Предоставяне на еднократна стипендия от Столична община

Изх. № РУО1-6524/10.03.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община с вх. №РУО1-6357/09.03.2023 г. Ви уведомявам, че на основание на приетата Стратегия за развитие на физическата активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическата дейност в Столична община „София спортува“ 2022-2030 г., са разработени нови Правила за предоставяне на еднократна стипендия по повод 17 май – Ден на българския спорт, утвърдени с Решение № 137/23.02.2023 г. от Столичен общински съвет.

Право да получат стипендия имат ученици от I до XII клас на общински, държавни и частни училища на територията на Столична община, с призови класирания в олимпийски спортове, неолимпийски спортове, както и атлети, ученици и младежи с увреждания, завоювали престижни отличия на международни първенства през 2022 г., съгласно посочени категории в Правилата.

Крайният срок за регистрация на документите в Столична община – ул. „Московска“ № 33, е 10.04.2023 г.

Пълна информация по процедурата е публикувана на официалния електронен портал на Столична община: www.sofia.bg, рубрика „Спорт и младежки дейности“, секция „Награди, стипендия, отличия“ – линк: https://www.sofia.bg/en/scholarships-achievements-sport

Приложения:

  1. Заявление.
  2. Правила.
  3. Процедура.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД