Контакти с Центъра за административно обслужване:

Всеки работен ден от 8:30 до 17:30 ч.

Телефон за граждани – обща информация: 02 935 6050
Административно обслужване на граждани: 02 935 6081
Признати/ отказани документи, издадени от училища на чужди държави – информация 02 935 6087