Планиране на дейности по модернизиране на материалната база на държавните образователни институции

Чрез свое писмо, № 9105-11/11.01.2021 г. с рег. № РУО1-1717/12.01.2021 г. заместник-министърът на образованието и науката информира, че Министерство на образованието и науката се включва в разработването на Национален план за възстановяване и устойчивост, чиято основна цел е да способства за икономическото и социалното възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемия…

Осигуряването на спокойна и безопасна среда за обучение и възпитание в образователните институции

През изминалата 2020 година  пред образователната система се добави още една голяма задача – да опазим здравето на децата, на работещите в системата, на семействата и на всички около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19…

Национален конкурс за детска рисунка и литературна творба на кулинарна тематика „Рецептите на баба“

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-1187/07.01.2021 г., Ви уведомявам, че Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите-7 организира Национален конкурс за детска рисунка и литературна творба на кулинарна тема „Рецептите на баба“. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН за учебната 2020/2021 година и се осъществява с подкрепата на Национален дворец на децата, гр. София…

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА МАЛКИТЕ ФИЛОСОФИ „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“ – СЕЛАНОВЦИ 2021 Г.

Във връзка с писмо на РУО – Враца в РУО – София – град, с вх. № РУО1-01548/11.01.2021 г., приложено Ви изпращам статута на Национален конкурс на малките философи „Малкият принц“ – Селановци 2021 г.  В конкурса могат да участват ученици от втори до седми клас. Крайният срок за изпращане на съчиненията е  31.01.2021 г. Инициативата е на екипа на ОУ „ Н. Й. Вапцаров“, с. Селановци, област Враца и е насочена към изява на творческите постижения на учениците.

Филм и песен за Васил Левски

С писмо с вх. № РУО 1-1167/07.01.2021 г. ИТВ „Аз мога, аз знам“, Държавна агенция за българите в чужбина и  Международен фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“ предлагат на българските ученици от страната и чужбина да се включат в създаване на онлайн филм и песен за Васил Левски…

Календари за учители по информационни технологии и информатика

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1602/11.01.2021 г. Ви уведомявам, че ДЗЗД „Обучение“, съвместно с Асоциацията за развитие на София, реализира проект свързан с медийната грамотност и критично мислене, ориентиран към ученици от прогимназиален и гимназиален етап…