Специализирана секция на интернет сайта на Комисията за защита на личните данни, посветена на децата и техните лични данни

Във връзка с писмо на МОН № 9105-419/23.12.2022 г., вх. № РУО1-44690/23.12.2022 г.,  Ви уведомявам, че в Министерството на образованието и науката е получено писмо от председателя на Комисията за защита на личните данни. Комисията е разработила и публикувала на интернет сайта си специализирана секция…