Участие в дискусия на тема: „Форми на превенция на агресията в училищата“

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28461/04.10.2019 г., Ви уведомявам, че на 10.10.2019 г. /четвъртък/ от 9.00 ч. до 12.00 ч. ще се проведе дискусия на тема: „Форми на превенция на агресията в училищата“

Национален конкурс “Най-здравословна рецепта за училище 2019”

Детското затлъстяване е изключително обезпокоителен проблем, предвид че броят на децата в Европа, страдащи от наднормено тегло или затлъстяване, нараства с около 400 000 годишно. Освен че страдат от здравословни проблеми като диабет и чернодробни заболявания като малки, децата с наднормено тегло са сериозно застрашени от сърдечни заболявания, рак, високо кръвно налягане, инфаркт и депресия като пораснат

РАБОТНА СРЕЩА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ЕКИПА НА ПРЕВАНТИВНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА НАРКОМАНИИТЕ – СОФИЯ

Във връзка с писмо с изх. № РУО1-28284/02.10.2019 г. и писмо на Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите /ПИЦ по ПН/ с вх. № РУО1-28534/04.10.2019 г., Ви уведомявам, че организираната работна среща от ПИЦ по ПН към Столична община с педагогически специалисти на училища

Удължаване на срока за участие в Четвъртия национален фотоконкурс „Моето училище е най-хубаво“

Във връзка с писмо на издателство „Аз-буки” вх. № РУО1-28136/01.10.2019 г., Ви уведомявам, че срокът за участие в Четвъртия национален фотоконкурс „Моето училище е най-хубаво“