Връчването на годишна награда „Училището в музея, музеят в училището“

Във връзка с писмо на Комисията по образование и наука към 44. Народно събрание с вх. № РУО 1-12896/04.06.2020 г., Ви уведомявам, че срокът за подаване на документи за специалната годишна награда „Училището в музея, музеят в училището“ се удължава до 31.07.2020 г…

Организация, провеждане и оценяване на ДЗИ в столичните училища

Приложено Ви изпращам заповед № РД09-919/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-10372/ 12.05.2020 г., относно изменения в датите за провеждане на държавните зрелостни изпити /ДЗИ/ и изменение в точка 2 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2019 – 2020 г…

Връчването на годишна награда „Училището в музея, музеят в училището“

Във връзка с писмо на Комисията по образование и наука към 44 Народно събрание с вх. № РУО 1-6601/13.03.2020 г., Ви уведомявам, че през 2020 година Комисията по образованието и науката, за втора поредна година, ще организира връчването на специалната годишна награда „Училището в музея, музеят в училището“…

Резултати от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация

Приложено Ви изпращам линк към публикуваните на сайта на 18 СУ в рубриката „Олимпиада по история и цивилизации, областен кръг“ резултати от областния кръг на олимпиадата на учениците от 5, 6, 8, 9 и 11 клас…

Интерактивна изложба „Историческо величие“

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-5802/04.03.2020 г., Ви уведомявам, че е реализиран проект, насочен към възраждането на българския дух и култура – интерактивна изложба „Историческо величие“…

Дейности, свързани с темата за Холокоста

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-5773/04.03.2020 г., Ви уведомявам, че за поредна година предстои провеждането на „Урок по достойнство“ в училищата. Това е една от инициативите, посветени на отбелязването на 10 март – Деня на спасяването на българските евреи по време на Втората световна война…