Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2020 година

Във връзка с писмо на Столична община с № СОА20-ВК66-2888-2/22.04.2020 г., вх. №  РУО1-8622/22.04.2020 г., във връзка с обявената извънредна ситуация, свързана с разпространението на  Коронавирус 2019-nCov и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, в изпълнение на заповед № РД-09-196/08.03.2020 г. на министъра на младежта и спорта…

Промяна в срока за кандидатстване за Еднократна стипендия за ученици с високи постижения в областта на спорта по повод 17 май – Ден на българския спорт

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7536/01.04.2020 г. на Столична община относно промяна в срока за кандидатстване за Еднократна стипендия за ученици с високи постижения в областта на спорта по повод 17 май – Ден на българския спорт, Ви уведомявам, че…

V градско ученическо индивидуално първенство по тенис на маса за ученици от V до XII клас от столичните училища

Във връзка с писмо на фондация „София – Европейска столица на спорта 2019“ с вх. №4135/14.02.2020 г., Ви уведомявам, че със съдействието на Българската федерация по тенис, Регионално управление на образованието – София-град и Асоциацията на българските учители по физическо възпитание и спорт…

Провеждане на безплатни занимания по футбол по програма „ХайдеДаРитаме“

Във връзка с писмо на Столична община с изх.№ СОА20–ДИ05-400/08.12.2020 г., вх.№ РУО1-3426/10.02.2020 г., Ви уведомявам, че Българският футболен съюз организира безплатни занимания по футбол за момичета и момчета II-IV клас по програма „ ХайдеДаРитаме“…

Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2019/2020 г.

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед №РД09-748/31.12.2019 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2019/2020 г.

Националния ученически шампионат по плуване – зона Смолян за 2019 г.

Във връзка с писмо  на Българска асоциация „Спорт за учащи“ – гр. Смолян, с вх. № РУО1-33958/06.12.2019 г., приложено Ви изпращам наредба и техническа заявка за провеждане на Национален ученически шампионат по плуване – зона Смолян за 2019 г.