Национален кръг на XXXV Национална олимпиада по философия – гр. Смолян – 24 – 26.03. 2023 г.

Изх. № РУО1-6432/09.03.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година Ви уведомявам, че от 24 до 26 март 2023 г. в град Смолян ще се проведе националния кръг на XXXV Национална олимпиада по философия за учениците от възрастови групи VIII-X и XI-XII клас.  Организатори са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Смолян и Профилирана  природо-математическа гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян.

За настаняване на участниците и ръководителите са осигурени нощувки на преференциални цени в хотел „Кипарис – Алфа“, хотел „Дикас“ и хотел „Узунски“, гр. Смолян /Приложение № 2 – Оферта за настаняване/. Ръководителите на участниците лично извършват резервация в съответния хотел. След осъществяване на резервацията, ръководителите следва да предоставят обратна информация на линковете, посочени в офертата за настаняване. Настаняването в хотела се извършва от 14:00 ч. до 17:30 ч. на 24.03.2023 г. Заплащането на нощувките се извършва при настаняване в хотела. За издаването на фактури е необходимо да бъдат предоставени точните данни на изпращащата страна.

Финансовите средства, необходими за командироване на участниците и ръководителите, са за сметка на изпращащата страна.

Регистрацията на участниците в олимпиадата се извършва от 14.00 ч. до 17.30 ч. в хотелите, в които са настанени.

Официалното откриване на олимпиадата е на 24 март 2023 г. от 18.00 ч. в  Зала № 1 на Родопски драматичен театър „Н. Хайтов“.

Националният кръг на олимпиадата по философия ще започне в 09.00 ч. на 25.03.2023 г. в сградата на  ППМГ „Васил Левски“, гр. Смолян, ул. „Никола Филипов“ № 2. Допускането на учениците  ще се извършва само след представяне на документ за самоличност.

За допълнителни въпроси: Мая Стоилкова – старши експерт по ОНГОР в РУО – Смолян, тел. 0879 95 95 76; Мария Илиева – директор на ППМГ  „Васил Левски“, град Смолян, тел. 0879 24 42 75.

 

Приложения:

  1. Програма на XXXV Национална олимпиада по философия.
  2. Оферта за настаняване в хотели, допълнителна информация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД