Обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование

Приложено Ви изпращам писмо № 9105-184/29.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-12200/ 29.05.2020 г., относно указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование…

Организация, провеждане и оценяване на ДЗИ в столичните училища

Приложено Ви изпращам заповед № РД09-919/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-10372/ 12.05.2020 г., относно изменения в датите за провеждане на държавните зрелостни изпити /ДЗИ/ и изменение в точка 2 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2019 – 2020 г…

Организация, провеждане и оценяване на НВО В VII клас в столичните училища

Приложено Ви изпращам заповед № РД09-920/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-10374/ 12.05.2020 г., относно изменения в датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания /НВО/ в VII клас и изменение в точка 3 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас през учебната 2019 – 2020 г…

Открита педагогическа практика по математика в 133. СУ „Александър Пушкин“

Уведомявам Ви, че откритата педагогическа практика с учители по математика на тема: „Числото ПИ – празник на математиката“. на 13.03.2020 г. (петък) от 13:30 часа в 133. СУ „Александър Пушкин“ се отменя…

Промяна датата на провеждане на ХII Национално състезание по информационни технологии

Във връзка с писмо с изх. № КМД-09-100/ 09.03.2020 г. на РУО – Благоевград, вх. № РУО1 – 6290/09.03.2020 г., Ви уведомявам, че във връзка с обявената грипна епидемия и писмо на министъра на здравеопазването за ограничаване на масовите прояви…