Обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование

Приложено Ви изпращам писмо № 9105-184/29.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-12200/ 29.05.2020 г., относно указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование…

Организация, провеждане и оценяване на ДЗИ в столичните училища

Приложено Ви изпращам заповед № РД09-919/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-10372/ 12.05.2020 г., относно изменения в датите за провеждане на държавните зрелостни изпити /ДЗИ/ и изменение в точка 2 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2019 – 2020 г…

Организация, провеждане и оценяване на НВО В VII клас в столичните училища

Приложено Ви изпращам заповед № РД09-920/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-10374/ 12.05.2020 г., относно изменения в датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания /НВО/ в VII клас и изменение в точка 3 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас през учебната 2019 – 2020 г…

Покана за дистанционен курс – Институт за български език, БАН

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-9555/30.04.2020 г. Ви уведомявам, че на 18 и 19 май 2020 г. Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките организира дистанционен курс за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, насочен към учителите по БЕЛ в прогимназиален и гимназиален етап на обучение…