на „Заявка за финансиране на училища и детски градини“