Математическото състезание „Европейско кенгуру плюс“ за ученици от I до XII клас

Изх. № РУО-14870/13.05.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-14733/12.05.2021 г. на Николай Райков-председател на УС на Сдружение „Европейско кенгуру“, Ви уведомявам, че на 12.06.2021 г. ще се проведе Математическото състезание „Европейско кенгуру плюс“ за ученици от I до XII клас.

На сайта на Сдружение „Европейско кенгуру“ http://www.bulgarian-kangaroo.eu може да се получи информация за организация и провеждане на състезанието.

Моля да уведомите учителите по математика и учениците от повереното Ви училище за състезанието.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД