IХ Национална конференция „Достъп на младите хора до култура: Ролята на младежките състави“

Във връзка с писмо на МОН с №9105-267/13.07.2022 г., вх. №РУО1-27741/13.07.2022 г. Ви уведомявам, че Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) организира IХ Национална конференция „Достъп на младите хора до култура: Ролята на младежките състави“, в рамките на която на официална церемония ще бъдат връчени за поредна година националните награди „ПроКултура“ за принос към разширяване на достъпа на младите хора до култура. Конференцията се организира по повод Международния ден на младежта и ще се проведе на 12 и 13 август 2022 г. в гр. Бургас.

Обучение за учители на тема „Нови стратегии и методи за преподаване в училище“

Във връзка с писма с вх. № РУО 1-28076/18.07.2022 г. и вх. № РУО 1-28090/18.07.2022  г., Ви уведомявам, че Сдружението на преподавателите по история в България съвместно с Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ организират двудневно обучение за учители на тема „Нови стратегии и методи за преподаване в училище“, което ще се проведе на 26 и 27.07.2022 г. в СУ „Св. Климент Охридски“, кампус „Изток“, блок 4, ет. 1, конферентна зала „Яйцето“, бул. „Цариградско шосе“ № 125.

Скоростно изкачване на стълбите към Националния храм – паметник „Шипка“

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-27880/14.07.2022 г., Ви уведомявам, че по повод Националните чествания на 145-та годишнина от Шипченските боеве, се организира състезание по Скоростно изкачване на стълбите към Националния храм – паметник „Шипка“. Състезанието ще се проведе на 19.08.2022 г. от 10:30 часа. Право на участие имат състезатели от 5 – 12 клас, съгласно регламента на състезанието.

Заповед № РД 09-2865/12.04.2022 г. на министъра на образованието и науката

Приложено Ви изпращам Ви за сведение и изпълнение заповед № РД 09-2865/12.04.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за V клас и за VI клас по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика на учениците от VII до XII клас

Уведомявам Ви, че протоколите с резултатите на учениците от VII до XII клас от областния кръг на олимпиадата по математика са публикувани на сайта на Министерство на образованието и науката на линка https://mon.bg/bg/100161 – за учениците, които са допуснати до национален кръг от Националната комисия, и на сайта на СМГ за учениците, които не са предложени за участие в националния кръг на олимпиадата по математика от Областната комисия за проверка и оценка.

Пети национален преглед на ученическите духови и фанфарни оркестри и мажоретни състави

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-13180/01.04.2022г. от РУО – Велико Търново Ви уведомявам, че Община Свищов и Средно училище „Димитър Благоев“, гр. Свищов организират Пети национален преглед на ученическите духови и фанфарни оркестри и мажоретни състави, който ще се проведе на 4 юни 2022 г. в град Свищов. Могат да участват ученически духови и фанфарни оркестри и мажоретни състави без възрастови ограничения. Срокът за подаване на заявки за участие е 5 май 2022 г.