Повече от триста нови книги в училищната библиотека на 149 СУ „Иван Хаджийски“

Ръководството на 149 СУ „Иван Хаджийски“ закупи над триста нови книги за училищната библиотека по списък със заглавия, изготвен от учителите в начален етап и такива по Български език и литература в прогимназиален етап на обучение (5-7 клас).

Работи се и по осигуряване на безжична връзка с дигиталните ресурси на Столична библиотека през персонални компютри, разположени в самата училищна библиотека.