Анкета на Гьоте-институт за квалификация на учителите по немски език

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-11599/22.05.2020 г., Ви уведомявам, че Гьоте-институт е подготвил анкета, чрез която да получи информация относно желанията за квалификация на учителите по немски език, с цел да отговори по най-добрия начин на нуждите им от подкрепа и квалификация в настоящото положение на онлайн обучение…

Провеждане на стрес тест за преподавателите по чужд език, преминали електронно обучение за оценяване в електронна среда, както и за всички оценители, включени в заповедите на националните комисии за оценяване на ДЗИ

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-155/11.05.2020 г., вх.№ РУО1-10283/11.05.2020 г., Ви уведомявам, че заключителният етап от обучението за оценяване в електронна среда, както и апробиране на системата за проверка на изпитните работи от държавните зрелостни изпити ще се проведе чрез стрес тест, както следва…

Организация, провеждане и оценяване на ДЗИ в столичните училища

Приложено Ви изпращам заповед № РД09-919/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-10372/ 12.05.2020 г., относно изменения в датите за провеждане на държавните зрелостни изпити /ДЗИ/ и изменение в точка 2 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2019 – 2020 г…

Онлайн квалификационни курсове за учителите по немски език

Във връзка с писмо от Гьоте институт с вх. № РУО1-8406/15.04.2020 г., Ви уведомявам, че в условията на извънредно положение институтът в България пренастройва квалификационните си програми и предлага на учителите по немски език от страната два безплатни онлайн квалификационни курса от програмата „Уча се да преподавам немски език“ (DLL) от 27.04.2020 г. до 17.07.2020 г., по следните модули…

Обучение на учители за оценители в електронна среда на писмени работи от НВО по чужд език в VII и X клас

Във връзка с писмо от МОН с вх. № РУО1-7718/03.04.2020 г. Ви уведомявам, че предстоят електронни обучения на учители за оценители в електронна среда на писмени работи от НВО по чужд език в VII и в  X клас…