НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ ОТ 12 КЛАС „УБЕДИ МЕ – ПОБЕДИ МЕ!“ – СИМУЛАЦИЯ НА СЪДЕБЕН СПОР С ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКА ТЕМАТИКА НА НБУ

Във връзка с писмо на Областния управител на област София-град с № ОА 23-02270/19.02.2020 г., с вх. № РУО1-4441/19.02.2020 г…

Ограничаване на пътуванията до Италия във връзка с коронавируса

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение  писмо с вх. № РУО1-4897/ 24.02.2020 г. на министър Красимир Вълчев, относно ограничаване на пътуванията до Италия и местата, за които има информация за разпространение на коронавируса с цел опазване живота и здравето на децата и учениците.

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕНЯ НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА НА 26.02.2020 г.

Във връзка с постъпило писмо на фондация „Човек Плюс“,  с вх. № РУО1- 4869/24.02.2020 г. , Ви уведомявам за  отбелязването на Международния ден за борба с тормоза в училище  „Ден на розовата фланелка“ на 26.02.2020  г…

За човешките ценности, агресията и толерантността

На 24 февруари 2020 година д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град, и г-жа Ирена Филипова – заместник-директор на 122 Основно училище „Николай Лилиев“, посетиха Спортното училище „Ген. Владимир Стойчев“. Заедно с директора на училището – г-н Борис Борисов, те се срещнаха с ученици от осми клас и говориха за човешките ценности и важността на подкрепата в кризисни ситуации, за агресията и толерантността, отговорността за постъпките и силата…

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“

В изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019/2020 година…

Финансиране на клубовете по интереси по Дейност 6 на проект „Образование за утрешния ден“

Във връзка с финансирането на клубовете по интереси, в профила на училището (директор) е добавено поле за банковата сметка. Моля внимателно да сверите и попълните данните!…