Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

Във връзка с писмо на МОН № 9105-283/28.08.2020 г. с вх. № РУО1-22245/28.08.2020 г. приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение…