Литературен конкурс „Незабравените лица на спасението”

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-33982/30.11.2020 г., Ви уведомявам, че Организацията на евреите в България „Шалом“, Организацията на приятелите на Израел в България „Негев”, Българският офис на „Американския еврейски комитет”, Сдружение за човешките права „Маргиналия”, в партньорство със Столична община, организират ученически литературен конкурс „Незабравените лица на спасението”…

„Антивирусно творчество“

Последния присъствен час за годината учениците от 3 „в“ клас, с класен ръководител Ирена Тасева, нарекоха „Антивирусно творчество“. Децата нарисуваха върху медицинските маски красиви пейзажи, слънце, усмивки… – изобразяващи един красив и здрав свят – без вируса, който обърка живота и ограничи свободата ни. Маските са сърдечни послания към лекарите в болница „Св. Анна“ и ще им бъдат изпратени, за да покажем своята съпричастност и благодарност. Да ги подкрепим с…

Възможности за допълнителни компенсиращи мерки за учениците от I – VI клас в условията на преустановен присъствен образователен процес в училищата заради COVID-19

Уведомявам Ви, че във връзка с писмо № 9105-48/27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката с вх. № РУО1-33981/30.11.2020 г., поради необходимостта от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 и с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и на другите служители в системата на предучилищното и училищното образование се наложи повторно преустановяване през тази календарна година на присъствения образователен процес и преминаване на всички ученици към обучение от разстояние в електронна среда (OPEC)…

Разпределение на допълнителни средства, за осигуряване на противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19, в училищата и центровете за специална образователна подкрепа.

Във връзка с проведена работна среща на министър Вълчев с началниците на РУО, прилагаме разпределение на средствата по проект на Постановление на Министерския съвет, за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г…

Втори национален младежки форум „Арнаудови срещи 2021. Пътят към познанието“, Русе

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе и РУО – Русе организират Втори национален младежки форум „Арнаудови срещи 2021. Пътят към познанието“…

Заповед № РД-09-3462/27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката относно отмяна на заповед № РД-09-3172/12.11.2020 г.

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД-09-3462/27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката относно отмяна на заповед № РД-09-3172/12.11.2020 г…