Шести Национален ученически конкурс за историческа памет „Будител“ и Национална ученическа конференция „Ода за свободата“ – „Възрожденският полет на духа и мечтата за национално освобождение“

Изх. № РУО1-34494/16.09.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Варна с № 05-134/13.09.2022 г., вх. № РУО1-33881/13.09.2022 г., Ви уведомявам, че на 04 и 05 ноември 2022 г. в гр. Варна ще се проведе Шести Национален ученически конкурс за историческа памет „Будител“ и Национална ученическа конференция „Ода за свободата“ – „Възрожденският полет на духа и мечтата за национално освобождение“.

Мероприятията са организирани от Регионално управление на образованието – Варна и Първа езикова гимназия – Варна, и са част от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 година.

 Приложение: Условия и ред за участие.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД