Свободни места за прием на ученици в първи клас

Във връзка с писмо на Столична община с вх. № РУО 1-29063/13.09.2021 г., Ви уведомявам, че след проведеното на 11.09.2021 г. последно текущо класиране за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 г. има 128 некласирани и незаписани деца…

Поздравления за новата учебна 2021/2022 година

Поздравление от проф. Николай Денков – министър на образованието и науката Поздравление от д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град Поздравление от г-жа Ирена Анастасова – председател на Комисията по образованието и науката в 46-ото Народно събрание

Провеждане на Конкурс за Ученически съвети „Инициатива с висока обществена значимост“

Във връзка с писмо на Столична община с № СОА21-ВК66-8263-{2}/10.09.2021 г., вх. № РУО1-28879/10.09.2021 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на конкурс за Ученически съвети на Столична община „Инициатива с висока обществена значимост “…

Традиционна септемврийска работна среща за началото на учебната година

На 09.09.2021 г. в двора на 18. Средно училище „Уилям Гладстон“ се проведе традиционното септемврийско съвещание с директорите на столичните училища. Проф. д-р Николай Денков – министър на образованието и науката, очерта приоритетите на училищното образование за новата учебна година. Във връзка с продължаващата епидемична обстановка министърът изтъкна, че насоките за работа на училищата и детските градини, които Министерството на образованието и науката публикува, позволяват максимална гъвкавост в решенията на…

Инициатива на ROADPOL за намаляване на загиналите при пътнотранспортни произшествия

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-297/09.09.2021 г., вх. № РУО 1-28649/09.09.2021 г., Ви уведомявам, че Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира кампания по проект, целящ да намали до нула поне за един ден броя на загиналите при пътнотранспортни произшествия…

Подаване на заявка до СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев“ за осигуряване на специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП в детските градини и училищата в област София-град

Уведомявам Ви, че на основание чл. 74 от Наредбата за приобщаващо образование, с писмо с вх. № РУО 1-28352/08.09.2021 г. директорът на Специално училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев“ /СУУУС/ информира за готовност да осигури рехабилитатори на слуха и говора, ресурсни учители, специални психолози, сензорни терапевти и други специалисти за учебната 2021/2022 година на деца и ученици със специални образователни потребности…