Заповед на министъра на образованието и науката с Правила за определяне на работни заплати на директори

Приложено Ви изпращам заповед № РД 09-137/15.01.2021 г. на министъра на образованието и науката с приложени Правила за определяне на работните заплати…

Указания за организиране и провеждане на националното състезание „Турнир на младите физици“

В изпълнение на Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г., с която е утвърден график за провеждане на ученически олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година…

Общински кръг на Националната олимпиада по информатика

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2436/18.01.2021 г. от главния експерт по информатика и информационни технологии в МОН, Ви уведомявам, че съгласно план-графика на МОН за провеждане на Националните състезания и олимпиади, общинският кръг на Националната олимпиада по информатика трябваше да бъде проведен до 10 януари 2021 г…

Национално състезание по лингвистика

В изпълнение на заповед № РД 09-2134 от 28.08.2020 г., изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., № РД 09-3263/16.11.2020 г., № РД 09-3313/18.11.2020 г., №РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година…

Национален конкурс за детска рисунка, компютърна рисунка и есе на тема „Детство мое – реално и вълшебно“

Във връзка с писмо на РУО – Ловеч, с вх. № РУО1-2073/14.01.2021 г., Ви уведомявам, че ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Ловеч обявява Национален конкурс за детска рисунка, компютърна рисунка и есе на тема „Детство мое – реално и вълшебно“…

XIII Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи“

Във връзка с писмо на Общински детски център за култура и изкуство – гр. Русе с вх. № 2268/15.01.2021 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на XIII Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи“…