Проект № BG05M2OP001 – 5.001 – 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Във връзка със закупената и предоставена на училищата компютърна техника по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, приложено Ви изпращам Указания за осчетоводяване на разходите по проекта…

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на МОН с № 9105-223/02.07.2021 г., с вх. № РУО-22202/02.07.2021 г. относно отчитане на разходите за закупено оборудване за специализирани кабинети по проект BG05M2ОP00l-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“…

Национален ученически конкурс за рисунка „Космосът и ние“

По случай Международния ден на авиацията  и космонавтиката и 60-годишнината от първия полет на човек в Космоса, Фондация „Устойчиво развитие за България“ и Синдикатът на българските учители със съдействието на Представителството на Россътрудничество в България организираха Национален ученически конкурс за рисунка „Космосът и ние“. Въпреки извънредната епидемична обстановка дистанционно в конкурса участват ученици от всички области на България. Авторитетно жури оцени и отличи най-добрите творби. Децата и учениците от област…

120. Oсновно училище получи награда за висок престиж

В 120. ОУ „Г. С. Раковски“ удари последният звънец за седмокласниците. На тържественото им изпращане, освен много цветя и емоции, имаше и награди за отличилите се в различни състезания и олимпиади. Учениците благодариха на своите учители, които са дали от своята енергия, своята надежда и своите иновативни методи и са разчупили рамката на образователната система, за да ги научат. Официален Почетен статут на училище с висок престиж и обществено признание…

Националната програма „Отново заедно“

Във връзка с кандидатстването по Национална програма „Отново заедно“ Ви уведомявам, че в Националната програма „Отново заедно“ няма изрично изискване пътуванията на учениците да се организират от понеделник до събота…