Специална награда присъди водеща браншова организация на ученици от ПГО “Княгиня Мария Луиза“

Отборът на ПГО „Княгиня Мария Луиза“ – София, получи ценна награда от Българската асоциация за текстил, облекло и кожи /БАТОК/. Наградата е разписана лично от изпълнителния директор Йордан Беловодски. Учениците придобиват правото на двудневно посещение във фирма „Пирос“ ООД – гр. Сандански, която е една от водещите фирми за производство на дамско и мъжко облекло в страната. БАТОК поема всички разходи по посещението. Екипът ще наблюдава реалния работен процес, ще…

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на МОН с № 9105-200/05.07.2021 г., вх. № РУО 1-22405/05.07.2021 г. относно предоставяне на еднократна стипендия на ученици от I до VII клас в изпълнение на Дейност 5…

VII Национален детско-юношески конкурс за рисунка „Нашите традиции и обичаи“

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-22395/05.07.2021 г., приложено Ви изпращам регламент на VII Национален детско-юношески конкурс за рисунка „Нашите традиции и обичаи“, организиран от Сдружение „Духовно възраждане – България“…

Националната програма „Отново заедно”

В изпълнение на писмо № 9105-232/06.07.2021 г., с вх. № РУО1-22633/06.07.2021 г. Ви напомням, че учениците, които са включени в шестдневните безплатни пътувания, се избират по критерии, утвърдени от педагогическия съвет на съответното училище…

Публично събитие на открито, организирано от СУ „Св.Климент Охридски“

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-22651/07.07.2021 г. Ви уведомявам, че Фондация „Заедно в час“ организира на 08.07.2021 г. от 14:00 ч. онлайн конференция „Компетентности: Как подготвяме учениците да създават бъдеще“…

Уебинари за ученици и учители, посветени на темата за географските информационни системи (ГИС).

Във връзка с писмо нa ИКИТ-БАН с вх. № РУО 1-22307/05.07.2021 г., Ви уведомявам, че на  16 и на 30 юли 2021 г. от 14:00 до 14:40 часа ще се проведат онлайн уебинари за ученици и учители, посветени на темата за географските информационни системи (ГИС), организирани по линия на образователна инициатива „Космическо училище“…